IEFBE 2710

Stakingsvordering Fatboy toegewezen: Loung Air XL wekt zelfde indruk als Lamzac

Rechtbank van Koophandel Brussel 11 mei 2017, IEFbe 2710 (Fatboy tegen Makro) Modellenrecht. Auteursrecht. Fatboy heeft een luchtzak op de markt gekend onder de naam 'LAMZAC'. Daarvoor hebben ze een geregistreerd gemeenschapsmodel. Makro verkoopt een product genaamd 'Luchtbed Loung Air XL'. Fatboy vordert staking en gestaakt te houden van de verkoop van het luchtbed. Het ligmeubel van de Makro wekt bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde indruk als bij het model van Fatboy. Net als het model van Fatboy wordt het inbreukmakende ligmeubel verkocht door Makro gekenmerkt door een langwerpig dubbele buis die in het middel over de lengte verbonden is, aan één uiteinde doorloopt en knikt, en aan het andere uiteinde een dichtgemaakte opgerolde grote opening kent. Uit stukken blijkt dat de ontwerper tijdens het ontwerpproces verschillende vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt. Fatboy toont aan dat de auteursrechten van de ontwerper zijn overgedragen aan haar. De stakingsvordering wordt toegewezen.

18. Naar het oordeel van de stakingsrechter wekt het ligmeubel door Makro prima facie bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk dan het model van Fatboy. Net als het model van Fatboy wordt het inbreukmakende ligmeubel verkocht door Makro gekenmerkt door een langwerpig dubbele buis die in het middel over de lengte verbonden is, aan één uiteinde doorloopt en knikt, en aan het andere uiteinde een dichtgemaakte opgerolde grote opening kent.
19. Makro refereert in haar conclusie naar de ietwat afwijkende vorm van het hoofdeinde van het inbreukmakende model. Deze ietwat afwijkende vorm van het hoofdeinde van het inbreukmakende model leidt op het eerste zicht evenwel niet tot een andere algemene indruk. Verder hebben beide producten een identieke afsluiting in tegenstelling tot wat Makro aanvoert.
20. Een prima facie vergelijking van de producten in kwestie toont derhalve aan dat sprake is van inbreuk op het modellenrecht van Fatboy.
21. inzake de belangenafweging houdt de stakingsrechter rekening met het feit dat de verdere verkoop van het prima facie inbreukmakend product een ernstig en onomkeerbare schade zou kunnen veroorzaken voor Fatboy die niet alleen het product zou kunnen treffen maar ook de reputatie en de marktpositie van Fatboy. Fatboy commercialiseert immers maar een beperkt aantal producten. Daar staat tegenover dat Makro een uitgebreid productassortiment heeft. De verkoop van het inbreukmakende product is op het eerste zicht verwaarloosbaar op haar totaal productgamma.
25. Bovendien is de vordering van Fatboy naast het modellenrecht tevens gebaseerd op het auteursrecht. Een vermeende nietigheid van het model van Fatboy heeft niet automatisch de ongegrondheid van haar vordering op deze rechtsgrond als gevolg. Prima facie toont Fatboy aan dat haar ontwerp in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Uit stukken blijkt dat de heer Oomen tijdens het ontwerpproces verschillende vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt. Fatboy toont aan dat de heer Oomen zijn auteursrechten aan haar heeft overgedragen. Makro voert op het eerste zich geen redelijke betwisting met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming.
26. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat Fatboy beschikt over een prima facie geldig modelrecht en een prima facie geldig auteursrecht.
27. Door het verkopen en te koop aanbieden van de LoungeAir pleegt Makro derhalve prima facie inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Fatboy.