Personalia

IEFBE 1349

Hoyng Monegier en ROKH bundelen krachten

De gerenommeerde advocatenkantoren HOYNG MONEGIER en REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT (ROKH), beide gespecialiseerd in intellectuele eigendom, bundelen hun krachten en worden HOYNG ROKH MONEGIER. Dit is het resultaat van een bewezen, langdurige en gewaardeerde werkrelatie tussen de twee kantoren. We zullen in de loop van 2015 operationeel zijn.

HOYNG ROKH MONEGIER zal kantoren hebben in Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Madrid, Mannheim (bijkantoor) en Parijs. Ons ervaren en gedreven team bestaat uit ongeveer 100 IE-professionals, waarvan 36 partners.

In al haar vestigingen zal HOYNG ROKH MONEGIER haar cliënten van dienst zijn op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het octrooirecht en de bescherming van bedrijfsgeheimen, het merkenrecht, auteursrecht en modellenrecht, maar ook in verwante rechtsgebieden zoals farmaceutisch regulatory recht.
HOYNG ROKH MONEGIER heeft uitgebreide ervaring met grensoverschrijdende procedures inzake intellectuele eigendom.

Op het gebied van het octrooirecht ligt de focus van HOYNG ROKH MONEGIER in het bijzonder op de elektronica en telecommunicatie, geneesmiddelen en biotechnologie, en de automotive en optische technologie, met jarenlange bewezen expertise. De diensten van HOYNG ROKH MONEGIER omvatten ook alle andere technologische gebieden, waaronder mechanica, electrical engineering en chemie. Door haar zeer internationale oriëntatie, vergrote aanwezigheid in Europa en toegenomen kracht en diepgang is HOYNG ROKH MONEGIER goed voorbereid op het vertegenwoordigen van cliënten voor het toekomstige Eengemaakt Octrooigerecht (UPC). Het kantoor in Amsterdam heeft ook een octrooigemachtigdenafdeling.

Op de gebieden van het merken-, modellen- en auteursrecht biedt HOYNG ROKH MONEGIER bovendien een volledig spectrum aan diensten in verband met de handhaving, exploitatie, beoordeling en bescherming van deze IE-rechten, en loopt steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Gegeven de volledige harmonisatie van het Europese merken- en modellenrecht bevinden wij ons in een ideale positie om de belangen van onze cliënten te behartigen. HOYNG ROKH MONEGIER adviseert en vertegenwoordigt haar cliënten in vele sectoren, waaronder food & beverages, geneesmiddelen, industrieel design, media en de entertainment- en uitgeverijbranche.Tot slot biedt HOYNG ROKH MONEGIER haar cliënten eveneens volledige ondersteuning in aan de intellectuele eigendom verwante gebieden zoals het farmaceutische regulatory recht, mededingingsrecht, oneerlijke mededinging, mediarecht, reclamerecht, verbintenissenrecht en bij het opstellen van IE-gerelateerde contracten."Met de krachtenbundeling van twee vooraanstaande IE-nichekantoren en onze vergrote aanwezigheid in de sterkste Europese IE-markten streven we ernaar de top IE-speler in Europa te worden", zegt Willem Hoyng, oprichter van HOYNG MONEGIER. "We kijken ernaar uit onze kennis en ervaring te bundelen met ROKH, zodat we onze cliënten de best mogelijke IE-dienstverlening kunnen bieden […]"."We hebben REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT in 2004 opgericht omdat we onze werkomgeving destijds wilden aanpassen om in staat te zijn op een meer succesvolle wijze te werken. We wilden met name een zeer gespecialiseerd IE-nichekantoor vormen, omdat we dat model zowel voor onze cliënten als voor ons het meest overtuigend vonden. Het feit dat we inmiddels op het gebied van IE een van de topkantoren in Europa zijn geworden in de belangrijkste juridische markt in Europa, bevestigt dat onze inschatting juist was", zegt dr. Thomas W. Reimann, oprichter van ROKH. "Wij zijn verheugd nu een sterke partner in HOYNG MONEGIER te hebben gevonden, een kantoor dat onze waarden en doelen deelt. Dit stelt ons in staat een Europese speler in het IE-recht te worden, om op succesvolle wijze de toekomst mee vorm te geven voor onze cliënten."

