IEFBE 2276
  • Hoven van Beroep - Cours d'Appel
    27 jun 2016
  • Syral Belgium tegen Roquette Fréres

Doorhaling Belgische deel Europese octrooi van Roquette wegens ontbreken van uitvinderswerkzaamheid

Hof van beroep Gent 27 juni 2016, IEFbe 2276 (Syral Belgium tegen Roquette Fréres) Octrooirecht. Zie eerder [IEFbe 1825], [IEFbe 1559], [IEFbe 1002], [IEFbe 794] en [IEFbe 616]. Octrooirecht. Roquette is houder van het Europees octrooi EP 138. Syral betwist de geldigheid van het kwestieuze octrooi omdat het een niet-octrooieerbare ontdekking zou zijn, het geen blijk zou geven van nieuwheid en het niet zou berusten op uitvinderswerkzaamheid. Uit eerdere octrooien blijkt dat het voor '97 algemeen bekend was dat de aanpassing van de hoeveelheid van maltotriitol invloed heeft op de zuiverheid van de beoogde maltitol, mede a.d.h.v. een kristallisatiemethode. Niet wordt voldaan aan het vereiste uitvinderswerkzaamheid. Nu de uitvinderswerkzaamheid ontbreekt, hoeft niet meer te worden ingegaan op de overige door Syral aangereikte andere mogelijke redenen om de geldigheid van het octrooi aan te vechten. Het hof beveelt doorhaling van het Belgische luik van het Europees octrooi van Roquette.

d. Uit de eerste twee hierboven aangehaalde octrooien die beide ook dateren van vóór de prioriteitsdatum, staat vast dat het vóór 1997 algemeen bekend was dat de aanpassing van de hoeveelheid van maltotriitol invloed heeft op de zuiverheid van de beoogde maltitol, mede aan de hand van een kristallisatiemethode.

[...]

Uit de voormelde eerste twee octrooien ("Boursier" en Niimi") blijkt dat in 1997 ook algemeen bekend was dat de zuiverheid van maltitol - waarmee de kristallen en de soorten kristallen nauw verband mee houden - , mede wordt beïnvloed door de hoeveelheid aanwezige maltotriitol. Het was in 1997 in de kwestieuze sector met deze algemeen bekende voormelde kennis, een bijzonder kleine en stel lig voor de hand liggende stap, zelfs voor de gewone deelnemer in die sector, om te besluiten tot het " Gebruik van maltotriitol voor het veranderen of regelen van de vorm van maltitolkristallen ". Originaliteit - laat staan bijzondere originaliteit - kan desbetreffend niet worden weerhouden. De revindicatie ontbeert de wettelijk vereiste uitvinderswerkzaamheid. Het wordt dan ook nietig verklaard.