Handelsnaamrecht - Nom commerciaux

IEFBE 2291

Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 okt 2016, IEFBE 2291; (Black Planet tegen X), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-het-uniemerk-alvar-millas-door-het-gebruik-in-domeinnamen-en-sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.

IEFBE 2283

Vennootschap Arbita maakt geen inbreuk op Beneluxmerk Arbita nu de houder, mede-oprichter blijkt te zijn

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 13 sep 2016, IEFBE 2283; ( Arbita), http://www.ie-forum.be/artikelen/vennootschap-arbita-maakt-geen-inbreuk-op-beneluxmerk-arbita-nu-de-houder-mede-oprichter-blijkt-te-z

Hof van beroep Brussel 13 september 2016, IEF 16993; IEFbe 2283 (Arbita) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Appellant (advocaat zijnde) heeft het Beneluxmerk 'Arbita'. Geïntimeerde heeft kort daarna een vennootschap opgericht onder de naam Arbita. Zij heeft als maatschappelijk doel: administratief en juridisch dienstencentrum ter ondersteuning van klanten en het adviseren bij de behandeling van hun geschillen. Appellant vordert stopzetting van het gebruik van Arbita als vennootschapsnaam en/of handelsnaam. Appellant was echter zeer nauw betrokken bij de oprichting van geïntimeerde. Uit het ontwerp van de oprichtingsakte blijkt dat de vennootschapsnaam Arbita zou worden aangenomen. Appellant heeft daartegen geen enkel bezwaar geformuleerd, zodat hij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd. De vorderingen van appellant zijn daarom ongegrond.

IEFBE 2280

Geen verwarringsgevaar tussen 'ikwilvanmijnautoaf.nl' en 'ikdoemijnautoweg.nl'

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 26 jul 2016, IEFBE 2280; ( ikwilvanmijnautoaf.nl), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verwarringsgevaar-tussen-ikwilvanmijnautoaf-nl-en-ikdoemijnautoweg-nl

Rechtbank van Koophandel Brussel 26 juli 2016, IEFbe 2280 (ikwilvanmijnautoaf.nl) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Dealerdirect is de aanbieder van een online veilingplatform voor tweedehands voertuigen in o.a. Nederland en België. Ikdoemijnautoweg werd opgericht door X onmiddellijk nadat de samenwerking tussen beide partijen werd beëindigd. De activiteit is hetzelfde als van eiser en gebruikt als domeinnaam www.ikdoemijnautoweg.be/nl. Eiser heeft de domeinnaam ikwilvanmijnautoaf.be in gebruik en heeft daarbij een Benelux beeldmerk ikwilvanmijnautoaf.nl. Eiser vordert de staking van het gebruik van de domeinnaam van verweerder. De rechter stelt dat er geen sprake is van auditieve en/of visuele gelijkenis tussen de handelsnamen. Het loutere gebruik van drie dezelfde woorden (ik', 'mijn' en 'auto') in een andere volgorde kan bezwaarlijk deze gelijkenis tot stand brengen. Er bestaat geen auditieve, noch fonetische gelijkenis tussen de handelsbenamingen. Niet alleen is de combinatie van de zinnen verschillend maar tevens het aantal woorden, waardoor geen sprake is van enige overeenstemming of verwarringsgevaar.

IEFBE 2273

Handelsnaam 'Mobiele Bandencentrale' is algemeen beschrijvend en daarmee niet te beschermen tegen verwarringsrisico

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 20 jun 2016, IEFBE 2273; (Mobiele Bandencentrale), http://www.ie-forum.be/artikelen/handelsnaam-mobiele-bandencentrale-is-algemeen-beschrijvend-en-daarmee-niet-te-beschermen-tegen-verw

Hof van beroep Gent 20 juni 2016, p. 10: Rechtbank van Koophandel Gent 13 mei 2015; IEFbe 2273 (Mobiele Bandencentrale) Handelsnaamrecht. Appellant heeft een eenmanszaak met als handelsnaam 'Mobiele Bandencentrale'. Geïntimeerde maakt gebruik van de handelsnaam 'Mobiele Bandencentrale Waasland'. Beide bedrijven hebben dezelfde handelsactiviteit, namelijk 'Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens'. De vraag is of een jongere handelsnaam verwarring kan stichten met een oudere handelsnaam, m.a.w. of dit een oneerlijke marktpraktijk is die verboden kan worden o.g.v. de WER. De naam 'bandencentrale' is eerder banaal en beschrijvend, verwijzend naar de diensten van een bedrijf dat banden vervangt. De term 'mobiel' is eveneens banaal en beschrijvend en verwijst naar het feit dat de onderneming ook diensten levert buiten haar vaste vestiging. De combinatie doet hieraan geen afbreuk. De toevoeging aan de benaming van 'Waasland' sluit verder elke verwarring uit. De geografische locatie van beide handelszaken verschilt duidelijk. Door gebruik te maken van een algemeen beschrijvende benaming als handelsnaam kan appellant geen bescherming genieten waar er geen verwarringsrisico bestaat.

