Handelsnaamrecht - Nom commerciaux

IEFBE 2450

L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale PLAYMOBIL INDUSTRIE porte atteinte aux droits antérieurs

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 sep 2017, IEFBE 2450; (Playmobil contre Playmobil industries), http://www.ie-forum.be/artikelen/l-usage-du-signe-playmobil-dans-sa-d-nomination-sociale-playmobil-industrie-porte-atteinte-aux-droit
playmobil

Tribunal de commerce Francophone de Bruxelles 21 september 2017, IEFbe 2450 (Playmobil contre SCS Playmobil Industrie) Droits des marques, Dénomination sociale. Nom commercial. Les demanderesses exposent que la défenderesse fait un usage illicite de la marque PLAYMOBIL qui jouit d'une renommée internationale et qu'elle porte atteinte aux intérêts professionnels de la première défenderesse par l'adoption d'une dénomination sociale prêtant à confusion avec la dénomination PLAYMOBIL Belgium et le nom commercial PLAYMOBIL. L'usage du signe PLAYMOBIL dans sa dénomination sociale, PLAYMOBIL INDUSTRIE (depuis février 2017) porte atteinte aux droits antérieurs à la dénomination sociale PLAYMOBIL BELGIUM et au nom commercial PLAYMOBIL et aux droits des marques PLAYMOBIL. Le Tribunal ordonne à la partie défenderesse de modifier sa dénomination sociale dans un délai de deux semaines et de fair publier cette modification au Moniteur belge dans un délai de 30 jour à dater de la modification.

IEFBE 2345

Exclu-Floors maakt inbreuk op merk ExcluFloorS, maar mag handelsnaam blijven gebruiken

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 13 sep 2017, IEFBE 2345; ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors), http://www.ie-forum.be/artikelen/exclu-floors-maakt-inbreuk-op-merk-exclufloors-maar-mag-handelsnaam-blijven-gebruiken

Rechtbank Gelderland 13 september 2017, IEF 17113; IEFbe 2345; ECLI:NL:RBGEL:2017:4976 (ExcluFloorS tegen Exlu-Floors) Inbreuk merkenrecht. ExcluFloorS en Exclu-Floors handelen beide in PVC vloeren. ExcluFloorS heeft een licentie voor het gebruik van het woord-/beeldmerk ExcluFloorS voor onder meer reparaties en installatiewerkzaamheden van PVC vloeren. Volgens ExcluFloorS maakt Exclu-Floors inbreuk op haar merk en handelsnaam. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een verrassende en ongebruikelijke samenstelling: het woord ExcluFloorS komt onderscheidingskracht toe. Gelet op de zeer grote mate van overeenstemming, de aangeboden waren waarvoor het merk en het teken worden gebruikt zijn dezelfde, en dat ExcluFloorS onderscheidend vermogen heeft kan bij afnemers van PVC-vloeren verwarring ontstaan. Beide partijen bieden exclusieve vloeren aan, waardoor de aard van de ondernemingen zeer nauw verwant is, maar dit doen zij in verschillende landen. ExcluFloorS is alleen gevestigd in Nederland en Exclu-Floors in België: gelet op de gescheiden markten maakt Exclu-Floors geen inbreuk op de handelsnaam van ExcluFloorS. 

IEFBE 2291

Inbreuk op het Uniemerk Alvar & Millas door het gebruik in domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 21 okt 2016, IEFBE 2291; (Black Planet tegen X), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-het-uniemerk-alvar-millas-door-het-gebruik-in-domeinnamen-en-sociaalnetwerkprofielen

