Modellenrecht - Droit des dessins et modèles

IEFBE 2642

Gemeenschapsmodellen betonplaathouder rechtsgeldig, want geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 dec 2017, IEFBE 2642; (Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodellen-betonplaathouder-rechtsgeldig-want-geen-reconventionele-vordering-tot-nietigver

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 28 december 2017, IEFbe 2642 (Del Ponti tegen Metafan en Goel & Goel International) Modellenrecht. Del Ponti is een spuitgieterij en ontwikkelt onder meer ten behoeve van betonnen hekwerken de volgende betonplaathouders. De voormelde betonplaathouders zijn beschermd middels geregistreerde Gemeenschapsmodellen (nummer 001107981-0001 en 001277388-0002). Metafan was in het verleden afnemer van voormelde betonplaathouders van Del Ponti. Del Ponti stelt dat Metafan inbreuk pleegt op hun gemeenschapsmodellen door producten op de markt te brengen, die zij zou invoeren uit India. De gemeenschapsmodellen zijn rechtsgeldig, want er is geen reconventionele vordering tot nietigverklaring ingesteld. De inbreuk wordt niet betwist door Metafan. De vordering is gegrond verklaard. De rechten van Del Ponti worden afdoende beschermd door het opleggen van een stakingsbevel in combinatie met een dwangsom en terugroepingsmaatregel. Bijkomende maatregelen inzake publicatie zijn niet van aard dat zij de gewraakte daad kunnen doen ophouden.

IEFBE 2618

Gerecht EU: Kiezelstrandmotief terecht nietig verklaard

Gerecht EU - Tribunal UE 21 jun 2018, IEFBE 2618; ECLI:EU:T:2018:369 (Haverkamp IP tegen EUIPO), http://www.ie-forum.be/artikelen/gerecht-eu-kiezelstrandmotief-terecht-nietig-verklaard
Kiezelstrand

Gerecht EU 21 juni 2018, IEF 17786; IEFbe 2618; ECLI:EU:T:2018:369 ; T-228/16 (Haverkamp IP tegen EUIPO) Modellenrecht. Haverkamp heeft in 2009 aanvraag gedaan voor een model voor een "oppervlaktemotief van het type kiezelstrand". Sissel vordert de nietigheid vanwege ouder Zwitsers model voor een 'gezondheidstapijt'. Nietigheidsafdeling wijst het verzoek toe, het beroep wordt verworpen. Het Gerecht EU wijst het beroep af. Het merk is terecht nietig verklaard.

IEFBE 2592

Ouder fietsmandmodel beschikbaar voor datum van indiening

Gerecht EU - Tribunal UE 17 mei 2018, IEFBE 2592; (Basil fietsmanden), http://www.ie-forum.be/artikelen/ouder-fietsmandmodel-beschikbaar-voor-datum-van-indiening
basil fietsmand model

Gerecht EU 17 mei 2018, IEF 17746; T‑760/16; ECLI:EU:T:2018:277 (Basil fietsmanden) Gemeenschapsmodel. Nietigheidsprocedure. Fietsmanen. Openbaarmaking van het oudere model – Eigen karakter – Verschillende algemene indruk. Basil vraagt een gemeenschapsmodel aan voor fietsen. Het model wordt nietig verklaart vanwege gebrek aan eigen karakter. Het beroep wordt afgewezen, omdat het oudere model openbaar was vóór de datum van indiening van aanvraag en vanwege gebrek aan eigen karakter. 

IEFBE 2580

Schadevergoeding vanwege identieke copie van display

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 12 mrt 2018, IEFBE 2580; (Kozmos Design tegen Eurodisplay), http://www.ie-forum.be/artikelen/schadevergoeding-vanwege-identieke-copie-van-display

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 12 maart 2018 en 14 oktober 2016, IEFbe 2580 (Kozmos Design tegen Eurodisplay) Een display ontworpen door Kozmos op vraag van Euronics voor een 'Berghoff'-actie. Het display van Eurodisplay is een identieke copie en maakt inbreuk op auteursrechten en niet-gedeponeerde Gemeenschapsmodel. In casu werd geen schadevergoeding voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel gesteld, dat is uitdrukkelijk geregeld in de Gemeenschapsmodellenverordening. De begroting van de schade ex XI.335 en XI.334: recht op vergoeding van elke schade. In redelijkheid en billijkheid wordt deze bepaald op het forfaitaire bedrag van 7.500 euro.

IEFBE 2565

Gemeenschapsmodel Bunch O Balloons nietig verklaard omdat features technische functies vervullen

EUIPO - BHIM - OHMI , IEFBE 2565; (Bunch O Balloons), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-bunch-o-balloons-nietig-verklaard-omdat-features-technische-functies-vervullen

EUIPO 30 april 2018, IEF 17678; IEFbe 2565 (Bunch O Balloons) Eerdere procedure [IEF 17507] is geschorst om deze beslissing af te wachten. Geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht 001431829-0006 is nietig verklaard omdat de 'features' van het model bepaald worden door de technische functies die deze vervullen. Er is een Europees octrooi EP 3005948 A2 dat de technische oplossing geeft. Hoewel het EP en het Gemeenschapsmodel andere aspecten van het product omvatten, betekent het niet dat de specificaties in het octrooi en de conclusies van oplossing niet kunnen worden meegenomen om de technische aspecten van het model te beoordelen. Ex artikel 35(1)(b) en 8(1) GModVo wordt het model nietig verklaard.

