Modellenrecht - Droit des dessins et modèles

IEFBE 2658

Geen inbreuk op kledingstukken: noch de elementen noch de combinatie daarvan is origineel

Brussel - Bruxelles 5 sep 2017, IEFBE 2658; A/13/00478 (Wamo tegen WTG), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-op-kledingstukken-noch-de-elementen-noch-de-combinatie-daarvan-is-origineel
wamo

Hof van beroep Brussel 5 september 2017, IEFbe 2658 (Wamo tegen WTG) en NL Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juni 2014, (WTG tegen WAMO)  Auteursrecht. Modellenrecht. Marktpraktijken. WTG ontwerpt, produceert en verdeelt kledingstukken voor de Belgische en Europese markt, onder meer het merk Who’s That Girl. Wamo is uitbater van meer dan 40 kledingwinkels in België die handel drijven onder de naam ZEB. WAMO verkoopt vooral kledij van bekende merken en biedt daarnaast kledij aan onder haar eigen huismerken. WTG stelt dat drie kledingstukken van haar zijn gekopieerd: een jurk, topje en rok. De eerste rechter verklaart de vordering van WTG gegrond. Het hof vernietigt het bestreden vonnis. Noch de elementen, noch de combinatie van de elementen van de jurk, het topje en de rok voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Deze genieten derhalve geen auteursrechtelijke bescherming. De vordering gesteund op het modellenrecht is tevens ongegrond, want de elementen verlenen geen eigen karakter aan het model van de jurk, topje of rok. Verder is er geen inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door het beweerde nabootsen van kledingstukken. Er zijn geen begeleidende onrechtmatige omstandigheden. De vordering is ook op dit vlak ongegrond.

IEFBE 2654

Inbreuk op modellen en merk voor akoestische verlichtingsproducten van ZZIP

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 16 nov 2017, IEFBE 2654; (Isomo tegen ZZIP), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-modellen-en-merk-voor-akoestische-verlichtingsproducten-van-zzip

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 16 november 2017, IEFbe 2654 (ISOMO tegen ZZIP) Modellenrecht. Merkenrecht. ISOMO produceert en commercialiseert onder meer akoestisch schuim. Zij is steeds op zoek naar nieuwe toepassingen voor haar schuim en zo ontstond eind 2013 het idee om schuim te gebruiken voor lichttoepassingen. ZZIP is actief in de sector voor akoestische verlichtingsproducten. De twee partijen gingen samenwerken aan een gezamenlijk product. ZZIP was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ISOMO zou hierop een licentie krijgen. In casu spelen twee modellen en rol: ACOSHAPE+ en Yoyo. Per e-mail laat ISOMO weten dat ze het Yoyo-model heeft laten registeren als gemeenschapsmodel en octrooirechten heeft genomen, om te vermijden dat één en ander zou gekopieerd worden. Zij erkent verder expliciet dat ZZIP de ontwerper is geweest van het bewuste model. ISOMO toont niet aan dat het model in haar opdracht gemaakt waren, dus komt het recht op het gemeenschapsmodel toe aan ZZIP. Het Benelux beeldmerk van ZZIP voor de ACOSHAPE+-naam maakt geen depot te kwader trouw uit, omdat het logisch was dat zij op een gegeven moment overging tot registratie van een merk. ISOMO commercialiseert producten die rechtstreeks gekopieerd zijn van de modellen van ZZIP en gebruikt het logo van ACOSHAPE+. Ze maakt hierdoor inbreuk op de modellen en het merk van ZZIP. De hoofdvordering wordt ongegrond verklaard. De tegenvordering is gegrond.

IEFBE 2644

Quasi identieke brilmonturen kwalificeren als namaak en zijn een schending van de eerlijke marktpraktijken

Gent - Gand 18 dec 2017, IEFBE 2644; (M&M tegen Matthieu Duchene Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/quasi-identieke-brilmonturen-kwalificeren-als-namaak-en-zijn-een-schending-van-de-eerlijke-marktprak

Hof van beroep Gent 18 december 2017, IEFbe 2644 (M&M tegen Matthieu Duchene Design) De redactie is op zoek naar: Tussenarrest Hof van beroep Gent 3 april 2017 en Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 13 november 2014, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. M&M heeft op 29 januari 2012 van elk type brilmontuur van Matthieu Duchene Design, waaronder de “Menthe” en “Basilic” één exemplaar gekocht en heeft daarna de eigen quasi identieke monturen op de markt gebracht. M&M betwist het bestaan van het auteursrecht van Matthieu Duchene Design op de “Menthe” en “Basilic”. Schetsen en het merk op het montuur bewijzen echter voldoende dat zij de auteursrechthebbende persoon is. Het montuur Menthe is een eigen intellectuele schepping. Bijgevolg is dat dit model origineel is in de zin van de wet. Met het montuur “PD 6195” maakt M&M derhalve inbreuk op het montuur “Menthe”. Bij een globale indruk, op een normaal aandachtige brilkoper, zijn de monturen identiek te noemen. Er is sprake van namaak. De handelswijze van M&M is een vorm van onrechtmatige mededinging. Er is sprake van een schending van de eerlijke marktpraktijken.

