IEFBE 2639
  • Gent(afd. Gent) - Gand(div. Gand)
    11 jan 2018
  • Jolipa tegen Aldi Inkoop en Vango

Auteursrechtinbreuk door Aldi: beeldje 'Happy Friend' werkt bewust verwarring in de hand

Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 11 januari 2018, IEFbe 2639 (Jolipa tegen Aldi Inkoop, Vango en Cardiff) Auteursrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Jolipa is een onderneming actief in de groothandel van onder meer interieurdecoratie. Vango is een Belgische importeur en groothandelaar in diverse niet-elektronische huishoudartikelen en aanverwante producten. Cardiff is een met Vango economisch verbonden onderneming. Cardiff heeft met Aldi een verkoopovereenkomst gesloten met betrekking tot 'Happy Friend' design beeldjes. Jolipa stelt dat er inbreuk is gemaakt op hun auteursrecht op het beeldje 'P'tit Maurice'. De klakkeloze overname van beschermde trekken impliceert dat de inbreukmaker zichzelf geen enkele creatieve inspanning heeft getroost om eigen accenten te leggen, en integendeel de verwarring bewust in de hand werkt. De vordering is gegrond verklaard en verplicht inbreukmakende producten terug te roepen en schadevergoeding te betalen. Auteursrechtinbreuk maakt te dezen inbreuk op eerlijke marktpraktijken uit. 

4.9 De hoofdactiviteit van Jolipa bestaat dus geenzins in het aanbieden van ontwerpdiensten; als groothandelaar diende zij bijgevolg geen bijzondere inschrijving als designer te nemen om te kunnen opkomen tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, waarvan het beheer inherent is aan de uitoefening van haar gebruikelijke activiteiten.

4.26 Het beeldje dat verweersters commercialiseren biedt een vrijwel identieke totaalimpressie; ook al is dit geen bepalend criterium voor de beoordeling van de auteursrechtelijke inbreuk, wordt het gecommercialiseerd ondeer de fantasienaam 'The friend' die gelijkaardig connotaties oproept als het origineel, en de thesis van een onafhankelijk werk des te meer in het gedrang brengt. De afstand die het van namaak verdachte werk neemt van het origineel is zonder enige twijfel vele malen kleiner dan deze die het beeldje van eiseres scheidt van het door verweersters als bezwarend voorgehouden vormgevingserfgoed: beide beeldjes drukken precies hetzelfde uit. Het beeldje 'The friend' van verweersters maakt bij uitstek geen beduidend andere indruk dan hete beeldje 'P'tit Maurice', die bij de onbevangen koper het idee zou kunnen oproepen dat het om een ander werk gaat.

4.27 De inbreuk op auteursrechten maakt te dezen inbreuk op eerlijke marktpraktijken uit: de klakkeloze overname van beschermde trekken impliceert dat de inbreukmaker zichzelf geen enkele creatieve inspanning heeft getroost om eigen accenten te leggen, en integendeel de verwarring bewust in de hand werkt.