Modellenrecht - Droit des dessins et modèles

IEFBE 2802

Nietigverklaring model Multimox, argument latere elektronische beschikstelling irrelevant voor openbaarmaking

EUIPO - BHIM - OHMI 30 apr 2018, IEFBE 2802; (Asian Gear tegen Multimox), http://www.ie-forum.be/artikelen/nietigverklaring-model-multimox-argument-latere-elektronische-beschikstelling-irrelevant-voor-openba

EUIPO 30 april 2018, IEF 18161; IEFbe 2802; (Asian Gear tegen Multimox) Modellenrecht. Asian Gear diende verzoek in tot nietigverklaring tegen het gemeenschapsmodel met nr. 00607155-0002, die op 19 oktober 2006 is aangemeld.Zij stelt dat de scooter aan nieuwheid en eigen karakter ontbreekt omdat er sinds 22 december 2005 een identieke Chinese modelinschrijving zou bestaan. Alle argumenten met betrekking tot latere elektronische terbeschikkingbestelling van het Chinese model zijn irrelevant, omdat zelfs in de tijd dat de registers van de nationale en intergouvernementele bureaus nog niet online te benaderen waren, het gebruikelijk was dat de publicatiebladen van de bureaus in grote bibliotheken te bekijken waren. De ingewijden van de voertuigindustrie in het onderhavige geval konden dus rederlijkerwijs kennis hebben genomen van de publicatie van het Chinese model. Ook ontbreekt het eigen karakter, omdat er afgezien van de contrasterende vormgeving van het gemeenschapsmodel, geen sprake is van doorslaggevende verschillen tussen de bedoelde modellen vanuit de afbeelding. Aanvraag tot nietigverklaring ingewilligd.

IEFBE 2780

HR stelt prejudiciële vraag na sprongcassatie over bevoegde rechterlijke instanties GModVo

HvJ EU - CJUE 2 nov 2018, IEFBE 2780; ECLI:NL:HR:2018:2027 (Spin Master tegen High5), http://www.ie-forum.be/artikelen/hr-stelt-prejudici-le-vraag-na-sprongcassatie-over-bevoegde-rechterlijke-instanties-gmodvo

Prejudicieel gestelde vraag aan HvJ EU 2 november 2018, IEF 18077, IEFbe 2780; ECLI:NL:HR:2018:2027 (Spin Master tegen High5) Modellenrecht. Procesrecht. Zie eerder [IEF 16516], [IEF 17968]. Spin Master is een Canadese onderneming in speelgoedproducten. Onder het merk “Bunchems” verhandelt zij speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. Op 16 januari 2015 is op naam van Spin Master en onder nummer 002614669-0002 een Gemeenschapsmodel voor haar speelballetjes geregistreerd. High5 verhandelt onder de naam “Linkeez” eveneens speelballetjes (klittenballetjes) van plastic. High5 stelde dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam niet bevoegd was. De voorzieningenrechter verklaarde zich echter wel bevoegd omdat een verbodsvordering is ingesteld die beperkt is tot het Nederlandse grondgebied. Op grond van art. 81 GModVo is de rechtbank Den Haag in eerste aanleg bevoegd. De Procureur-Generaal vordert dit vonnis, waartegen geen gewoon rechtsmiddel meer openstaat, ‘in het belang der wet’ te vernietigen. Het cassatiemiddel houdt in dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat uitsluitend de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag bevoegd is kennis te nemen van vorderingen tot het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen inzake inbreuk op Gemeenschapsmodellen.

IEFBE 2743

Geen beroep op Gemeenschapsmodel voor ovoïde constructie gerealiseerd in de VAE

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 26 jan 2017, IEFBE 2743; (Odeaubois BVBA tegen Act-design BVBA), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-beroep-op-gemeenschapsmodel-voor-ovo-de-constructie-gerealiseerd-in-de-vae
ovoide

