IEFBE 2637

Geen verboden vergelijkende en misleidende reclame voor isolatiemateriaal Betopor

Hof van beroep Gent 22 januari 2018, IEFbe 2637 (Isolatie & Constructie tegen Verpola) De redactie is op zoek naar: Rb van Koophandel Gent (afd. Brugge) 28 februari 2017​, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. Isolatie & Constructie drijft handel onder de benaming Isotrie en is actief in de bouwsector, meer bepaald in het spuiten van polyurethaan (“PUR”) in bepaalde fasen van het bouwproces als isolatiemateriaal. Ook Verpola is actief in de bouwsector en commercialiseert een gamma van isolatiechapes onder de naam “Betopor”. Op de website van Verpola zijn (hyper)links aanwezig naar negatieve artikelen over PUR. Isotrie meent dat Verpola zich hierdoor schuldig maakt aan verboden vergelijkende en misleidende reclame. De rechter in eerste aanleg wees de hoofdeis en tegeneis af als ongegrond. Het hof bevestigt het bestreden vonnis. De artikelen op de website van Verpola voldoen aan het objectiviteitsvereiste. Het vormen geen gratuite en louter subjectieve uitingen. Er is geen sprake van verboden vergelijkende reclame. Er is ook geen sprake van misleidende reclame, want Verpola maakt aannemelijk dat de plaatsing van Betopor voldoende thermische weerstand biedt.

27. Het hof onderzoekt hierna of de door Verpola aangewende bestanden voldoen aan de objectiviteitsvereiste. Voorafgaandelijk stelt het hof vast dat de door Verpola beschikbaar gestelde pdf-bestanden, behoudens het bestand “Neemt u nog het risico?” (zie hierna), en de website van het meldpunt afkomstig zijn van derden. Verpola redigeerde de teksten ervan niet, doch maakte ze enkel eigen door de plaatsing ervan op haar website. […] In de gegeven omstandigheden acht het hof de voormelde bestanden voldoende onderbouwd, wezenlijk, relevant, controleerbaar en representatief. Het vormen geen gratuite en louter subjectieve uitingen.

28. Samengevat is het hof, zoals de eerste recher, van oordeel dat er geen sprake is van verboden vergelijkende reclame.

33. […] Hoe dan ook moet worden vastgesteld dat minstens Betopor Silver LD en Betophor Silver HD 100, met λ-waarden beneden 0,060, voldoen (zie proefverslagen van het WTCB in de stukken 39-40 Verpola). Bovendien maakt Verpola aannemelijk dat de plaatsing van Betopor – zelfs wanneer rekening gehouden wordt met een (te “hoge”) λ-waarde van 0,085 – voldoende thermische weerstand biedt om als isolerend beschouwd te worden (zie stuk 48 Verpola). Tot slot merkt Verpola terecht op dat haar website alle informatie over de λ-waarden van haar Betopor-producten bevat, alsook van de eigenschappen en concrete gebruiksapplicaties zodat van enige misleiding geen sprake is.