IEFBE 3258

Beeldje 'P'tit Maurice' niet het resultaat van vrije en creatieve keuzes

Hof van Beroep Gent 1 februari 2021, IEFbe 3258; 2018/AR/254 (Aldi, Vango en Cardiff tegen Jolipa) Jolipa is een groothandel van onder meer interieurdecoratie. Vango is een Belgische importeur en groothandelaar in diverse niet-elektronische huishoudartikelen en aanverwante producten. Cardiff is een met Vango economisch verbonden onderneming. Jolipa stelt dat er inbreuk is gemaakt op hun auteursrecht op het beeldje 'P'tit Maurice'. In dit hoger beroep heeft het hof in Gent de uitspraak in eerste aanleg teruggedraaid en geoordeeld dat er geen sprake is van schending van de auteursrechten van Jolipa. Volgens het hof komt dit, doordat Jolipa niet kan aantonen wie de maker van het beeldje is. Ten overvloede merkt het hof nog op dat het beeldje niet het resultaat is van vrije en creatieve keuzes en daardoor niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Eisers hebben hierbij onder andere verwezen naar prehistorische muurschetsen van een mens met armen en benen. Ook Jolipa's vordering op misleidende handelspraktijken faalt. [IEFbe 2639]

4.2.1.2.1.4.4. (...) Er kan niet zinvol worden betwist dat de auteur van het figuurtje 'P'tit Maurice' kennis had of redelijkerwijze kennis kon hebben van deze prehistorische rotstekeningen (vgl. Cass. 17 oktober 2019 C.18.0460.N/2). Het hof stelt overigens vast dat JOLIPA deze kennis ook niet betwist (zie p. 30, randnr. 85 van haar syntheseconclusie).
Nagenoeg alle elementen die JOLIPA opsomt zijn ook terug te vinden in deze prehistorische schetsen. Hieraan wordt geen afbreuk gedaan doordat de figuurtjes uit de rotstekeningen bestaan uit 'strepen/stokjes' terwijl de armen en benen van 'P'tit Maurice' eerder rond zijn (zie hierover p.30, randnr. 85 syntheseconclusie JOLIPA). Voor zover de onderlinge verhoudingen van de figuurtjes uit de rotstekeningen al verschillend zouden zijn van die van 'P'tit Maurice', gaat het geenszins om grote verschillen. Tot slot klopt het dat JOLIPA de bescherming inroept van een specifieke vorm, uitgewerkt in een materieel object/beeldje terwijl een (rots)tekening geen diepte, geen dimensies en een voor- noch achterzijde heeft. Ook dit gegeven/verschil leidt er volgens het hof evenwel niet toe dat 'P'tit Maurice' daardoor het stempel van de persoonlijkheid van de ontwerper draagt.