IEFBE 3496

Verbod op gebruik databank en foto's verkoopmakelaar

Hof van beroep Gent 25 juni 2018, IEFbe 3496; rolnr. 2016/AR/470 (Agence De Ville tegen Immovast) De verkoopmakelaar Agence De Ville daagt Immovast voor de rechter vanwege het hergebruik van de foto's op haar website door Immovast. In eerste aanleg oordeelt de rechter dat het verboden is voor Immovast om beschrijvingen en foto's van de website van Agence De Ville te gebruiken en daarnaast wordt Immovast ook verboden om de databanken van Agence De Ville op te vragen en te hergebruiken, zonder voorafgaande toestemming. Het hof bevestigt het bestreden vonnis, waarbij alle grieven worden verworpen. Een strafklacht jegens de zaakvoerders van Immovast wordt wegens gebrek aan bewijs verworpen.

27. Voor zoveel als nog nodig, zelfs Indien geoordeeld zou worden dat er geen toestemming was voor het hergebruik van de zoekertjes van Agence Deville, dan nog staat het auteursrecht onvoldoende vast. Agence Deville bewijst onvoldoende de eigen creatieve keuzes die de persoonlijkheid van de fotograaf tot uitdrukking brengen. Zij schrijft dat een fotograaf steeds keuzes maakt. Dat feit volstaat niet om te oordelen dat elke foto, die Immovast van Agence Deville overgenomen heeft, ook origineel is in de zin van artikel XI.170 WER en de Europese wetgeving en rechtspraak.

Concreet laat Agence Deville na aan te tonen waaruit de eigen creatieve keuzes bestaan. Zij beperkt er zich toe te schrijven: 'Goed gemaakte foto's zijn essentieel voor een online verkoopplatform voorbij de eerste indruk vaak bepalend is voor een potentiële koper. Concludente besteed dan ook veel zorg aan de foto's. Ze trekt een resem foto's, vooruit ze de beste selecteert. Alvorens deze foto's op de website te plaatsen, werkt concludente de foto's bovendien digitaal bij met fotobewerkingssoftware. Dit is wellicht waar, maar te algemeen en niet concreet genoeg. 28. Hetzelfde geldt voor de beschrijvende teksten van Agence Deville. Ook hier geeft zij algemene principes, zonder concreet te bewijzen waaruit haar creatieve keuzes bestaan die een uiting van haar persoonlijkheid vormen. De teksten zijn, net als de foto's, principieel vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming, maar concrete bewijsvoering ontbreekt.

32. Opnieuw beperkt Agence Deville zich tot algemene beschouwingen met betrekking tot de databanken van vastgoedmakelaars, terwijl ook een concreet bewijs vereist is. Uit haar uiteenzetting kan niet opgemaakt worden dat de databank waaruit Immovast zou geput hebben een substantiële investering in de zin van artikel X1.306 WER met zich meegebracht heeft. Er kan niet zonder meer uitgegaan worden van het vervuld zijn van deze voorwaarde, louter en alleen omdat Agenec Deville een makelaar in onroerende goederen is.

33. Ook dit onderdeel van het bestreden vonnis wordt bevestigd.