IEFBE 2643

Gemeenschapsmodel is nietig, want uiterlijk identiek model al eerder gepubliceerd in tijdschrift

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 21 dec 2017, IEFBE 2643; (De Nieuwe Smid tegen Verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-is-nietig-want-uiterlijk-identiek-model-al-eerder-gepubliceerd-in-tijdschrift

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 21 december 2017, IEFbe 2643 (De Nieuwe Smid tegen Verweerder) Modellenrecht. Beide partijen zijn smid. Zij positioneren zich op de markt van de smeedijzeren terrasoverkappingen en veranda’s. Verweerder was in dienst bij De Nieuwe Smid en heeft daarna zijn eigen zaak opgestart. De Nieuwe Smid laat in 2016 het gemeenschapsmodel (nr. 003399245-0001) inschrijven en meent dat twee constructies op de website van Verweerder inbreuk maken op haar gemeenschapsmodel. Ook wordt Verweerder oneerlijke handelspraktijken en parasitair gedrag verweten. Een uiterlijk identiek model is echter in 2012 al openbaar gemaakt in de wintereditie van een tijdschrift. Het gemeenschapsmodel van De Nieuwe Smid wekt geen verschillende algemene indruk op bij een geïnformeerde gebruiker. Het is niet nieuw en heeft geen eigen karakter. Het gemeenschapsmodel is nietig. In die omstandigheden kan Verweerder geen inbreuk maken op het model.

IEFBE 2642

Gemeenschapsmodellen betonplaathouder rechtsgeldig, want geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 dec 2017, IEFBE 2642; (Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodellen-betonplaathouder-rechtsgeldig-want-geen-reconventionele-vordering-tot-nietigver

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 december 2017, IEFbe 2642 (Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International) Modellenrecht. Del Ponti is een spuitgieterij en ontwikkelt onder meer ten behoeve van betonnen hekwerken de volgende betonplaathouders. De voormelde betonplaathouders zijn beschermd middels geregistreerde Gemeenschapsmodellen (nummer 001107981-0001 en 001277388-0002). Metafan was in het verleden afnemer van voormelde betonplaathouders van Del Ponti. Del Ponti stelt dat Metafan inbreuk pleegt op hun gemeenschapsmodellen door producten op de markt te brengen, die zij zou invoeren uit India. De gemeenschapsmodellen zijn rechtsgeldig, want er is geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld. De inbreuk wordt niet betwist door Metafan. De vordering is gegrond verklaard. De rechten van Del Ponti worden afdoende beschermd door het opleggen van een stakingsbevel in combinatie met een dwangsom en terugroepingsmaatregel. Bijkomende maatregelen inzake publicatie zijn niet van aard dat zij de gewraakte daad kunnen doen ophouden.

IEFBE 2618

Gerecht EU: Kiezelstrandmotief terecht nietig verklaard

Gerecht EU - Tribunal UE 21 jun 2018, IEFBE 2618; ECLI:EU:T:2018:369 (Haverkamp IP tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-kiezelstrandmotief-terecht-nietig-verklaard
Kiezelstrand

Gerecht EU 21 juni 2018, IEF 17786; IEFbe 2618; ECLI:EU:T:2018:369 ; T-228/16 (Haverkamp IP tegen EUIPO) Modellenrecht. Haverkamp heeft in 2009 aanvraag gedaan voor een model voor een "oppervlaktemotief van het type kiezelstrand". Sissel vordert de nietigheid vanwege ouder Zwitsers model voor een 'gezondheidstapijt'. Nietigheidsafdeling wijst het verzoek toe, het beroep wordt verworpen. Het Gerecht EU wijst het beroep af. Het merk is terecht nietig verklaard.

IEFBE 2592

Ouder fietsmandmodel beschikbaar voor datum van indiening

Gerecht EU - Tribunal UE 17 mei 2018, IEFBE 2592; (Basil fietsmanden), http://www.ie-forum.be/artikelen/ouder-fietsmandmodel-beschikbaar-voor-datum-van-indiening
basil fietsmand model

Gerecht EU 17 mei 2018, IEF 17746; T‑760/16; ECLI:EU:T:2018:277 (Basil fietsmanden) Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Fietsmanen. Openbaarmaking van het oudere model – Eigen karakter – Verschillende algemene indruk. Basil vraagt een gemeenschapsmodel aan voor fietsen. Het model wordt nietig verklaart vanwege gebrek aan eigen karakter. Het beroep wordt afgewezen, omdat het oudere model openbaar was vóór de datum van indiening van aanvraag en vanwege gebrek aan eigen karakter. 

IEFBE 2580

Schadevergoeding vanwege identieke copie van display

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 mrt 2018, IEFBE 2580; (Kozmos Design tegen Eurodisplay), http://www.ie-forum.be/artikelen/schadevergoeding-vanwege-identieke-copie-van-display

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 maart 2018 en 14 oktober 2016, IEFbe 2580 (Kozmos Design tegen Eurodisplay) Een display ontworpen door Kozmos op vraag van Euronics voor een 'Berghoff'-actie. Het display van Eurodisplay is een identieke copie en maakt inbreuk op auteursrechten en niet-gedeponeerde Gemeenschapsmodel. In casu werd geen schadevergoeding voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel gesteld, dat is uitdrukkelijk geregeld in de Gemeenschapsmodellenverordening. De begroting van de schade ex XI.335 en XI.334: recht op vergoeding van elke schade. In redelijkheid en billijkheid wordt deze bepaald op het forfaitaire bedrag van 7.500 euro.