IEFBE 2580

Schadevergoeding vanwege identieke copie van display

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 maart 2018 en 14 oktober 2016, IEFbe 2580 (Kozmos Design tegen Eurodisplay) Een display ontworpen door Kozmos op vraag van Euronics voor een 'Berghoff'-actie. Het display van Eurodisplay is een identieke copie en maakt inbreuk op auteursrechten en niet-gedeponeerde Gemeenschapsmodel. In casu werd geen schadevergoeding voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel gesteld, dat is uitdrukkelijk geregeld in de Gemeenschapsmodellenverordening. De begroting van de schade ex XI.335 en XI.334: recht op vergoeding van elke schade. In redelijkheid en billijkheid wordt deze bepaald op het forfaitaire bedrag van 7.500 euro.

De materiële overweging uit 2016:

Het display van verweerster is, zo blijkt uit de stukken,  een identiek copie van het display van eiseres, en dat daarmee inbreuk maakt op de auteursrechten en de rechten van het niet-deponeerde Gemeenschapsmodel van eiseres. Dat een niet-gedeponeerd Gemeenschapsmodel geen register heeft ter verificatie is de Rechtbank wel bekend: het is irritant het in een pleidooi veelvuldig te horen herhalen, alsof de Rechtbank het concept en de functie niet zou kennen.

De staking kan daarmee bevolen worden, echter gegeven de klaarblijkelijke eenmaligheid van de levering voor een Euronics Selexion actie lijkt op heden geen herhalingsgevaar te zijn, en lijken dwangsommen op heden niet opportuu; de terugroeping van de inbreukmakende displays lijkt op heden eveneens niet opportuun.