Merkenrecht - Droit des marques

IEFBE 2741

Stakingsvordering afgewezen: geen sprake van buitencontractuele fout of schade

Gent - Gand 13 feb 2017, IEFBE 2741; (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-afgewezen-geen-sprake-van-buitencontractuele-fout-of-schade

Hof van beroep Gent 13 februari 2017, IEFbe 2741 (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Gimefa deponeerde de naam SELFmatic als Benelux woordmerk en het logo als beeldmerk. Het merk Selfmatic werd overgedragen aan Sofiren. Sofiren liet volgens eiseressen een gratis gebruik van het merk toe aan zowel Batiself als aan de nv Selfmatic. Sofiren besloot met een opzegtermijn van 6 maanden om Batiself het recht te ontzeggen om het merk Selfmatic te gebruiken. Batiself zet de samenwerking met Sofiren stop. Daarna werd verweerster door Sofiren in gebreke gesteld om te stoppen met de inbreuken. Verweerster ontkent dat zij enige inbreuk begaat en stelt dat Sofiren overleg weigerde en verder tracht de activiteiten van verweerster te dwarsbomen. De eerste rechter verklaarde zich als stakingsrechter onbevoegd. Eiser vordert een staking van de inbreuk. Er moet worden bewezen of er sprake is van een buitencontractuele fout en buitencontractuele schade. Batiself heeft geadverteerd dat 'Easykit het nieuwe Selfmatic' is. Op een eerste gezicht heeft Batiself haar nieuwe merk in de markt gezet aan de hand van het woord- en beeldmerk Selfmatic. Dit betreft de contractuele band tussen appellanten en geïntimeerde. Er is geen sprake van een buitencontractuele fout. Het hof verklaart het incidenteel hoger beroep ongegrond.

IEFBE 2757

Opvallende vorm van een flesverpakking die indruk kan maken op het relevante publiek

Gerecht EU - Tribunal UE 3 okt 2018, IEFBE 2757; ECLI:EU:T:2018:638 (flesverpakking Wajos), http://www.ie-forum.be/artikelen/opvallende-vorm-van-een-flesverpakking-die-indruk-kan-maken-op-het-relevante-publiek
Wajos flesverpakking

Gerecht EU 3 oktober 2018, IEF 18008; IEFbe 2757; ECLI:EU:T:2018:638 ; T-313/17 (flesverpakking Wajos) 3D-merk. Absolute weigeringsgrond. Wajos meldt een 3D-merk aan voor klassen 29, 30, 32 en 33 voor o.a. vloeistoffen, dranken en oliën. EUIPO Kamer van Beroep wees de aanvraag af vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen. De combinatie van elementen is daadwerkelijk bijzonder en niet alledaags: een glazen deksel een een opvallend uitgedoste kraal. Bovendien loopt het onderste deel aanzienlijk smaller uit. Deze elementen vormen een opvallende vorm die gemakkelijk indruk kan maken op het relevante publiek. Deze combinatie geeft de betreffende container dus een speciaal uiterlijk, dat deze ook onderscheidt van de flessen die gewoonlijk op de markt verkrijgbaar zijn, rekening houdend met het algehele esthetische resultaat, aangezien consumenten niet gewend zijn aan containers met een duidelijk gebogen vorm in het midden. De beslissing van de EUIPO Kamer van Beroep wordt vernietigd.

 

IEFBE 2733

MOON FOOD porte atteinte aux droits de MOON JUICE

11 jul 2018, IEFBE 2733; (Moon Juice contre Alkaline), http://www.ie-forum.be/artikelen/moon-food-porte-atteinte-aux-droits-de-moon-juice
moonjuice moonfood

