Handelsnaamrecht - Nom commerciaux

IEFBE 2573

Door Schoonheidsschool ontwikkelde theorieën zijn luchtkastelen die geen band meer hebben met de werkelijkheid

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 3 mei 2018, IEFBE 2573; (Lesley-Ann Poppe en VZW I-Learning tegen BVBA Belenus en VZW Schoonheidsschool), http://www.ie-forum.be/artikelen/door-schoonheidsschool-ontwikkelde-theorie-n-zijn-luchtkastelen-die-geen-band-meer-hebben-met-de-wer

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Antwerpen, 3 mei 2018 en Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Antwerpen, 14 december 2017, IEFbe 2573 (Lesley-Ann Poppe en VZW I-Learning tegen BVBA Belenus en VZW Schoonheidsschool) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eind augustus 2017 werd de Schoonheidsschool in gebreke gesteld door mevrouw Poppe wegens schending van haar recht op naam, aanhaking aan haar bekendheid en verwarringstichting (zie IEFbe1546). De Schoonheidsschool had een aantal benamingen met de bestanddelen ‘Lesley-Ann’ en ‘Poppe’ geregistreerd als Beneluxmerk en had er bij Google voor gezorgd dat mevrouw Poppe haar eigen naam niet meer kon registreren of gebruiken als zoekwoord. Het gebruik van de naam van mevrouw Poppe door Benelus en de Schoonheidsschool is onrechtmatig. Zij falen aan te tonen dat zij deze handelsnaam in het verleden zelf zouden hebben gebruikt. De juridische theorieën die zij ontwikkelen zijn luchtkastelen die geen enkele band meer hebben met de werkelijkheid. Nu blijkt dat de naam van mevrouw Poppe niet als handelsnaam wordt gebruikt, kan zij ook onmogelijk haar toestemming hiertoe hebben gegeven. De merkregistraties zonder de toestemming van mevrouw Poppe zijn onrechtmatig en er is sprake van depots te kwader trouw. De merken zijn nietig.

IEFBE 2552

KINOS porte atteinte aux droits de CENTRE KINOS ASBL sur sa dénomination sociale en son nom commercial

11 apr 2018, IEFBE 2552; (Centre Kinos), http://www.ie-forum.be/artikelen/kinos-porte-atteinte-aux-droits-de-centre-kinos-asbl-sur-sa-d-nomination-sociale-en-son-nom-commerci

Prés. du tribunal de commerce du Brabant-Wallon 11 avril 2017, IEFbe 2552 (Centre Kinos) Nom Commercial. La Présidente constate qu'en faisant usage en Belgique et spécifiquement dans la province du Brabant Wallon du signe <Kinos> ou <Centre Kinos> pour désigner des services en relation avec l'activité de kinésithérapie (...) Madame R porte atteinte aux droits de CENTRE KINOS (une association sans but lucratif) sur sa dénomination sociale <KINOS>  en son nom commercial <CENTRE KINOS>. Interdit tout usage en Belgique.

IEFBE 2528

Handelsnaaminbreuk en misleidend gebruik van het begrip 'business angel'

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) , IEFBE 2528; http://www.ie-forum.be/artikelen/handelsnaaminbreuk-en-misleidend-gebruik-van-het-begrip-business-angel
BAN Business Angel Coaches Network

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 7 maart 2018, IEFbe 2528 (VZW Business Angels Netwerk Vlaanderen tegen NV Service Innovation Management Belgium) Inbreuk handelsnaam. Inbreuk eerlijke marktpraktijken. Business Angels Netwerk Vlaanderen vzw, eiser, is een netwerk dat business angels, nl. investeerders-ondernemers die tevens kosteloos hun knowhow ter beschikking stellen van startende en groeiende ondernemingen, overkoepelt en samenbrengt met potentiële ondernemers. Verweerder SIM België biedt coaching- en consultingdiensten aan tegen betaling en wijzigde in 2017 haar handelsnaam naar Business Angel Coaches Network. Zij maakte daarbij (in toenemende mate) gebruik van het begrip business angel (coach). Eiser vorderde de staking van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam van verweerder alsook van ieder misleidend en/of incorrect gebruik van het begrip business angel op grond van haar anterieure beeldmerk, handelsnaam en vennootschapsnaam alsook de wetgeving inzake eerlijke marktpraktijken.

IEFBE 2516

eSURGIE is verwarringstichtende handelsnaam naam en niet de voorzetting van mislukte startup SURGIE

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 2 feb 2018, IEFBE 2516; (dLive tegen Surgie), http://www.ie-forum.be/artikelen/esurgie-is-verwarringstichtende-handelsnaam-naam-en-niet-de-voorzetting-van-mislukte-startup-surgie
surgie esurgie

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Tongeren, 2 februari 2018, IEFbe 2516 (dLive tegen Surgie) Handelsnaam. Oneerlijke handelspraktijk. Mislukken startupproject SURGIE. SURGIE wenste dmv een onlineplatform beeldcaptatie van medische ingrepen in virtual reality ter beschikking te stellen. Het minimaal leefbaar product zou een hardware platform en een web-based streaming platform zijn. De partijen verwijten elkaar van het mislukken. Er werd een nieuwe vennootschap opgericht (dLIVE) met de handelsbenaming 'eSURGIE', nagenoeg hetzelfde logo e.d., gebruikmakend van gefilmde operatie van SURGIE, en op haar twitteraccount zich presenteerde als opvolger. Inbreuk op artikel VI.104 WER door dLIVE met verwarringstichtende handelsnaam en mededeling op twitter. Staking om namen (e)SURGIE te gebruiken. Anderzijds een verbod voor SURGIE om (potentiële) zakenrelaties en cliënteel te benaderen om dLIVE zwart te maken of afbrekende gegevens te delen.

