IEFBE 2508
  • Hoven van Beroep - Cours d'Appel
    16 jan 2017
  • Les Jumeaux tegen Morocco Trading

MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen

morocco

Rechtbank van Koophandel Antwerpen 9 maart 2016 (Morocco Trading tegen Les Jumeaux) en Hof van beroep Antwerpen 16 januari 2017, IEFbe 2508 (Les Jumeaux tegen Morocco Trading) Merkenrecht. Morocco Trading is titularis van Benelux beeldmerken 0702602 en 0776093 en stelt dat Les Jumeaux gebruik maakt van een logo alsook van een algemene 'look and feel' dat zeer sterk gelijkt op het hare, en dit een inbreuk zou maken op zowel merkenrechten als op de eerlijke marktpraktijken. De hoofdvordering op grond van merkinbreuk van Morocco Trading wordt ontoelaatbaar verklaard. Inbreuk op de eerlijke marktpraktijken wordt wel aangenomen, daar, algemeen genomen, de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen en beide decoraties dezelfde globale indruk aan de consument nalaten. In incidenteel hoger beroep wordt de vordering tot stakingsverbod van Morocco Trading wegens merkinbreuk wel toegewezen op grond van artikel 2.20.1.b BVIE. De tekens MOROCCO OLIVA en MARRAKECH OLIVE stemmen zowel visueel, auditief als begripsmatig overeen en er is sprake van verwarringsgevaar tussen beide tekens. Het hof volgt de rechtbank in de redenering dat er sprake is van verboden oneerlijke handelspraktijken die de beroepsbelangen van Morocco Trading schaden. Het hoger beroep van Les Jumeaux wordt ongegrond verklaard. 

Rechtbank van Koophandel Antwerpen:

6. Uit de gegevens die partijen bijbrengen blijkt dat LES JUMEAUX haar marktkraam waarmee onder de naam Marrakech olive olijven, noten en gedroogd fruit verkoopt, op quasi dezelfde wijze heeft gedecoreerd als de marktkraam waarmee MOROCCO TRADING (Morocco nuts) exact dezelfde waren aan de man brengt. Vooral de kenmerkende, oranje kleur is hier dominant. De gelijkenis wordt daarbij versterkt door het gebruik van een logo dat sterk gelijkend is, vooral door de ovalen vorm die langs de bovenkant open staat, het gebruik van palmbomen en de zowel auditieve als geografische associatie Morocco — Marrakech (dit is evenwel geen doorslaggevend element, maar draagt alleszins bij tot de verwarring). 
LES JUMEAUX tracht dit al te gemakkelijk af te doen door te stellen dat MOROCCO TRADING geen monopolie heeft op “mediterrane kleuren”. Dit is inderdaad het geval, maar waarom dan exact dezelfde ‘mediterrane kleur’ kiezen? Als er al een verschil zou zijn in tinten van oranje, dan is dit voor de gemiddelde consument al niet waarneembaar. Beide kramen staat immers niet naast elkaar. De rechtbank moet dan ook vaststellen dat, algemeen genomen, de gelijkenissen groter zijn dan de verschillen en beide decoraties dezelfde globale indruk aan de consument nalaten. Gelet op het identieke karakter van de diensten, moet deze gelijkenis worden beschouwd als een oneerlijke marktpraktijk. Hetzelfde geldt wat betreft haar website. De vordering is in zoverre  dan ook gegrond. 

7. Aangezien het niet kan bijdragen tot de staking van de inbreuk, zal de gevraagde publicatiemaatregel worden afgewezen.

Hof van beroep Antwerpen:

4.2.1.4 (...) Visueel blijkt de overeenstemming tussen beide tekens uit het gebruik door de appellante van de ovale vorm, van de afbeelding van palmbomen, van een boog die bovenaan geopend is, van de merknaam bestaande uit twee woorden waarbij het tweede woord onder het eerste woord wordt geplaatst en van sterk op elkaar gelijkende woorden ("Marrakech" versus "Morocco" - "OLIVE" versus "oliva" bij het merk nr. 776093) en van gelijkaardige kleuren (groen-geel-oranje).

Auditief blijkt de overeenstemming tussen beide tekens uit het gebruik door de appellante van de gelijkklinkende woorden ("Marrakech" versus "Morocco" - "OLIVE" versus "oliva" bij het merk nr. 776093).

Begripsmatig blijkt de overeenstemming tussen beide tekens uit het gebruik door de appellante van de woorden "Marrakech" versus "Morocco" - "OLIVE" versus "oliva", die begripsmatig met elkaar verbonden zijn.

4.2.1.6. (...) De geïntimeerden tonen aan de hand van hun uitgebreid dossier stukken aan dat zij de gedeponeerde merken met de betreffende kleuren (groene boog en oranje achtergrond) gebruiken, zoals op hun website, transportmiddelen, marktkramen, verpakkingen en allerlei publiciteitsmateriaal en dat de betreffende merken ook zo in beeld komen, op voedingsbeurzen, in publiciteit, in de pers en bij sponsoractiviteiten. Zij tonen derhalve afdoende aan dat een aanzienlijk deel van de consumenten van de betreffende producten deze kleuren gaan associëren met de merken van de geïntimeerden. Het gebruik van de groene boog en de kleur oranje als achtergrond van de merken mogen derhalve in acht genomen worden bij de beoordeling van de totaalindruk.

4.2.1.7. De inbreuk door de appellante op grond van artikel 2.20.1.b BVIE op de merken van de geïntimeerden, ingeschreven onder de nummers 0702602 en 0776093, staat dan ook vast zodat de gevorderde stakingsvordering overeenkomstig artikel 2.20.1.b BVIE - artikel XVII.14 par.1 WER wordt toegekend. Het incidenteel hoger beroep is dan ook gegrond op dat punt.