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 11 juillet 2018, IEFbe 2733 (Moon Juice contre Alkaline) Droit des marques. MOON JUICE est un acteur connu dans le domaine de l’alimentation BIO et des jus de fruit frais. MOON JUICE avait notamment fait appel à un designer renommé afin de créer un logo original en forme de lune écrasée. En 2016, MOON JUICE a appris qu’une société belge avait lancé à Bruxelles un restaurant sous le nom commercial MOON FOOD et que celle-ci utilisait également un logo quasi-identique au sien. MOON JUICE a donc initié une procédure contre cette société dans la mesure où elle estimait que les activités de cette dernière entrainait une violation de ses droits de marques et de ses droits d’auteur. Le Tribunal de commerce francophone de Bruxelles a validé la position de MOON JUICE et a reconnu que la défenderesse portait atteinte aux droits d'auteur de la demanderesse, aux droits de marque de la demanderesse au sens de l'article 9.2, b) RMUE, et commettait des actes de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis et de l'article 8 de la Convention de Paris, des articles VI. 104-205 CDE et de l'article 1382 du Code Civil. Le Tribunal a donc prononcé la cessation de ces atteintes, sous peine d'une astreinte de 10.000 EUR par fait unique d'usage et notamment par usage unique - y compris dans la publicité ou sur internet - et par jour où cet usage serait constaté.

IEFBE 2748

Merkaanvraag NorthSeaGrid toch toegewezen, geen verwarring met NationalGrid

Gerecht EU - Tribunal UE 27 sep 2018, IEFBE 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkaanvraag-northseagrid-toch-toegewezen-geen-verwarring-met-nationalgrid

Gerecht EU 27 september 2018, IEF 17991; IEFbe 2748; ECLI:EU:T:2018:611 (TenneT tegen EUIPO en Ngrid) Merkenrecht. TenneT is nationale beheerder van elektriciteitstransmissienetten van Nederland. Ngrid is onder meer eigenaar van het elektriciteitstransmissiesysteem in het Verenigd Koninkrijk. TenneT heeft een registratie gedaan bij EUIPO van NorthSeaGrid. Ngrid is houdster van onder andere woord- en beeldmerken nationalgrid, bluegrid en greengrid. Ngrid heeft oppositie ingediend tegen de registratie van TenneT. De Kamer van beroep heeft geoordeeld dat er sprake is van verwarring en heeft het beroep toegewezen. TenneT is hiertegen in beroep gegaan. Het Gerecht oordeelt dat er geen sprake is van verwarringsgevaar. De conflicterende tekens zijn qua visuele, fonetische en conceptuele aspecten zwak vergelijkbaar voor het Engelstalige publiek. Voor wat betreft het niet-Engelstalige grote publiek, moet worden opgemerkt dat de betrokken waren en diensten identiek zijn en dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen met de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element "grid". De verschillen tussen het aangevraagde merk enerzijds en het oudere beeldmerk en het oudere woordmerk anderzijds maken het echter mogelijk om uit te sluiten dat verwarringsgevaar is bij dat publiek. Het merk wordt geregistreerd.

IEFBE 2738

Puma doet bij Gerecht EU alsnog succesvol beroep op onderscheidend vermogen door gebruik van haar merk

Gerecht EU - Tribunal UE 26 sep 2018, IEFBE 2738; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools), http://www.ie-forum.be/artikelen/puma-doet-bij-gerecht-eu-alsnog-succesvol-beroep-op-onderscheidend-vermogen-door-gebruik-van-haar-me
Puma puma

Gerecht EU 26 september 2018, IEF 17988; IEFbe 2738; ECLI:EU:T:2018:604 (Puma tegen Doosan Machine Tools) Merkenrecht. Doosan registreert het beeldmerk PUMA voor klasse 7: "Lathes; CNC (computer numerical control) lathes; machining centres; turning centre; electric discharge machine". Puma doet voor de oppositie-afdeling en bij board of appeal een niet-succesvol beroep op haar eerdere beeldmerken, omdat er geen gelijkenis is tussen de goederen. Het Gerecht EU oordeelt dat de Board of Appeal niet de bekendheid van het eerdere PUMA-merk door het gebruik ervan.

