IEFBE 2726

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

12. Sportsdirect.com en Sport direct voeren concurrerende activiteiten. Beide zijn in heel België actief, Sportsdirect.com via haar winkels en haar website en Sport direct via haar website.
In casus is de gemiddelde consument de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de concurrerende producten die de partijen te koop aanbieden en verkopen.
De handelsnaam sportsdirect.com, gebruikt door Sportsdirect.com en de handelsnaam Sport direct zijn auditief en visueel quasi identiek. Abstractie gemaakt van .com wat geen onderscheidend vermogen heeft en louter een generiek toplevel domein is, verschillen zij slechts in één letter, met name is de letter 's' tussen de woorden sport en direct. Hetzelfde geldt wat de tekens sportdirect en sportdirect.com betreft, in vergelijking met de handelsnaam sportsdirect.com.
Sport direct kan geen nuttig argument putten uit de verwijzing naar de respectievelijke logo's die de partijen beweerdelijk gebruiken n die zouden verschillen qua kleur en vormgeving. Het gebruik van deze logo's wordt immers door Sportsdirect.com betwist en door Sport direct niet bewezen. Een gebruik van de logo's waarnaar Sport direct verwijst, blijkt uit geen enkel stuk.
Er kan gelet op de feitelijke context die blijkt uit de voormelde vaststellingen, niet ernstig worden betwist dat door het voeren door Sport direct van de handelsnaam sportdirect.com, sport direct of sportdirect, voor dezelfde of minstens quasi dezelfde producten als deze de worden te koop aangeboden en verkocht door Sportsdirect.com onder de handelsnaam sportsdirect.com, er bij de consument verwarring kan ontstaan aangaande de onderneming waarvan de producten afkomstig zijn en de relevante consument ertoe kan gebracht worden om een besluit over een transactie, zoals ruim gedefinieerd, te nemen dat hij anders niet had genomen.
Het hof besluit zodoende dat door in België gebruik te maken van de handelsnaam sportdirect.com, sport direct of sportdirect, Sport direct zich schuldig maakt aan een misleidende handelspraktijk, waarvan Sportsdirect gerechtigd is de staking te vorderen.