IEFBE 2527
  • Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.)
    2 mrt 2018
  • Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming

Realisatie van totaalproject in boek van bouwonderneming is een slaafse kopie

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2018, IEFbe 2527 (Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming) Niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten. Auteursrecht. Slaafse kopie. Obumex en JAD stellen zich voor als luxe keuken- en totaalinrichtingen en als architect. De bouwonderneming stelt zich voor als actief in de exclusieve villabouw en heeft vaak beroep gedaan op Obumex voor keukenprojecten. In een boek worden elf projecten voorgesteld met daarin een kopie van het totaalproject van eisende partijen. Het keukenmodel met een combinatie van drie bloken, bestaande uit één materie namelijk marmer, waarbij elke afzonderlijk element verschillende afmetingen heeft ten opzichte van de andere elementen en waarbij de drie elementen op dermate wijze worden geschrankt dat ze een desaxatie vertonen, maar elkaar niettemin in evenwicht houden, zonder enige bijkomende ondersteuning, is naar het oordeel van de stakingsrechter origineel. Ook de haard, de bibliotheek en het verlichtingselement zijn origineel en er wordt geen tegenbewijs geleverd. Uit een eenvoudige visuele vergelijking kan evenwel de inbreuk onmiddellijk worden afgeleid. Staking wordt bevolen en het uit het handelsverkeer van het boek eveneens. Er is hoger beroep aangetekend.

18. De stakingsrechter stelt in casu vast dat het keukenmodel wordt gekenmerkt door een combinatie van drie bloken, bestaande uit één materie namelijk marmer, waarbij elke afzonderlijk element verschillende afmetingen heeft ten opzichte van de andere elementen en waarbij de drie elementen op dermate wijze worden geschrankt dat ze een desaxatie vertonen, maar elkaar niettemin in evenwicht houden, zonder enige bijkomende ondersteuning. Dit geheel is naar het oordeel van de stakingsrechter origineel. Verwerende partijen brengen ook geen andere keukenmodellen bij die eenzelfde algemene indruk wekken als het model (..). De voorwaarden van artikel 11 VoGM zijn derhalve vervuld evenals de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, met name: een intellectuele schepping van de auteur. Het is immers duidelijk dat de auteur over keuzemogelijkheden beschikte wat betreft de wijze waarop het werk kon worden uitgedrukt. Ook functionele werken kunne door het het auteursrecht worden beschermd.