IEFBE 2497

Niko reproduceert C4's "trimless concept" met Mysterious-gamma

Rechtbank van Koophandel Gent 21 juni 2012 (C4 tegen Niko) en Hof van beroep Gent 28 januari 2016 en 24 oktober 2016, IEFbe 2497 (Niko tegen C4) Auteursrecht. C4 stuurt Niko een "concept trimless opstelling". Niko doet een voorstel tot licentieovereenkomst met C4 betreffende de commercialisering van het door C4 voorgestelde trimless-concept. Na tegenvoorstel van C4 beëindigt Niko de onderhandelingen. C4 dringt aan op de restitutie door Niko van het haar overhandigde schaalmodel. Niko bevestigt de terugzending, maar stelt dat gebleken is dat het idee intussen reeds algemeen bekend is. Niko brengt haar Mysterious-gamma op de markt. C4 vordert succesvol een verklaring voor recht dat Niko ter kwade trouw inbreuk heeft gepleegd en nog steeds pleegt op de auteursrechten van C4 door het "trimless concept" van C4 te reproduceren. De rechtbank veroordeelt Niko tot afdracht van de netto-winst die zij met de verkoop van het gamma sinds de lancering ervan genereerde en legt een publiciteitsmaatregel op. Om de omvang hiervan te bepalen werd bij tussenarrest een gerechtsdeskundige aangesteld. Het hof bevestigt het bestreden vonnis, maar verklaart de publiciteitsmaatregel ongegrond.