Rechtbank van Koophandel Brussel 21 oktober 2016, IEF 17007; IEFbe 2291 (Black Planet tegen X) Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Black Planet is actief in de muziekwereld en was de drijvende kracht achter het DJ-duo 'Alvar & Millas', waar X deel van uitmaakte. Sinds de beëindiging van de samenwerking droeg X al zijn aandelen in de vennootschap over en nam ontslag als statutair zaakvoerder van Black Planet. De Uniemerken 'Alvar & Millas' en 'Black PLanet' behoren toe aan Black Planet. Zij stelde echter vast dat X, ondanks zijn vertrek uit de vennootschap, nog steeds gebruik maakt van deze tekens gezien X nog steeds eigenaar is van de domeinnamen alvarandmillas.be/.com en blackplanetrecordings.com. De rechtbank stelt vast dat X door het gebruik van het teken Alvar & Millas in het economisch verkeer en door het geregistreerd houden en het voor zich houden van domeinnamen en sociaalnetwerkprofielen bestaande uit het teken, inbreuk pleegt op het Uniemerk. Dit geldt tevens voor het gebruik van het teken Black Planet.

IEFBE 2283

Vennootschap Arbita maakt geen inbreuk op Beneluxmerk Arbita nu de houder, mede-oprichter blijkt te zijn

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 13 sep 2016, IEFBE 2283; ( Arbita), http://www.ie-forum.be/artikelen/vennootschap-arbita-maakt-geen-inbreuk-op-beneluxmerk-arbita-nu-de-houder-mede-oprichter-blijkt-te-z

Hof van beroep Brussel 13 september 2016, Hof van beroep Brussel 7 september 2012 en Rechtbank van Koophandel Brussel 9 april 2009, IEF 16993; IEFbe 2283 (Arbita) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Appellant (advocaat zijnde) heeft het Beneluxmerk 'Arbita'. Geïntimeerde heeft kort daarna een vennootschap opgericht onder de naam Arbita. Zij heeft als maatschappelijk doel: administratief en juridisch dienstencentrum ter ondersteuning van klanten en het adviseren bij de behandeling van hun geschillen. Appellant vordert stopzetting van het gebruik van Arbita als vennootschapsnaam en/of handelsnaam. Appellant was echter zeer nauw betrokken bij de oprichting van geïntimeerde. Uit het ontwerp van de oprichtingsakte blijkt dat de vennootschapsnaam Arbita zou worden aangenomen. Appellant heeft daartegen geen enkel bezwaar geformuleerd, zodat hij geacht wordt daarmee te hebben ingestemd. De vorderingen van appellant zijn daarom ongegrond.

IEFBE 2280

Geen verwarringsgevaar tussen 'ikwilvanmijnautoaf.nl' en 'ikdoemijnautoweg.nl'

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 26 jul 2016, IEFBE 2280; ( ikwilvanmijnautoaf.nl), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verwarringsgevaar-tussen-ikwilvanmijnautoaf-nl-en-ikdoemijnautoweg-nl

Rechtbank van Koophandel Brussel 26 juli 2016, IEFbe 2280 (ikwilvanmijnautoaf.nl) Domeinnaamrecht. Handelsnaamrecht. Dealerdirect is de aanbieder van een online veilingplatform voor tweedehands voertuigen in o.a. Nederland en België. Ikdoemijnautoweg werd opgericht door X onmiddellijk nadat de samenwerking tussen beide partijen werd beëindigd. De activiteit is hetzelfde als van eiser en gebruikt als domeinnaam www.ikdoemijnautoweg.be/nl. Eiser heeft de domeinnaam ikwilvanmijnautoaf.be in gebruik en heeft daarbij een Benelux beeldmerk ikwilvanmijnautoaf.nl. Eiser vordert de staking van het gebruik van de domeinnaam van verweerder. De rechter stelt dat er geen sprake is van auditieve en/of visuele gelijkenis tussen de handelsnamen. Het loutere gebruik van drie dezelfde woorden (ik', 'mijn' en 'auto') in een andere volgorde kan bezwaarlijk deze gelijkenis tot stand brengen. Er bestaat geen auditieve, noch fonetische gelijkenis tussen de handelsbenamingen. Niet alleen is de combinatie van de zinnen verschillend maar tevens het aantal woorden, waardoor geen sprake is van enige overeenstemming of verwarringsgevaar.