IEFBE 2735

Filou heeft andere 'look-en-feel' dan Duvel

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2735; (Duvel tegen Honsebrouck Brouwerij), http://www.ie-forum.be/artikelen/filou-heeft-andere-look-en-feel-dan-duvel

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17984; IEFbe 2735 (Duvel tegen Honsebrouck) Merkenrecht. Oneerlijke handelspraktijk. Misleidende reclame. Honsebrouck brengt speciaalbieren op de markt waaronder Filou-bier. Dit is dezelfde biersoort als Duvel. Duvel betoogt dat er sprake is van een inbreuk gezien de kleur en vorm van de (banale) Steinie-flesjes. Behoudens de witte achtergrond zijn de kroonkurken evenmin overeenstemmend. De achterzijde van het etiket is voldoende op zichzelf staand. Met de voorzijde wordt het imago en de 'look-and-feel' gekopieerd. De rechtbank oordeelde [IEFbe 1748] dat er geen sprake was van uitbuiting van het imago of de look-a-feel omdat alle kenmerken ook terugkomen in andere speciaalbieren. In hoger beroep vordert Duvel dat Honsebrouck de productie en het op de marktbrengen van Filou stopzet. Auditief en visueel is geen overeenstemming tussen Duvel en Filou. De kroonkurk van Duvel is zeer verschillend. Er wordt gebruikt gemaakt van een bruine Steini fles maar talrijke andere merken maken daar ook gebruik van. Het aantal verschillen op het etiket van Filou geven het een andere 'look' dan het etiket van Duvel. De consument zou niet snel het flesje van Filou verwarren met Duvel. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2719

Consumenten zullen niet verward worden door Aldi's Buval door volledig onderscheiden markt en niet-identiek product Duvel

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 26 mrt 2017, IEFBE 2719; (Duvel tegen Aldi), http://www.ie-forum.be/artikelen/consumenten-zullen-niet-verward-worden-door-aldi-s-buval-door-volledig-onderscheiden-markt-en-niet-i

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 28 maart 2017, IEFbe 2719 (Duvel tegen Aldi) Merkenrecht. Aldi heeft de naam BUVAL geregisteerd als Beneluxmerk en onder die naam bier op de markt bracht op de Belgische markt. Duvel vordert dat Aldi de verkoop van BUVAL stopzet. Consumenten zullen bij Duvel denken aan een duivel en Buval is een fantasienaam. Een gemiddelde consument van bieren in België maakt een onderscheid tussen pilsbieren zoals Buval enerzijds en zware bieren of speciaalbieren zoals Duvel anderzijds. Het uitzicht van de standaardflesjes en blikjes van Buval is volledig verschillend van dat van Duvel. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van speciaalbieren zal de verschillen herkennen en duiden waardoor geen mogelijkheid is tot verwarring. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2717

Verkoop van namaak Goldoni motoculteurs moet gestaakt worden

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 30 mrt 2017, IEFBE 2717; (Goldoni tegen PAKO), http://www.ie-forum.be/artikelen/verkoop-van-namaak-goldoni-motoculteurs-moet-gestaakt-worden

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 30 maart 2017, IEFbe 2717 (Goldoni tegen Machinery-2dehands en PAKO Industrie) Namaakproducten. Merkenrecht. Adwords. Goldoni is producent van landbouw- en tuinmachines. Kleine tractoren en frezen (zogenaamde motoculteurs) maken deel uit van het gamma. Ze hebben een Uniemerk voor het woord- en beeldmerk Goldoni. In zaak A/2016/05154 wordt Machinery-2dehands gedagvaard en Pako in zaak A/2016/05703. Goldoni voert aan dat verwerende partijen actief zijn geweest op de markt van de motoculteurs door niet-originele Goldoni-producten te voorzien van de benaming Goldoni en dan te verkopen. Door gebruik van websites: goldoni-2dehands.be en motoculteur.eu. En het gebruik van Adwords. Goldini vordert om de zaken te voegen voor gezamenlijke behandeling en vordert om handelingen te staken. De rechtbank oordeelt dat het wenselijk is om de zaken samen te behandelen omdat ze onderling zo nauw verbonden zijn. Verwerende partijen bieden machines aan die niet door Goldini op de markt zijn gebracht. Ze bieden de machines onder andere aan op hun eigen websites. De stakingsvordering wordt toegewezen. Goldoni verduidelijkt niet hoe verwerende partijen de herkomstfunctie, de reclamefunctie, de investeringsfunctie, dan wel de andere functies van haar merk zouden aantasten door gebruik van Adwords. Deze vordering wordt ongegrond verklaard.