IEFBE 2287
  • Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce
    28 okt 2016
  • Emirdag tegen Tadal

Inbreukvraag wordt aangehouden tot Emirdag licentieovereenkomst voorlegt

Rechtbank van Koophandel Brussel 28 oktober 2016, IEFbe 2287 (Emirdag tegen Tadal) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiser drijft handel in Halal-vleeswaren, deze worden in België, Nederland en Duitsland op de markt gebracht onder de handelsbenaming Emirdag. Verweerder is actief in de import, export en distributie van o.a. halal vleeswaren. De vrijwillig tussenkomende partij is eigenaar van het beeldmerk Emirdag. Eiser stelt dat verweerster door het gebruik van de handelsbenaming Emirdag inbreuk pleegt op haar merkenrecht. De rechter stelt vast dat eiser aanvoert dat zij het merk waarop zij zich beroept in licentie heeft maar geen licentieovereenkomst voorlegt. O.g.v. artikel 2.31.5 BVIE kan een licentiehouder slechts een zelfstandige vordering instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de merkhouder heeft bedongen. De rechter heropent alvorens recht te doen de debatten teneinde eiser toe te laten haar licentieovereenkomst voor te leggen.