IEFBE 2501

Verzoek om ​​nieuw onderzoek vergunning voor in handel brengen van producten die genetisch gemodificeerde sojabonen bevatten onterecht afgewezen

Gerecht EU 14 maart 2018, LSenR 1583; IEFbe 2501; T-33/16 (TestBio Tech tegen De Commissie) Genetisch gemodificeerde producten. Uit het persbericht: Het Gerecht vernietigt het besluit waarbij de Commissie een verzoek om een ​​nieuw onderzoek van de vergunning voor het in de handel brengen van producten die genetisch gemodificeerde sojabonen bevatten, heeft afgewezen.

89      Gelet op een en ander moet worden geoordeeld dat de Commissie het recht verkeerd heeft toegepast waar zij heeft vastgesteld dat een groot deel van de door verzoekster in het kader van haar verzoek tot interne herziening aangevoerde grieven niet onder het milieurecht vielen. Bijgevolg dient het eerste middel te worden aanvaard en moet het bestreden besluit in zijn geheel nietig worden verklaard, zonder dat het tweede door verzoekster opgeworpen middel behoeft te worden onderzocht.