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 26 januari 2017, IEFbe 2743 (Odeaubois BVBA tegen Act-design BVBA) Gemeenschapsmodelrecht. Odeaubois is een onderneming gespecialiseerd in de conceptie, realisatie en commercialisatie van kunstwerken. X is ontwerper. Partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan een evenement van de stad Lyon. De door Odeaubois ontworpen ovoïde constructie werd door ACT-Design verlicht. Odeaubois is houdster van gemeenschapsmodel 000500913-0001. Odeaubois stelt dat gedaagde(n) verantwoordelijk zou zijn voor realisatie van een constructie in Sharjah, in de Verenigde Arabische Emiraten. Eisende partij levert niet het bewijs van enige handeling binnen de Gemeenschap. Om aanknopingspunten met de EU te vinden, verwijst Odeaubois naar de zetel van ACT-Design, of nog de nationaliteit van de heer X. Uiteraard heeft dit geen impact op de territoriale bescherming geboden door het modelrecht. De vordering is ontvankelijk, maar niet gegrond.

IEFBE 2710

Stakingsvordering Fatboy toegewezen: Loung Air XL wekt zelfde indruk als Lamzac

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 11 mei 2017, IEFBE 2710; (Fatboy tegen Makro), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-fatboy-toegewezen-loung-air-xl-wekt-zelfde-indruk-als-lamzac

Rechtbank van Koophandel Brussel 11 mei 2017, IEFbe 2710 (Fatboy tegen Makro) Modellenrecht. Auteursrecht. Fatboy heeft een luchtzak op de markt gekend onder de naam 'LAMZAC'. Daarvoor hebben ze een geregistreerd gemeenschapsmodel. Makro verkoopt een product genaamd 'Luchtbed Loung Air XL'. Fatboy vordert staking en gestaakt te houden van de verkoop van het luchtbed. Het ligmeubel van de Makro wekt bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde indruk als bij het model van Fatboy. Net als het model van Fatboy wordt het inbreukmakende ligmeubel verkocht door Makro gekenmerkt door een langwerpig dubbele buis die in het middel over de lengte verbonden is, aan één uiteinde doorloopt en knikt, en aan het andere uiteinde een dichtgemaakte opgerolde grote opening kent. Uit stukken blijkt dat de ontwerper tijdens het ontwerpproces verschillende vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt. Fatboy toont aan dat de auteursrechten van de ontwerper zijn overgedragen aan haar. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2658

Geen inbreuk op kledingstukken: noch de elementen noch de combinatie daarvan is origineel

Brussel - Bruxelles 5 sep 2017, IEFBE 2658; A/13/00478 (Wamo tegen WTG), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-op-kledingstukken-noch-de-elementen-noch-de-combinatie-daarvan-is-origineel
wamo

Hof van beroep Brussel 5 september 2017, IEFbe 2658 (Wamo tegen WTG) en NL Rechtbank van Koophandel Brussel 4 juni 2014, (WTG tegen WAMO)  Auteursrecht. Modellenrecht. Marktpraktijken. WTG ontwerpt, produceert en verdeelt kledingstukken voor de Belgische en Europese markt, onder meer het merk Who’s That Girl. Wamo is uitbater van meer dan 40 kledingwinkels in België die handel drijven onder de naam ZEB. WAMO verkoopt vooral kledij van bekende merken en biedt daarnaast kledij aan onder haar eigen huismerken. WTG stelt dat drie kledingstukken van haar zijn gekopieerd: een jurk, topje en rok. De eerste rechter verklaart de vordering van WTG gegrond. Het hof vernietigt het bestreden vonnis. Noch de elementen, noch de combinatie van de elementen van de jurk, het topje en de rok voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste. Deze genieten derhalve geen auteursrechtelijke bescherming. De vordering gesteund op het modellenrecht is tevens ongegrond, want de elementen verlenen geen eigen karakter aan het model van de jurk, topje of rok. Verder is er geen inbreuk op de eerlijke marktpraktijken door het beweerde nabootsen van kledingstukken. Er zijn geen begeleidende onrechtmatige omstandigheden. De vordering is ook op dit vlak ongegrond.

