IEFBE 3179

Geen auteursrecht 'Feather Cuff' armband

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 21 januari 2021, IEFbe 3179; A/20/00973 (Ohara tegen Towa) [Vervolg op IEFbe 3110]. Philippe Audibert ontwerpt mode-accessoires waaronder juwelen, die wereldwijd verkocht worden door zijn onderneming Ohara. Tawo verkoopt eveneens juwelen. Ohara stelt dat Tawo producten op de markt brengt die identiek zijn aan hun “Feather Cuff” armbanden. In de dagvaarding is de vordering gesteund op de Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten die zij zouden hebben op het zogenaamde 'AHE model'. Ohara stelt zich daarbij op het standpunt dat het oorspronkelijk karakter van de armband wordt gevormd doordat de auteur bewust zou hebben gekozen voor strakke en ongebogen vederharen die vanuit de spoel van de veer schuin naar de zijkanten lopen. Geoordeeld wordt dat van oorspronkelijkheid van de armband niet gesproken kan worden. Het volstaat niet om banale elementen te combineren om een oorspronkelijk werk te creëren. Towa heeft daarnaast op voldoende wijze aannemelijk kunnen maken dat de armbanden behoren tot een stijl, de zogenaamde 'Navajo-cultuur'. Gelet op de afwezigheid van het bestaan van auteursrechten wordt de vordering van Ohara dan ook afgewezen. 

53. Het is precies dat laatste, de oorspronkelijkheid, die zij niet bewijzen. Het volstaat niet om banale elementen te combineren om een oorspronkelijk werk te creëren. Ook de combinatie moet het banale overstijgen. En het zijn PA en Ohara die dit bewijs moeten leveren.

58. Zo hebben verweerders op hoofdeis meerdere anterioriteiten bijgebracht van armbanden die eveneens een gebogen veer, voorzien van een spoel die van het ene uiteinde van de armband naar het andere uiteinde loopt en gevormd wordt door een dunne opliggende lijn, voorstellen. Gezien de functie van de armband, het dragen rond een pols, zijn ook de voorgebrachte anterioriteiten ovaal. Er zijn inzake breedte en de lengte van de armband, bepaald door gangbare maten en omtrekken van de pols waarrond ze gedragen moeten worden, geen opzienbarende verschillen die kunnen waargenomen worden in het AHE-model ten opzichte van de door verweerders op hoofdeis bijgebrachte anterioriteiten. Sommige van deze anterioriteiten zijn in zilver uitgevoerd.

71. Uit het gebruik van eenzelfde of gelijkaardige verpakking om de armbanden in aan te bieden kan niet afgeleid worden dat Tawo daden van oneerlijke handelspraktijken stelt. Het is niet ongewoon en zelfs veel voorkomend dat standaard zwarte kleine zakjes in zwarte kartonnen doosjes met opdruk van de aanbieder gebruikt worden om juwelen in te verkopen en te bewaren. Ook een binnenbekleding in zwart fluweel kan niet origineel genoemd worden. De vermelding dat de armband van Tawo dan wel van PA afkomstig is, is voldoende om een duidelijk onderscheid tussen beide verpakkingen te maken. 

75. Het AHE-model zelf is quasi identiek aan meerdere ontwerpen die reeds voor de totstandkoming van het model op de markt waren. PA heeft in de eerste plaats zelf bestaande ontwerpen gekopieerd. De kopieerder die gekopieerd wordt kan moeilijk voorhouden dat de grenzen van de vrijheid op kopie geschonden worden wanneer na de armband die hij zelf op de markt brengt nog andere quasi identieke armbanden op de markt komen waarvan dus niet met zekerheid kan vastgesteld worden of ze aanleunen bij de armband van diegene die zich op de bescherming van zijn armband beroept dan wel of ze geïnspireerd werden op de modellen die daaraan vooraf gingen.