IEFBE 2586

P’TITE ITALY-sweater pleegt auteursrechtinbreuk op de PETIT BELGE-sweater

Petit Belge P'tite Italy

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 februari 2018, IEFbe 2586 (O'ren tegen Giacomo Moda) Auteursrecht. Vrijheid
van meningsuiting. Oneerlijke handelspraktijken. Schending eenzijdige verbintenis. Tussen de partijen ontstond een geschil over de auteursrechtelijke inbreuk op de “PETIT BELGE” sweater van O’Rèn door de “P’TITE ITALY” sweater van Giacomo Moda & C° ongeacht de kleur. De sweater van O’Ren is auteursrechtelijk beschermd daar de keuze van eiseres voor de specifieke combinatie van op zich niet beschermde elementen wijst op een autonome keuze van de schepper als resultaat van een intellectuele schepping en als uiting van haar persoonlijkheid. Het feit dat de sweater zou passen in een heersende modetrend doet daar geen afbreuk aan aangezien de sweater een welbepaalde en concrete vormgeving betreft die de stijl of modetrend overstijgt.

Het vonnis stelt vervolgens de inbreuk O’Rèn’s auteursrechten door Giacomo Moda & C° vast, nu deze niet kan bewijzen dat haar sweater een onafhankelijk creatie uitmaakte, noch dat zij geen kennis had van de eerdere sweater van O’Rèn. Dit is tevens een oneerlijke handelspraktijk daar verweerster meegesurft op de populariteit en de verkoopbaarheid van de sweater van eiseres.

“De rechtbank acht niet het bewijs geleverd dat de afzonderlijke elementen waarvan O'Rèn gewag maakt als nieuwe elementen of als originele elementen kunnen bestempeld warden. Het gebruik van slogans op kledij (met inbegrip van sweaters), het gebruik van slogans in blokletters en in contrasterende kleur op kledij en dus ook op sweaters en het gebruik van pailletten zijn eerder als algemeen in het modelandschap ingeburgerd te beschouwen. Aldus leveren deze afzonderlijke elementen niet het bewijs van de vereiste originaliteit. […]

Het staat echter vast dat O'Rèn een welbepaalde plaats uitkoos op de mouwen van de sweater om in welbepaalde afmetingen de pailletten op de slogan-sweater aan te brengen. Er werden aan de rechtbank geen anterioriteiten voorgelegd met betrekking tot het gebruik van dezelfde welbepaalde hoeveelheid pailletten die weloverwogen binnen dezelfde vaststaande afmetingen op een slogan-sweater werden aangebracht.[…]

Het is deze keuze voor de combinatie van de verschillende elementen met betrekking tot de sweater, die wel wijst op een autonome keuze van de schepper, in casu O'Rèn, als resultaat van een intellectuele schepping en als uiting van haar persoonlijkheid. […] Het behoren tot een modetrend als dusdanig is inderdaad niet voldoende om een kledingstuk als origineel en als uiting van de persoonlijkheid van de ontwerper of auteur te kwalificeren. […]

Het gebruik en de keuze door O'Ren van de concrete slagzin in een concreet en gekozen lettertype in een met de achtergrond contrasterende kleur tegelijkertijd met de paillettenstroken voldoen aan de vereiste van een concrete uitwerking van de modetrend waarbij slagzinnen op en/of versieringen van sweaters als actueel worden ervaren. […]

Zo stelt de rechtbank vast dat de beide sweaters het adjectief "petit(e)" in blok­ en hoofdletters combineren met een woord dat verwijst naar een herkomst, de schikking van de woordcombinatie op beide sweaters overeenstemmend is evenals het contrasterende effect van de letters ten opzichte van de achtergrond en de welbepaalde plaatsing van de overeenstemmende paillettenstroken quasi identiek is. De bevindingen van de in het kader van het beslag inzake namaak aangestelde deskundige ondersteunen de vaststellingen van de rechtbank.[…]

Hoger oordeelt de rechtbank dat GM niet het bewijs geleverd heeft dat zij onafhankelijk tot creatie van haar kwestieuze sweater overging.

GM heeft door de nabootsing van de "PETIT BELGE"-sweater in haar "P'TITE ITALY"-sweater meegesurfd op de populariteit en de verkoopbaarheid van de eerste sweater. Zij geeft zelf aan dat zij vanaf einde januari 2016 1.724 sweaters kon verkopen zonder dat zij daarbij een bijzondere lancerings- of promotiecampagne gevoerd zou hebben in tegenstelling tot O'Ren die tot de lancering van haar sweater grondig en via verschillende kanalen overging.