IEFBE 2654

Inbreuk op modellen en merk voor akoestische verlichtingsproducten van ZZIP

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 16 november 2017, IEFbe 2654 (ISOMO tegen ZZIP) Modellenrecht. Merkenrecht. ISOMO produceert en commercialiseert onder meer akoestisch schuim. Zij is steeds op zoek naar nieuwe toepassingen voor haar schuim en zo ontstond eind 2013 het idee om schuim te gebruiken voor lichttoepassingen. ZZIP is actief in de sector voor akoestische verlichtingsproducten. De twee partijen gingen samenwerken aan een gezamenlijk product. ZZIP was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ISOMO zou hierop een licentie krijgen. In casu spelen twee modellen en rol: ACOSHAPE+ en Yoyo. Per e-mail laat ISOMO weten dat ze het Yoyo-model heeft laten registeren als gemeenschapsmodel en octrooirechten heeft genomen, om te vermijden dat één en ander zou gekopieerd worden. Zij erkent verder expliciet dat ZZIP de ontwerper is geweest van het bewuste model. ISOMO toont niet aan dat het model in haar opdracht gemaakt waren, dus komt het recht op het gemeenschapsmodel toe aan ZZIP. Het Benelux beeldmerk van ZZIP voor de ACOSHAPE+-naam maakt geen depot te kwader trouw uit, omdat het logisch was dat zij op een gegeven moment overging tot registratie van een merk. ISOMO commercialiseert producten die rechtstreeks gekopieerd zijn van de modellen van ZZIP en gebruikt het logo van ACOSHAPE+. Ze maakt hierdoor inbreuk op de modellen en het merk van ZZIP. De hoofdvordering wordt ongegrond verklaard. De tegenvordering is gegrond.

12. […] In toepassing van artikel 14 van de Verordening van 12.12.2001 betreffende Gemeenschapsmodellen komt het recht op het Gemeenschapsmodel toe aan de ontwerper of zijn rechtverkrijgende, zijnde derhalve ZZIP. ISOMO beroept zich verder op art. 3.8 BVIE, dat stelt dat indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, wordt – behoudens andersluidend beding – degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd, mits de bestelling is gedaan met het oog op een gebruik in de handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd. ISOMO toont allerminst aan dat de werken in haar opdracht gemaatk waren.

13. […] ZZIP stelt dan ook terecht dat het logisch was dat zij op gegeven moment, na het einde van de samenwerking met ISOMO, overging tot registratie van de naam en het logo als een gecombineerd beeld-/woordmerk, net nu zoals voor de overige intellectuele eigendomsrechten dit haar rechtmatige eigendom was en zij verder wenste te gaan onder deze benaming. Tenslotte kon zij,als enige, rechten claimen op deze benaming en logo en niet ISOMO. Op geen enkele wijze bewijst ISOMO dat zij meer dan een financiële inbreng had aangaande de naam, logo, huisstijl, etc. De vordering om de merkregistratie van ZZIP nietig te verklaren is ongegrond.

18. De producten benoemd als Bonitos, Barcode en Bowler vormen een schending van de gemeenschapsmodellen van ZZIP en Geo betreft eveneens een product dat rechtstreeks afgeleid van het niet geregistreerde model van ZZIP. ZZIP vraagt terecht dat ISOMO het verbod opgelegd dient te worden om enig product dat een afgeleide is van de modellen van ZZIP verder dte commercialiseren.