IEFBE 2528

Handelsnaaminbreuk en misleidend gebruik van het begrip 'business angel'

BAN Business Angel Coaches Network

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 7 maart 2018, IEFbe 2528 (VZW Business Angels Netwerk Vlaanderen tegen NV Service Innovation Management Belgium) Inbreuk handelsnaam. Inbreuk eerlijke marktpraktijken. Business Angels Netwerk Vlaanderen vzw, eiser, is een netwerk dat business angels, nl. investeerders-ondernemers die tevens kosteloos hun knowhow ter beschikking stellen van startende en groeiende ondernemingen, overkoepelt en samenbrengt met potentiële ondernemers. Verweerder SIM België biedt coaching- en consultingdiensten aan tegen betaling en wijzigde in 2017 haar handelsnaam naar Business Angel Coaches Network. Zij maakte daarbij (in toenemende mate) gebruik van het begrip business angel (coach). Eiser vorderde de staking van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam van verweerder alsook van ieder misleidend en/of incorrect gebruik van het begrip business angel op grond van haar anterieure beeldmerk, handelsnaam en vennootschapsnaam alsook de wetgeving inzake eerlijke marktpraktijken.

De stakingsrechter oordeelt dat de nieuwe handelsnaam van verweerder verwarring sticht met de anterieure handelsnaam van eiser en beveelt de staking van het gebruik van de handelsnaam Business Angel Coaches Network en de domeinnaam www.businessangelcoach.be van verweerder. Hoewel de woordelementen van het complex beeldmerk ‘Business Angels Netwerk Vlaanderen’ naar het oordeel van de stakingsrechter niet beschrijvend zijn, worden deze onvoldoende dominant geacht om een merkinbreuk te weerhouden op het beeldmerk van eiser gelet op de verschillen in logo’s.

Aangezien verweerder gebruik maakt van het begrip business angel (coach) om loutere consultingdiensten (tegen betaling) aan te duiden, wat niet overeenkomt met een correct en volledig begrip van een business angel (als essentieel een investeerder, zie hiervoor), en verweerder hieromtrent verwarring creëert en misleidt, begaat zij volgens de stakingsrechter tevens inbreuken op de eerlijke marktpraktijken. Verweerder wordt veroordeeld tot staking van ieder misleidend of incorrect gebruik van het begrip business angel in het economisch verkeer.