 

IEFBE 1279

Michiel Haegens nieuwe voorzitter BMM

Jurist en merkengemachtigde Michiel Haegens is per 26 maart 2015 benoemd tot voorzitter van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM). De BMM is de beroepsvereniging van juridische specialisten uit de Benelux die werkzaam zijn bij octrooi- en/of merkenbureaus, octrooi- en merkenafdelingen van grote bedrijven, de advocatuur en het (universitair) onderwijs. De BMM is de adviseur, belangenbehartiger en opleidingsinstantie van bijna 700 leden, waarvan een gekwalificeerd deel het keurmerk BMM Erkend Merkengemachtigde mag voeren. Haegens is bestuurslid van de BMM sinds 2011 en volgt Thera Adam op wiens voorzitterstermijn is verstreken.

IEFBE 1193

Crowell & Moring verwelkomt nieuwe senior counsel

Version français ci-dessous. De recente versterking van het Brusselse Dispute Resolution-team door Geert Bogaert als Senior Counsel. Geert Bogaert, een zeer gewaardeerd persoon in de Brusselse juridische gemeenschap en de Belgische industrie, verrijkt het kantoor met vijfendertig jaar ervaring in handelsrecht en het adviseren van Belgische en internationale cliënten in de automobielsector.

Geert is een betrouwbare adviseur voor talloze bedrijven op het gebied van productie en import in de automobielindustrie. Hij verleent onder meer juridisch advies in geschillen met betrekking tot dealerbedrijven, productaansprakelijkheid en netwerkreorganisaties. Hij helpt zijn cliënten ook bij het opstellen van contracten inzake distributie, franchising, technologie, intellectuele eigendom, enz. Geert stapt over van Loyens & Loeff, waar hij de afdeling geschillenbeslechting en handelsrecht leidde en het automobielteam onder zijn hoede nam.

Version français
La récente arrivée de Geert Bogaert au poste de senior counsel dans l’équipe spécialisée en ‘Dispute Resolution’.

Geert Bogaert, figure emblématique du milieu juridique bruxellois et de l'industrie belge, apporte au cabinet ses trente-cinq années d'expérience dans le droit commercial et la représentation de clients belges et internationaux dans le secteur de l’automobile. Geert est un conseiller de confiance pour bon nombre d'entreprises de construction automobile et du secteur de l’importation. Il leur apporte son expertise dans des affaires de contentieux impliquant des concessionnaires, la fiabilité des produits, les restructurations de réseau et la rédaction de contrats dans le domaine de la distribution, de la franchise, de la technologie, de la propriété intellectuelle, etc. Avant de rejoindre Crowell & Moring, Geert a dirigé le département de droit commercial et de contentieux du cabinet Loyens & Loeff. Il était à la tête de l’équipe spécialisée dans le secteur automobile.

IEFBE 1155

Nieuwe benoemingen Benelux-Gerechtshof

Het Benelux-Gerechtshof heeft vier (ver)nieuw(d)e benoemingen, allen uit Luxemburg:
E. CONZÉMIUS als rechter (L)
I. FOLSCHEID als rechter(L)
N. EDON, kamervoorzitter in Cour d'appel Luxembourg, als plaatsvervangend rechter (L)
E. EICHER, kamervoorzitter in Cour d'appel Luxembourg, als plaatsvervangend rechter(L)

IEFBE 1139

Crowell & Moring promotes Jan-Diederik Lindemans to the partnership

Uit het persbericht: Crowell & Moring LLP is pleased to announce that it has elected six attorneys to the firm's partnership effective January 1, 2015. The firm has also promoted eight associates to the position of counsel. The new partners and counsel have been promoted from within the ranks of the firm's Washington, D.C., Brussels, New York, Orange County, and San Francisco offices. The attorney promoted to partner in the Brussels' office is Jan-Diederik Lindemans.

