IEFBE 2707
  • Gent(afd. Dendermonde) - Gand(div. Termonde)
    24 mei 2017
  • Davoodi tegen Siondro

Verbod voor Siondro om muzieknummers van Davoodi te gebruiken tijdens shows Baba Yega

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 24 mei 2017, IEFbe 2707 (Davoodi tegen Siondro) Auteursrecht. Davoodi componeert muziek. Een dansgroep Baba Yega treedt op met de muziek van Davoodi. De drijvende kracht achter deze groep zou Siondro zijn. Volgens Siondro bestaat er een samenwerking tussen partijen. Een paar tussenkomsten werden gefactureerd door Davoodi en betaald door Siondro maar tot op heden is er volgens Davoodi nog een bedrag van €9.050,00 verschuldigd. Davoodi vordert staking van gebruik van de muziek en een dwangsom. Siondro meldt dat er video's verwijderd zijn van sociale media van Baba Yega en dat ze muziekstukken waarvoor betaald is zal blijven gebruiken. Het is niet duidelijk voor welk muziek stuk Siondro meent dat er voldoende is betaald evenmin is duidelijk of Siondro alle muziek afkomstig van Davoodi zal weren in haar sociale media of bij optredens. In deze omstandigheden is een inbreuk en herhalingsgevaar aangetoond. De stakingsvordering wordt toegewezen. Siondro moet elke reproductie en mededeling aan het publiek staken, alle videoclips en audiovisuele producties verwijderen en muziekproducties tijdens shows van Baba Yega niet meer gebruiken.

Verweerster ontkent niet dat eiser hiervan de auteur is, al stelt ze wel dat sommige nummers zijn tot stand gekomen door samenwerking van partijen. Bewijs hiervan ontbreekt. Uit de neergelegde stukken blijkt ook dat tussen partijen onderhandeld werd over de aan eiser verschuldigde vergoedingen zonder dat een regeling tot stand kwam. Uiteindelijk werd de samenwerking stopgezet met als gevolg dat eiser via zijn raadsman op 26 april 2017 in gebreke stelde heet gebruik van bovengenoemde nummers te stoppen nu geweigerd werd een vergoeding te betalen. Hierop antwoordt verweerster op 29 april 2017 dat er video's verwijderd zijn van sociale media van Baba Yega en dat ze muziekstukken waarvoor betaald is zal blijven gebruiken. Dit antwoord laat niet toe te onderscheiden voor welk muziek verweerster meent dat er voldoende betaald is evenmin is duidelijk of verweerster alle muziek afkomstig van eiser zal weren in haar sociale media of bij optredens. In deze omstandigheden is een inbreuk en herhalingsgevaar aangetoond. De door eiser gevorderde dwangsom wordt herleid.
Leggen aan verweerster verbod op tot enige reproductie en publieke mededeling van de muziekproducties van Davoodi over te gaan, en bevelen zodoende verweerster elke reproductie en mededeling aan het publiek van de opnames van bovenvermelde muzieknummers te staken. Bevelen verweerster videoclips en andere audiovisuele producties waarin deze opnames worden gebruikt en die door verweerster online worden gezet, te verwijderen. Veroordelen tot het betalen van een dwangsom van 2000 euro per inbreuk die wordt vastgesteld op bovenvermeld stakingsbevel gepleegd na een termijn van 24 uur vanaf de betekening van onderhavig vonnis met een maximum van 20.000 euro.