IEFBE 2564

De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model is niet noodzakelijk dezelfde als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 feb 2018, IEFBE 2564; (Jean Cassegrain tegen Vadigran), http://www.ie-forum.be/artikelen/de-ge-nformeerde-gebruiker-van-het-longchamps-model-is-niet-noodzakelijk-dezelfde-als-deze-die-op-zo
longchamps nobby vadigran

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 26 februari 2018, IEFbe 2562; IEF 17668 (Jean Cassegrain tegen Vadigran) Gemeenschapsmodel. België. JC vordert verbod op inbreuk door Vadigran op het Gemeenschapsmodel 00033626-0002 en auteursrecht van Longchamps 'Les Pliages'. De tegenvordering is dat het model nietig wordt verklaard. Vadigran bood op haar website hondenpoepzakhouders van het merk Nobby aan. JC bewijst niet dat zij gelet op haar titulariteit als merkhouder als de auteur van het Gemeenschapsmodel moet worden beschouwd. Vadigran brengt geen anterioriteiten bij die de nieuwsheid weerlegt of schaadt. De geïnformeerde gebruiker van het Longchamps-model betreft niet noodzakelijk dezelfde geïnformeerde gebruiker als deze die op zoek is naar een hondenpoepzakhouder. Beide sectoren zijn erg verschillend. Het gebruik van de riem met kliksysteem, de onderzijde met uitsparing en de aanwezigheid van een groot, zichtbaar en opvallend etiket aan de zijkant die de algemene indruk over dit tasje in belangrijk mate mee bepalen. De auteursrechtelijke vordering is onontvankelijk, de modelrechtelijke ongegrond. De tegenvordering wordt afgewezen. JC moet aan Vadigran betalen €5.000 in toepassing van 1369bis/3 par 2 Ger.W.

 

IEFBE 2527

Realisatie van totaalproject in boek van bouwonderneming is een slaafse kopie

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2018, IEFBE 2527; (Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming), http://www.ie-forum.be/artikelen/realisatie-van-totaalproject-in-boek-van-bouwonderneming-is-een-slaafse-kopie

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2018, IEFbe 2527 (Obumex-JAD tegen Algemene bouwonderneming) Niet-geregistreerde gemeenschapsmodelrechten. Auteursrecht. Slaafse kopie. Obumex en JAD stellen zich voor als luxe keuken- en totaalinrichtingen en als architect. De bouwonderneming stelt zich voor als actief in de exclusieve villabouw en heeft vaak beroep gedaan op Obumex voor keukenprojecten. In een boek worden elf projecten voorgesteld met daarin een kopie van het totaalproject van eisende partijen. Het keukenmodel met een combinatie van drie bloken, bestaande uit één materie namelijk marmer, waarbij elke afzonderlijk element verschillende afmetingen heeft ten opzichte van de andere elementen en waarbij de drie elementen op dermate wijze worden geschrankt dat ze een desaxatie vertonen, maar elkaar niettemin in evenwicht houden, zonder enige bijkomende ondersteuning, is naar het oordeel van de stakingsrechter origineel. Ook de haard, de bibliotheek en het verlichtingselement zijn origineel en er wordt geen tegenbewijs geleverd. Uit een eenvoudige visuele vergelijking kan evenwel de inbreuk onmiddellijk worden afgeleid. Staking wordt bevolen en het uit het handelsverkeer van het boek eveneens. Er is hoger beroep aangetekend.

IEFBE 2524

Door de Voorzitter niet in te lichten over de omstandigheden dat Gemeenschapsmodel nietig zou zijn, is een fout begaan met het vorderen van beslagmaatregelen

Brussel - Bruxelles 28 feb 2018, IEFBE 2524; (Devoted 2 Passion tegen Globall Concept-Hubo; Snowfall), http://www.ie-forum.be/artikelen/door-de-voorzitter-niet-in-te-lichten-over-de-omstandigheden-dat-gemeenschapsmodel-nietig-zou-zijn-i

Hof van beroep Brussel 28 februari 2018, IEFbe 2524 (Devoted 2 Passion tegen Globall Concept-Hubo; Snowfall) Gemeenschapsmodelrecht. De eerste rechter stelde de vordering van Aankoop en Marketing coördinatie NV zonder voorwerp door de nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel 856257-0002 Snowfall. Het Snowfall model is reeds in 2006 openbaargemaakt, hetzij meer dan 12 maanden voorafgaand aan het depot en valt dus buiten de gratieperiode die liept van 10 januari 2007 tot 10 januari 2008, zodat dit model nietig kon worden verklaard.  De inbreuk op de door D2P ingeroepen model kon redelijkerwijs betwist worden.

p. 15. Door de Voorzitter niet in te lichten over de voormelde omstandigheden, door in die omstandigheden beslagmaatregelen te vorderen en tot uitvoering van de toegelaten beslagmaatregelen over te gaan, heeft D2P een fout begaan in de zin van artikel 1382 BW. Zij heeft zich niet gedragen als een normaal voorzichtig en redelijk verzoeker/houder van een intellectueel eigendomsrecht, in dezelfde omstandigheden geplaatst. Zij is tekort gekomen aan haar algemene zorgvuldigheidsplicht.

Het hof begroot de schade van Globall Concept op €161,349,06 en veroordeelt D2P, failliet verklaard, tot betaling en  schade van Hubo op 81.217,40.