"This group of new partners and counsel has shown continued dedication to the business of our clients, and we are very proud and pleased that they are continuing to advance their careers. They are extremely talented attorneys who have demonstrated their commitment to our clients and to the firm. We greatly appreciate their continued dedication to the practice of law and to our communities," said Kent A. Gardiner, Crowell & Moring chairman.

Jan-Diederik Lindemans is a member of the firm's Litigation & Trial and Intellectual Property groups and resident in the firm's Brussels office. His practice focuses on intellectual property, trade secrets, and entertainment law. He assists a wide variety of clients in predominantly contentious matters with the core of his clients ranging from the chemical, life sciences, and biotechnological sectors to the advertising, media, entertainment, and fashion industries. Lindemans attended the Catholic University of Leuven, where he received his LLM. He also attended the State University of Ghent, for a post academic course in biotechnology.

IEFBE 975

Personalia: Benelux-topkantoor Stibbe opent US-Luxembourg Desk in New York

Uit het persbericht. In september 2014 opent het internationale advocatenkantoor Stibbe een US-Luxembourg Desk in New York. Amper 4 jaar na de opening van het Stibbe-kantoor in Luxemburg breidt de grensoverschrijdende dienstverlening van Stibbe verder uit. New York is verre van onbekend terrein voor Stibbe, dat er al 30 jaar lang een vestiging heeft met Nederlandse advocaten die advies verlenen aan Amerikaanse cliënten over vennootschapsrechtelijke en fiscale kwesties. De opening van de US-Luxembourg Desk op Amerikaanse bodem zal de dienstverlening van Stibbe een aanzienlijke boost geven, aangezien de cliënten van Stibbe in Luxemburg voor een groot deel bestaan uit Amerikaanse ondernemingen, investeringsmaatschappijen en financiële instellingen.

Nicolas van Heule, een Luxemburgse advocaat die zich concentreert op vennootschapsrecht en financieel recht, verhuist naar New York om er de US-Luxembourg Desk te leiden. Nicolas is gespecialiseerd in fusies en overnames, leveraged buy-outs, migraties, herstructureringen en joint-ventures, voornamelijk in een internationaal kader.

Dirk Leermakers, Executive Partner van Stibbe in Luxemburg, stelt: “De opening van onze US-Luxembourg Desk is eigenlijk een logische stap in de verdere ontplooiing van onze Luxemburgse juridische dienstverlening. Het is namelijk zo dat veel van onze grootste cliënten gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Door hen ter plekke bij te staan, kunnen we voortaan met hen communiceren en samenwerken in dezelfde tijdzone, sterkere banden smeden en nieuwe mogelijkheden verkennen.”

Derk Lemstra, Managing Partner van Stibbe in Amsterdam, voegt daaraan toe: “Veel Amerikaanse bedrijven structureren hun investeringen via Nederland of Luxemburg. Met onze solide Nederlandse dienstverlening in New York, gecombineerd met onze nieuwe US-Luxembourg Desk, zijn we nu optimaal uitgerust om onze Amerikaanse cliënten bij te staan in hun internationale expansie.”

Jan Peeters, Managing Partner van Stibbe in Brussel, is opgetogen over de opening van de US-Luxembourg Desk en besluit: “De expansie van Stibbe in de Verenigde Staten maakt deel uit van onze strategie om aan ondernemingen een geïntegreerde Benelux-dienstverlening te bieden, over alle praktijkgroepen en kantoren heen.”