IEFBE 2271

Inbreuk door gebruik handelsnaam 'Great Weddings' omdat deze nooit is overgedragen

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 27 mei 2016, IEFBE 2271; (Great Weddings), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-door-gebruik-handelsnaam-great-weddings-omdat-deze-nooit-is-overgedragen

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 27 mei 2016, IEFbe 2271 (Great Weddings) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Voor de uitwerking hiervan werd beroep gedaan op de diensten van X. SUC6 stelt dat X op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met het concept 'Great Weddings'. SUC6 heeft daarop de samenwerking beëindigd. X stelt dat zij autuersrechthebbende is op het concept 'Great Weddings' nu het door haar is bedacht en ontwikkeld en zij het logo en de website heeft laten ontwerpen. X stelt dat SUC6 inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten en vordert overdracht van de website greatweddings.be. De rechter stelt vast dat X door het hanteren van de handelsnaam 'Great Weddings' inbreuk pleegt en veroordeelt haar tot staking van het gebruik hiervan omdat er nooit een overdracht van de handelsnaam heeft plaatsgevonden van de eerste gebruiker (SUC6) aan X. 

IEFBE 2269

Gebruik van het woord 'tandplan' voor verzekering maakt inbreuk op handelsnaam 'TandPlan'

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 25 mei 2016, IEFBE 2269; (Tandplan tegen SOHO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-van-het-woord-tandplan-voor-verzekering-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-tandplan

Rechtbank van Koophandel Brussel 25 mei 2016, IEFbe 2269 (Tandplan tegen SOHO) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Tandplan heeft als doen de uitbating van een tandheelkundige inrichting, tandverzorging, prothese, radiografie, orthodontie, kleine mondheelkundige ingrepen. Ze hebben als domeinnaam www.tandplan.be. Eiser voert aan dat verweerder onrechtmatig gebruik maakt van 'Tandplan' als benaming voor een nieuwe tandverzekering en in de domeinnaam www.mijntandplan.be. De rechter stelt dat het gebruik van 'Tandplan' een inbreuk maakt op de rechten van eiser en op de handelsnaam 'TandPlan' en beveelt de staking van dit inbreukmakend gebruik in Vlaanderen.

IEFBE 2263

Facebook-benaming 'Iphoneherstelbrugge' pleegt inbreuk op handelsnaam 'Iphone Hersteldienst Brugge'

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 23 mei 2016, IEFBE 2263; (Iphoneherstelbrugge), http://www.ie-forum.be/artikelen/facebook-benaming-iphoneherstelbrugge-pleegt-inbreuk-op-handelsnaam-iphone-hersteldienst-brugge

Hof van beroep Gent 23 mei 2016, IEFbe 2263 (Iphoneherstelbrugge) Handelsnaamrecht. W herstelt smartphones en drijft handel onder de naam 'Audioscope'. Hij is bereikbaar onder de URL www.facebook.com/iphoneherstelbrugge. T heeft dezelfde activiteit, in dezelfde regio. Hij drijft handel onder de naam 'Iphone Hersteldienst Brugge' met als URL www.facebook.com/iphoneherstelservicebrugge. T is van oordeel dat de naam van de Facebookpagina van W verwarring creëert bij zijn (potentiële) klanten. Hij vordert verbod op te leggen om verder gebruik te maken van de benaming 'Iphone Herstel Brugge'. De eerste rechter stelde vast dat W inbreuk pleegde door deze benaming te gebruiken. W gaat in hoger beroep. Hof stelt dat een handelsnaam niet origineel hoeft te zijn. De benaming 'Iphone Hersteldienst Brugge' onderscheidt in de regio Brugge de onderneming van T van andere ondernemingen. Zowel de aanduiding 'Iphoneherstelbrugge' op zichzelf, als i.c.m. 'Audioscope' en 'Smartrepair' creëert verwarring met 'Iphone Hersteldienst Brugge'.

IEFBE 2260

Assist at Home heeft vennootschapsnaam Ad Domus Dienstencheques rechtmatig gebruikt

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 2 mei 2016, IEFBE 2260; (Ad Domus tegen Assist at Home), http://www.ie-forum.be/artikelen/assist-at-home-heeft-vennootschapsnaam-ad-domus-dienstencheques-rechtmatig-gebruikt

Hof van beroep Gent 2 mei 2016 en Rechtbank van Koophandel Gent 8 april 2015, IEFbe 2260 (Ad Domus tegen Assist at Home) Handelsnaamrecht. Ad Domus heeft alle aandelen van de BVBA Ad Domus Dienstencheques in volle eigendom overgedragen aan Assist at Home. Op de datum van aandelenoverdracht verbond Ad Domus zich ertoe een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met Ad Domus Dienstencheques, inclusief niet-concurrentiebeding en geheimhoudingsverplichting. Assist at Home besloot tot fusie van haar vennootschap met Ad Domus Dienstencheques, waarbij deze laatste uit het handelsverkeer verdween. De vraag is of door geïntimeerde bij het relevante publiek verwarring wordt gesticht door de naam 'Ad Domus Dienstencheques' in haar publiciteit te voeren. Geïntimeerde betwist dit, stellende dat zij niets anders doet dan een geoorloofd gebruik van haar eigen handelsnaam/logo als rechtsopvolger van Ad Domus Dienstencheques. Na de overname bleef Ad Domus Dienstencheques verder werken onder diezelfde naam tot aan de fusie. Er is niks onrechtmatigs aan het feit dat geïntimeerde hierna haar eigen voormalige handelsnaam vermeldde in haar communicatie. Bij het melden van de verdwijning heeft geïntimeerde deze volledige naam gebruikt en zich niet beperkt tot 'Ad Domus (Diensten)' en heeft daarom rechtmatig gebruik gemaakt van de naam en het logo Ad Domus Dienstencheques.