IEFBE 2717

Verkoop van namaak Goldoni motoculteurs moet gestaakt worden

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 30 maart 2017, IEFbe 2717 (Goldoni tegen Machinery-2dehands en PAKO Industrie) Namaakproducten. Merkenrecht. Adwords. Goldoni is producent van landbouw- en tuinmachines. Kleine tractoren en frezen (zogenaamde motoculteurs) maken deel uit van het gamma. Ze hebben een Uniemerk voor het woord- en beeldmerk Goldoni. In zaak A/2016/05154 wordt Machinery-2dehands gedagvaard en Pako in zaak A/2016/05703. Goldoni voert aan dat verwerende partijen actief zijn geweest op de markt van de motoculteurs door niet-originele Goldoni-producten te voorzien van de benaming Goldoni en dan te verkopen. Door gebruik van websites: goldoni-2dehands.be en motoculteur.eu. En het gebruik van Adwords. Goldini vordert om de zaken te voegen voor gezamenlijke behandeling en vordert om handelingen te staken. De rechtbank oordeelt dat het wenselijk is om de zaken samen te behandelen omdat ze onderling zo nauw verbonden zijn. Verwerende partijen bieden machines aan die niet door Goldini op de markt zijn gebracht. Ze bieden de machines onder andere aan op hun eigen websites. De stakingsvordering wordt toegewezen. Goldoni verduidelijkt niet hoe verwerende partijen de herkomstfunctie, de reclamefunctie, de investeringsfunctie, dan wel de andere functies van haar merk zouden aantasten door gebruik van Adwords. Deze vordering wordt ongegrond verklaard.

12. Krachtens art. 30 Ger. W. past de voormelde zaken als samenhangende zaken te behandelen. Zij zijn onderling zo nauw verbonden dat de rechtbank als wenselijk voorkomt ze samen te behandelen en te berechten. Dit om oplossingen te vermijden die onverenigbaar zouden kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk zouden worden berecht.
24. Uit voormelde stukken blijkt dat verwerende partijen machines aanbieden die niet door eisende partijen op de markt worden gebracht. Verwerende partijen voegen verschillende onderdelen van verschillende merken bij elkaar en stellen deze dan als Goldoni voor. Stuk 63a van eisende partijen toont verder dat de producten worden voorgesteld onder een amalgaan van merknamen zodat er minstens bij een koper verwarring kan ontstaan omtrent de herkomst van de aangeboden producten.
32. De concreet door verwerende partij gepleegde inbreuken blijken uit hun aanbieding van a) de producten aan de markt via www.kapaza.be en www.2dhands.be b) Goldoni-stickers c) de eigen websites/webshops en d) overige reclame.
36. Verwerende partijen gebruiken eveneens een folder. Op deze folder wordt de website www.motoculteur.eu vermeld. Voorts vermeld de folder 'neo Goldoni' waarbij het beeldmerk van de eisende partij wordt gebruikt. Aangezien er niet aangegeven wordt dat het om tweedehands tuinmachines zou gaan, moet men ervan uitgaan dat de tuinmachines die hierin weergegeven worden nieuwe tuinmachines zijn.
37. Uit hetgeen voorafgaat volgt de gegrondheid van de vordering zoals in het beschikkende gedeelte bepaald. Het past verwerende partijen het bevel te geven de voormelde handelingen te staken zoals in het beschikkend gedeelte bepaald.
41. Het is inderdaad vereist dat het concrete gebruik van andermans merk de functies van dat merk aantast. Deze regel, specifiek wat Adwords betreft, volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaak Google.
46. Eisende partij verduidelijkt niet hoe verwerende partijen de herkomstfunctie, de reclamefunctie, de investeringsfunctie, dan wel de andere functies van haar merk zouden aantasten en bewijzen deze aangevoerde aantastingen niet in concreto.
47. Dit onderdeel van de vordering is ongegrond.