IEFBE 2633
  • Gent(afd. Gent) - Gand(div. Gand)
    18 apr 2018
  • Everchem et Dragopaint tegen Los Blancos

Reële kans dat doorsnee consument denkt dat hechtprimer 'Beton Tack' en 'Betontac' van eenzelfde concern afkomstig zijn

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 18 april 2018, IEFbe 2633 (Everchem et Dragopaint tegen Los Blancos) Merkinbreuk. Dragopaint is een onderneming die verfproducten op de kleinhandelsmarkt brengt, waaronder een hechtprimer die zij commercialiseert onder de benaming ‘Beton Tack’. Op 13 juni 2015 heeft Dragopaint een inschrijving genomen op het Benelux beeldmerk (nr. 0970233) en woordmerk (nr. 1018846). Los Blancos is gespecialiseerd in de productie van verven voor gebouwen en brengt een hechtprimer op de markt onder de naam ‘Betontac’. Het woordmerk “Beton Tack” van Dragopaint is nietig, want de deponering is ter kwader trouw. Los Blancos maakt echter wel inbreuk op het beeldmerk. De kans is reëel dat de doorsnee consument van hechtprimer op het idee kan worden gebracht dat beide producten afkomstig zijn van eenzelfde concern. Merkinbreuk maakt steeds een oneerlijke handelspraktijk uit. In het commercieel verkeer zijn de beroepsbelangen van een concurrent hierdoor geschaad. De gevorderde stakingsmaatregelen zijn gerechtvaardigd.

4.10 Er is geen betwisting dat Los Blancos de benaming Betontac over een significante periode op een normale wijze heeft gebruikt voor dezelfde producten, en zonder daarin verontrust te worden door Dragopaint of een derde. Dragopaint had met zekerheid weet van dit voorgebruik door Los Blancos, dat ter goeder trouw was. Gelet op het tijdstip van de inschrijving, staat vast dat Dragopaint geen andere geloofwaardige en authentieke oogmerken aanbrengen die haar tot deponering hebben aangezet, dan het zetten van een strategische demarche binnen een nakende juridische strijd. Dit zijn géén omstandigheden die blijk geven van goede trouw. De tegenvordering tot nietigverklaring van het depot is gegrond.

4.26 Het woordelement in het beeldmerk, en daardoor ook het beeldmerk, beschikt bijgevolg over een hoger onderscheidend vermogen dan verweester hieraan wenst toe te kennen: niet alleen door de dominante plaats te midden van het product als voornaamste aanduiding, doch tevens als zuivere merknaam die niet beschrijvend is voor de aard of de functionaliteit van de waar. Met andere woorden is de kans reëel dat de doorsnee consument van hechtprimer die op verschillende tijdstippen geconfronteerd wordt met de “Betontac” van Los Blancos en de “Beton Tack” van Dragopaint, op het idee kan worden gebracht dat beide producten een verwante economische herkomst delen en bijgevolg geassocieerd worden met eenzelfde economische groep van verbonden ondernemingen.

4.28 De overige begeleidende figuratieve elementen zoals het zwarte rechthoekige blok met de benamingen van het product en het doelgebruik, alsmede hun gelijkvormige schikking binnen teken en beeldmerk vervolledigen een configuratie waardoor het teken in haar totaalbeeld associaties kan oproepen met het ingeschreven beeldmerk. Mede doordat beide producten volstrekt identiek zijn, is één en ander van aard bij het relevant publiek mogelijk verwarring te creëren omtrent de economische herkomst van de beide producten die in hun actuele presentatie een indruk kunnen opwekken afkomstig te zijn van eenzelfde concern. De inbreuk op artikel 2.20.1.b. BVIE is aangetoond.