IEFBE 2450

L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale PLAYMOBIL INDUSTRIE porte atteinte aux droits antérieurs

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 sep 2017, IEFBE 2450; (Playmobil contre Playmobil industries), http://www.ie-forum.be/artikelen/l-usage-du-signe-playmobil-dans-sa-d-nomination-sociale-playmobil-industrie-porte-atteinte-aux-droit
playmobil

Tribunal de commerce Francophone de Bruxelles 21 september 2017, IEFbe 2450 (Playmobil contre SCS Playmobil Industrie) Droits des marques, Dénomination sociale. Nom commercial. Les demanderesses exposent que la défenderesse fait un usage illicite de la marque PLAYMOBIL qui jouit d'une renommée internationale et qu'elle porte atteinte aux intérêts professionnels de la première défenderesse par l'adoption d'une dénomination sociale prêtant à confusion avec la dénomination PLAYMOBIL Belgium et le nom commercial PLAYMOBIL. L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale, PLAYMOBIL INDUSTRIE (depuis février 2017) porte atteinte aux droits antérieurs à la dénomination sociale PLAYMOBIL BELGIUM et au nom commercial PLAYMOBIL et aux droits des marques PLAYMOBIL. Le Tribunal ordonne à la partie défenderesse de modifier sa dénomination sociale dans un délai de deux semaines et de fair publier cette modification au Moniteur belge dans un délai de 30 jour à dater de la modification.

IEFBE 2345

Exclu-Floors maakt inbreuk op merk ExcluFloorS, maar mag handelsnaam blijven gebruiken

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 sep 2017, IEFBE 2345; ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors), http://www.ie-forum.be/artikelen/exclu-floors-maakt-inbreuk-op-merk-exclufloors-maar-mag-handelsnaam-blijven-gebruiken

Rechtbank Gelderland 13 september 2017, IEF 17113; IEFbe 2345; ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors) Inbreuk merkenrecht. ExcluFloorS en Exclu-Floors handelen beide in PVC vloeren. ExcluFloorS heeft een licentie voor het gebruik van het woord-/beeldmerk ExcluFloorS voor onder meer reparaties en installatiewerkzaamheden van PVC vloeren. Volgens ExcluFloorS maakt Exclu-Floors inbreuk op haar merk en handelsnaam. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling: het woord ExcluFloorS komt onderscheidingskracht toe. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming, de aangeboden waren waarvoor het merk en het teken worden gebruikt zijn dezelfde, en dat ExcluFloorS onderscheidend vermogen heeft kan bij afnemers van PVC-vloeren verwarring ontstaan. Beide partijen bieden exclusieve vloeren aan, waardoor de aard van de ondernemingen zeer nauw verwant is, maar dit doen zij in verschillende landen. ExcluFloorS is alleen gevestigd in Nederland en Exclu-Floors in België: gelet op de gescheiden markten maakt Exclu-Floors geen inbreuk op de handelsnaam van ExcluFloorS. 

IEFBE 2291

Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 okt 2016, IEFBE 2291; (Black Planet tegen X), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-het-uniemerk-alvar-millas-door-het-gebruik-in-domeinnamen-en-sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.

IEFBE 2283

Vennootschap Arbita maakt geen inbreuk op Beneluxmerk Arbita nu de houder, mede-oprichter blijkt te zijn

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 13 sep 2016, IEFBE 2283; ( Arbita), http://www.ie-forum.be/artikelen/vennootschap-arbita-maakt-geen-inbreuk-op-beneluxmerk-arbita-nu-de-houder-mede-oprichter-blijkt-te-z

Hof van beroep Brussel 13 september 2016, Hof van beroep Brussel 7 september 2012 en Rechtbank van Koophandel Brussel 9 april 2009, IEF 16993; IEFbe 2283 (Arbita) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Appellant (advocaat zijnde) heeft het Beneluxmerk 'Arbita'. Geïntimeerde heeft kort daarna een vennootschap opgericht onder de naam Arbita. Zij heeft als maatschappelijk doel: administratief en juridisch dienstencentrum ter ondersteuning van klanten en het adviseren bij de behandeling van hun geschillen. Appellant vordert stopzetting van het gebruik van Arbita als vennootschapsnaam en/of handelsnaam. Appellant was echter zeer nauw betrokken bij de oprichting van geïntimeerde. Uit het ontwerp van de oprichtingsakte blijkt dat de vennootschapsnaam Arbita zou worden aangenomen. Appellant heeft daartegen geen enkel bezwaar geformuleerd, zodat hij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd. De vorderingen van appellant zijn daarom ongegrond.