IEFBE 2658

Geen inbreuk op kledingstukken: noch de elementen noch de combinatie daarvan is origineel

wamo

Hof van beroep Brussel 5 september 2017, IEFbe 2658 (Wamo tegen WTG) en NL Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juni 2014, (WTG tegen WAMO)  Auteursrecht. Modellenrecht. Marktpraktijken. WTG ontwerpt, produceert en verdeelt kledingstukken voor de Belgische en Europese markt, onder meer het merk Who’s That Girl. Wamo is uitbater van meer dan 40 kledingwinkels in België die handel drijven onder de naam ZEB. WAMO verkoopt vooral kledij van bekende merken en biedt daarnaast kledij aan onder haar eigen huismerken. WTG stelt dat drie kledingstukken van haar zijn gekopieerd: een jurk, topje en rok. De eerste rechter verklaart de vordering van WTG gegrond. Het hof vernietigt het bestreden vonnis. Noch de elementen, noch de combinatie van de elementen van de jurk, het topje en de rok voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Deze genieten derhalve geen auteursrechtelijke bescherming. De vordering gesteund op het modellenrecht is tevens ongegrond, want de elementen verlenen geen eigen karakter aan het model van de jurk, topje of rok. Verder is er geen inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door het beweerde nabootsen van kledingstukken. Er zijn geen begeleidende onrechtmatige omstandigheden. De vordering is ook op dit vlak ongegrond.

13. Al de afzondelijke bestanddelen die geïntimeerde beschrijft, zijn op zich niet oorspronkelijk. […] Dit zijn allemaal elementen die reeds voor april/mei 2011 voortdurend in jurken worden toegepast en waaraan niets origineels is. Ook de wijze waarop geïntimeerde deze elementen combineert en tot de jurk in kwestie komt, is niet oorspronkelijk. De jurk past en gaat op in een bepaalde modetrends die reeds van voor april/mei 2011 bestaat. Geïntimeerde heeft een aantal van de opgesomde elementen samengebracht in een jurk waardoor de vormgeving ervan in lijn is met het op een bepaald moment heersende modebeeld. Het gaat om creaties die bepaald worden door modetendensen en deze niet overstijgen. Er is geen eigen toevoeging aan de vormgeving die de vereiste originele toets brengt en die maakt dat in het geheel de persoonlijke stempel van de maker kan worden herkend.

[…] Deze bestanddelen zijn niet origineel, en evenmin de combinatie ervan. In casu genieten de jurk SONG, de top CABBAGE en de rok POEDEL dan ook geen auteursrechtelijke bescherming.

16. […] Dit is duidelijk niet het geval. Uit de door appellante bijgebrachte stukken (18 tot en met 28) volgt dat de kenmerken waarvan geïntimeerde suggereert dat ze een eigen karakter verlenen aan het model van de jurk, top of rok geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker verlenen dan de algemene indruk die wordt gewerkt door de individueel beschouwde oudere modellen die door appellante worden voorgelegd. De vordering van geïntimeerde is bijgevolg ongegrond in zoverre zij is gesteund op het modellenrecht.

18. […] In de vorige randnummers heeft hof geoordeeld dat geïntimeerde niet kan bogen op intellectuele eigendomsrechten voor de jurk SONG, de top CABBAGE en de rok POEDEL. Volgens geïntimeerde bestaan de begeleidende omstandigheden uit imagotransfer, afleiding van goodwill en uitbuiting van haar bekendheid en reputatie. Er kan slechts sprake zijn imago- en goodwilltransfer en uitbuiting van de bekendheid en reputatie als het gekopieerde op zich, zijnde de kledingstukken zelf, enige onderscheidende functie zou hebben en door het algemene publiek herkend wordt als afkomstig van geïntimeerde. De kledingstukking in kwestie zijn evenwel banaal. Er wordt op geen enkele wijze aangetoond dat de kledingstukken door het publiek worden herkend als afkomstig van geïntimeerde. In die omstandigheden kan er geen sprake zijn van imago- en goodwilltransfer en uitbuiting van bekendheid en reputatie door het nabootsen van deze kledingstukken.