IEFBE 2622
  • Brussel - Bruxelles
    16 mei 2018
  • Appellant tegen Structura Business Property

Foto's van onroerend goed 'Campus Remy' niet auteursrechtelijk beschermd: geen creatieve keuzes gemaakt

Hof van Beroep Brussel 16 mei 2017, IEFbe 2622 (Appellant tegen Structura Business Property) De redactie is op zoek naar: Rb KH Brussel 28 januari 2013, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Auteursrecht. Appellant is de gedelegeerd bestuurder van Aximas en tevens fotograaf. Hij maakt foto’s van de onroerende goederen die Aximas te huur of te koop aanbiedt en plaatst deze foto’s vergezeld van een beschrijving op hun website. Structura Business Property, geïntimeerde, is een concurrent van Aximas. Op 14 maart 2011 stelde appellant vast dat geïntimeerde op haar website foto’s die door hem werden gemaakt van ‘Campus Remy’ en de door hem opgestelde beschrijving gebruikte. Er is geen sprake van auteursrechtelijke bescherming, want de de foto’s en beschrijving getuigen niet van een intellectuele schepping van de auteur. Tevens is er geen sprake van oneerlijke marktpraktijken. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

14. De concrete toepassing van hetgeen voorafgaat, leidt tot de vaststelling dat de foto’s van appellant niet aan de voorwaarden voldoen opdat appellant hierop een auteursrecht in de zin van de bepalingen van artikel XI.165 e.v. WER kan laten gelden.

Er wordt immers door appellant niet bewezen of minstens aannemelijk gemaakt dat er bij het maken van de foto’s keuzes werden gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld lichtinval, afstand, perspectief/invalshoek, achtergrond, scherpte, schaduwspel, compositie, kleuren of andere keuzes op vlak van elementen waarmee appellant creatief had kunnen omgaan.

[…] Het hof besluit dat de foto’s niet getuigen van een intellectuele schepping van de auteur, die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzes van de auteur bij de totstandkoming van deze foto’s.

15. De vordering van appellant gesteund op het auteursrecht is zodoende ongegrond.

18. Er zijn in casu wat het gebruik betreft door geïntimeerde van de foto’s en de beschrijving, geen omstandigheden die van aard zijn om verwarring te creëren, van een ongeoorloofd gedrag of van begeleidende omstandigheden die indruiven tegen de eisen van eerlijke marktpraktijken.