IEFBE 3259

Verpakking kinderspeelgoed is auteursrechtelijk beschermd

Hof van Beroep Antwerpen 6 juli 2021, IEFbe 3259; 2020/AR/503 (Smart tegen Aldi) Smart is producent van magnetisch constructiespeelgoed. Aldi verkoopt in haar winkels soortgelijk speelgoed met nagenoeg dezelfde soort verpakking en handleiding. Smart stelt dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrechten en vordert vernietiging van alle nog voorradige exemplaren van het betreffende speelgoed van Aldi. Het hof oordeelt allereerst dat aan Smart auteursrechten toekomen wat betreft de verpakking in zijn geheel, omdat deze het resultaat is van vrije en creatieve keuzes. Ook de handleiding is oorspronkelijk genoeg om in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming. Vervolgens oordeelt het hof dat Aldi met haar verpakking inbreuk maakt op de auteursrechten van Smart, omdat bijna alle afzonderlijke elementen van de verpakking van Smart terugkomen op de verpakking van Aldi. De totaalindruk is nagenoeg identiek. Hetzelfde geldt voor de handleiding. 

26. Het hof is van oordeel dat de verpakking van geïntimeerden een inbreuk uitmaakt op de auteursrechten van Smart. Nagenoeg alle afzonderlijke elementen waaraan Smart in hun onderlinge combinatie en positionering het auteursrecht ontleent, met name de rode en de blauwe verticale band op de voor- en de achterzijde van de verpakking, het witte middenvlak op de voor- en de achterzijde van de verpakking, de afbeelding van het meisje met vlechtjes en een blauwe trui, de voorbeelden van de figuurtjes die men met het speelgoed kan maken, het gebruikte lettertype, de voorstelling van de verschillende onderdelen van het spel op de achterzijde van de verpakking, komen terug in de verpakking van geïntimeerden in dezelfde combinatie, positionering, grootte, kleurenpalet.

Voor de gemiddelde consument zal het niet mogelijk zijn om een onderscheid te maken tussen beide verpakkingen. De verschillen waarop 2 Original wijst zijn bijkomstig en verwaarloosbaar. Daarenboven mag zij deze verschillen niet isoleren. Het gaat immers om de totaalindruk van een globale consument bij een vergelijking van beide verpakkingen, en deze is nagenoeg identiek.