IEFBE 2273

Handelsnaam 'Mobiele Bandencentrale' is algemeen beschrijvend en daarmee niet te beschermen tegen verwarringsrisico

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 20 jun 2016, IEFBE 2273; (Mobiele Bandencentrale), http://www.ie-forum.be/artikelen/handelsnaam-mobiele-bandencentrale-is-algemeen-beschrijvend-en-daarmee-niet-te-beschermen-tegen-verw

Hof van beroep Gent 20 juni 2016, p. 10: Rechtbank van Koophandel Gent 13 mei 2015; IEFbe 2273 (Mobiele Bandencentrale) Handelsnaamrecht. Appellant heeft een eenmanszaak met als handelsnaam 'Mobiele Bandencentrale'. Geïntimeerde maakt gebruik van de handelsnaam 'Mobiele Bandencentrale Waasland'. Beide bedrijven hebben dezelfde handelsactiviteit, namelijk 'Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens'. De vraag is of een jongere handelsnaam verwarring kan stichten met een oudere handelsnaam, m.a.w. of dit een oneerlijke marktpraktijk is die verboden kan worden o.g.v. de WER. De naam 'bandencentrale' is eerder banaal en beschrijvend, verwijzend naar de diensten van een bedrijf dat banden vervangt. De term 'mobiel' is eveneens banaal en beschrijvend en verwijst naar het feit dat de onderneming ook diensten levert buiten haar vaste vestiging. De combinatie doet hieraan geen afbreuk. De toevoeging aan de benaming van 'Waasland' sluit verder elke verwarring uit. De geografische locatie van beide handelszaken verschilt duidelijk. Door gebruik te maken van een algemeen beschrijvende benaming als handelsnaam kan appellant geen bescherming genieten waar er geen verwarringsrisico bestaat.

IEFBE 2271

Inbreuk door gebruik handelsnaam 'Great Weddings' omdat deze nooit is overgedragen

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 27 mei 2016, IEFBE 2271; (Great Weddings), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-door-gebruik-handelsnaam-great-weddings-omdat-deze-nooit-is-overgedragen

Vzr. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 27 mei 2016, IEFbe 2271 (Great Weddings) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Voor de uitwerking hiervan werd beroep gedaan op de diensten van X. SUC6 stelt dat X op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met het concept 'Great Weddings'. SUC6 heeft daarop de samenwerking beëindigd. X stelt dat zij autuersrechthebbende is op het concept 'Great Weddings' nu het door haar is bedacht en ontwikkeld en zij het logo en de website heeft laten ontwerpen. X stelt dat SUC6 inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten en vordert overdracht van de website greatweddings.be. De rechter stelt vast dat X door het hanteren van de handelsnaam 'Great Weddings' inbreuk pleegt en veroordeelt haar tot staking van het gebruik hiervan omdat er nooit een overdracht van de handelsnaam heeft plaatsgevonden van de eerste gebruiker (SUC6) aan X. 

IEFBE 2269

Gebruik van het woord 'tandplan' voor verzekering maakt inbreuk op handelsnaam 'TandPlan'

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 25 mei 2016, IEFBE 2269; (Tandplan tegen SOHO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-van-het-woord-tandplan-voor-verzekering-maakt-inbreuk-op-handelsnaam-tandplan

Rechtbank van Koophandel Brussel 25 mei 2016, IEFbe 2269 (Tandplan tegen SOHO) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Tandplan heeft als doen de uitbating van een tandheelkundige inrichting, tandverzorging, prothese, radiografie, orthodontie, kleine mondheelkundige ingrepen. Ze hebben als domeinnaam www.tandplan.be. Eiser voert aan dat verweerder onrechtmatig gebruik maakt van 'Tandplan' als benaming voor een nieuwe tandverzekering en in de domeinnaam www.mijntandplan.be. De rechter stelt dat het gebruik van 'Tandplan' een inbreuk maakt op de rechten van eiser en op de handelsnaam 'TandPlan' en beveelt de staking van dit inbreukmakend gebruik in Vlaanderen.