IEFBE 764

Personalia: Olivier Vrins ontvangt Wim Mak Award 2013

Uit het persbericht: Tijdens de BMM Voorjaarsbijenkomst op 27 maart 2014 in de Priorij Corsendonk te Oud-Turnhout werd de Wim Mak Award 2013 uitgereikt aan Olivier Vrins voor zijn artikel “Regulation 608/2013 – Towards a more effective customs enforcement of intellectual property rights?”

Olivier Vrins is sinds enige tijd zelf redacteur van het Bulletin en zo kan hij van nabij zien hoe uitstekende artikelen tot stand komen. Als specialist in IE en alles wat met douane te maken heeft, is Olivier natuurlijk het best geplaatst om de nieuwe douaneverordening toe te lichten. Hij heeft dat met verve gedaan, want zijn bijdrage is uitstekend, volledig, helder, kritisch, een voorbeeld kortom. Dit artikel is hiermee de verdiende winnaar van de Wim Mak Award!

Met het uitreiken van deze prijs toont de vereniging jaarlijks haar waardering voor de meest opmerkelijke bijdrage in het BMM Bulletin. Het BMM Bulletin speelt immers een cruciale rol in een van de belangrijke doelstellingen van de BMM, nl. Het bevorderen van de kennis van het merken- en modellenrecht.

De prijs is vernoemd naar Dr. Wim Mak, die met name door zijn werkzaamheden als voorzitter van de Commissie Wetgeving, alsmede door zijn voordrachten tijdens ledenvergaderingen en artikelen in het BMM Bulletin, een belangrijke rol heeft gespeeld binnen de vereniging.

IEFBE 488

Nieuw niche kantoor Van Innis en Delarue

Former Allen & Overy colleagues Thierry van Innis en Dieter Delarue launch new Belgian IP boutique law firm, with offices in Antwerp and Brussels: Van Innis & Delarue

Thierry van Innis and Dieter Delarue announce the formation of VAN INNIS & DELARUE, a boutique law firm for creative and innovative clients, focusing on intellectual property law and related subject matters. Many existing clients are trend setting in media & entertainment, designer goods, life sciences and e-commerce & technology.

VAN INNIS & DELARUE brings together more than forty years of experience at leading international law firms. The work of the firm’s lawyers in intellectual property matters before the national courts, the Benelux Court of Justice and the Court of Justice of the European Union has led to dozens of precedents and landmark decisions. Thierry van Innis, referred to by Chambers and Partners as “the pope of trade mark law in Belgium” and qualified as a “Senior Statesman” for IP law in Belgium, has litigated more high profile trade mark cases before the Court of Justice of the European Union and the Benelux Court of Justice than any other IP lawyer. He is also still the only Belgian ever who has won a Lifetime Achievement Award at the World Leaders European IP Awards.Referring to the rationale behind the plans, Thierry van Innis commented:

“Many of our creative and innovative clients have worked with IP boutique law firms abroad, and praise the specialized IP boutique as a law firm model where lawyers can be as passionate and innovative as they are about their brands, creations and inventions. Also, they deliver the right mix of experience and specialization on one hand, and availability and a personal touch on the other hand”.

“While the specialized boutique is a law firm model which is commonly used in Belgium for other specialist areas such as tax and employment law, it is relatively new for IP matters”, Dieter Delarue added. “We are committed to position our boutique law firm among the handful of ‘go-to’ IP litigation firms in the Belgian market. Our mission is to provide clients with the highest possible quality of service. In this respect, we are pleased to begin working with a small group of people who know each other, who have worked together before, and who are all dedicated to excellence in advocacy”.

Thierry van Innis and Dieter Delarue re-unite in this new boutique, having previously worked together at Allen & Overy, until Thierry’s move to Field Fisher Waterhouse in 2009. The team will be strengthened by the arrival of Heidi Waem, an associate who also joins from Allen & Overy. The firm’s plan calls for measured growth over the next two to three years, with the objective to build a focused and specialized team of four to eight attorneys.

For more information and extensive CVs of the founders, please visit www.vaninnis-delarue.be.