IEFBE 2661

Merkinbreuk op merk CowsOnWeb, want teken wordt gebruik in reclame gericht aan professionele afnemers

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2661 (Marcram tegen Signum) Marcram profileert zich als een ontwikkelaar van elektronische apparatuur – in het bijzonder voor de veeteelt. Zij was voor die activiteit niet ingeschreven in de KBO, en dan nog enkel als ‘groothandel’. Signum is een ingenieursbureau dat software en hardware ontwikkelt, produceert en verdeelt voor professionele klanten die veelal actief zijn in de landbouwsector. Het gaat in casu om Cowsonweb, een geboortebewaker/sonde voor koeien. Marcram kan geen rechten putten uit de handelsnaam “Cowsonweb” , omdat zij duidelijk geen gebruik meer maakte van de naam. Marcram voerde aan dat Signum inbreuk pleegt op haar octrooirecht (BE 2013/0021). Het octrooi is echter nietig, omdat de nieuwheid en inventiviteit ontbreken. De vordering is ongegrond. De tegeneis van Signum is dat Marcram inbreuk maakt op haar merk “CowsOnWeb”. Het teken van Marcram is identiek aan het merk van Signum. Het teken wordt gebruikt in reclame gericht aan professionele afnemers en daarom is het niet relevant of Marcram de betreffende waren en diensten effectief verdeelt. Er is sprake van merkinbreuk.

27. Aangezien Marcam duidelijk geen gebruik meer maakte van de naam “Cowsonweb” in het kader van een eigen onderneming, viel er door Signum en C.O.W. niets te protesteren. Uit dat ‘gebrek aan protest’ in deze periode kan Marcram dus geen rechten putten.

43. De kwestieuze octrooiaanvraag dateert van 9 januari 2013. In het verslag van 1 november 2013 betreffende het nieuwheidsonderzoek dat het EOB opstelde, zijn meerdere anterieure octrooien opgenomen die de stand van de techniek weergeven. Het octrooi Verdroncken wordt er vermeld in de categorie X, wat betekent dat het op zichzelf schadelijk is voor de nieuwheid (en inventiviteit) van een of meer conclusies. Samen met twee andere octrooien wordt het ook als document van categorie Y vermeld, wat betekent dat zij samen worden beschouwd als schadelijk voor de inventiviteit van een of meer conclusies.

[…] De vrees die Signum dus reeds op 16 januari 2012 uitte – met name dat Marcram te veel wou putten uit het octrooi Verdronken – blijkt terecht te zijn geweest (stuk C.8 bundel Signum).

50. Het door Marcram gebruikte teken “COWSONWEB” is identiek aan het merk van “CowsOnWeb” van Signum. Dit gebruik in reclame gericht aan professionele afnemers is een gebruik in het economisch verkeer in de zin van artikel 2.20.2, sub d BVIE. Bijgevolg is het voor de beoordeling van deze tegeneis niet relevant of Marcram de betreffende waren en diensten effectief verdeelt. Signum is derhalve gerechtigd om zich op haar exclusieve merkenrechten te beroepen om dit inbreukmakende gebruik te verbieden en alzo de aantasting van de herkomstfunctie van haar merk tegen te gaan.