IEFBE 2654

Inbreuk op modellen en merk voor akoestische verlichtingsproducten van ZZIP

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 16 nov 2017, IEFBE 2654; (Isomo tegen ZZIP), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-modellen-en-merk-voor-akoestische-verlichtingsproducten-van-zzip

NL Rechtbank van Koophandel Brussel 16 november 2017, IEFbe 2654 (ISOMO tegen ZZIP) Modellenrecht. Merkenrecht. ISOMO produceert en commercialiseert onder meer akoestisch schuim. Zij is steeds op zoek naar nieuwe toepassingen voor haar schuim en zo ontstond eind 2013 het idee om schuim te gebruiken voor lichttoepassingen. ZZIP is actief in de sector voor akoestische verlichtingsproducten. De twee partijen gingen samenwerken aan een gezamenlijk product. ZZIP was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ISOMO zou hierop een licentie krijgen. In casu spelen twee modellen en rol: ACOSHAPE+ en Yoyo. Per e-mail laat ISOMO weten dat ze het Yoyo-model heeft laten registeren als gemeenschapsmodel en octrooirechten heeft genomen, om te vermijden dat één en ander zou gekopieerd worden. Zij erkent verder expliciet dat ZZIP de ontwerper is geweest van het bewuste model. ISOMO toont niet aan dat het model in haar opdracht gemaakt waren, dus komt het recht op het gemeenschapsmodel toe aan ZZIP. Het Benelux beeldmerk van ZZIP voor de ACOSHAPE+-naam maakt geen depot te kwader trouw uit, omdat het logisch was dat zij op een gegeven moment overging tot registratie van een merk. ISOMO commercialiseert producten die rechtstreeks gekopieerd zijn van de modellen van ZZIP en gebruikt het logo van ACOSHAPE+. Ze maakt hierdoor inbreuk op de modellen en het merk van ZZIP. De hoofdvordering wordt ongegrond verklaard. De tegenvordering is gegrond.

IEFBE 2644

Quasi identieke brilmonturen kwalificeren als namaak en zijn een schending van de eerlijke marktpraktijken

Gent - Gand 18 dec 2017, IEFBE 2644; (M&M tegen Matthieu Duchene Design), http://www.ie-forum.be/artikelen/quasi-identieke-brilmonturen-kwalificeren-als-namaak-en-zijn-een-schending-van-de-eerlijke-marktprak

Hof van beroep Gent 18 december 2017, IEFbe 2644 (M&M tegen Matthieu Duchene Design) De redactie is op zoek naar: Tussenarrest Hof van beroep Gent 3 april 2017 en Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 13 november 2014, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.be. M&M heeft op 29 januari 2012 van elk type brilmontuur van Matthieu Duchene Design, waaronder de “Menthe” en “Basilic” één exemplaar gekocht en heeft daarna de eigen quasi identieke monturen op de markt gebracht. M&M betwist het bestaan van het auteursrecht van Matthieu Duchene Design op de “Menthe” en “Basilic”. Schetsen en het merk op het montuur bewijzen echter voldoende dat zij de auteursrechthebbende persoon is. Het montuur Menthe is een eigen intellectuele schepping. Bijgevolg is dat dit model origineel is in de zin van de wet. Met het montuur “PD 6195” maakt M&M derhalve inbreuk op het montuur “Menthe”. Bij een globale indruk, op een normaal aandachtige brilkoper, zijn de monturen identiek te noemen. Er is sprake van namaak. De handelswijze van M&M is een vorm van onrechtmatige mededinging. Er is sprake van een schending van de eerlijke marktpraktijken.

IEFBE 2643

Gemeenschapsmodel is nietig, want uiterlijk identiek model al eerder gepubliceerd in tijdschrift

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 21 dec 2017, IEFBE 2643; (De Nieuwe Smid tegen Verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/gemeenschapsmodel-is-nietig-want-uiterlijk-identiek-model-al-eerder-gepubliceerd-in-tijdschrift

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 21 december 2017, IEFbe 2643 (De Nieuwe Smid tegen Verweerder) Modellenrecht. Beide partijen zijn smid. Zij positioneren zich op de markt van de smeedijzeren terrasoverkappingen en veranda’s. Verweerder was in dienst bij De Nieuwe Smid en heeft daarna zijn eigen zaak opgestart. De Nieuwe Smid laat in 2016 het gemeenschapsmodel (nr. 003399245-0001) inschrijven en meent dat twee constructies op de website van Verweerder inbreuk maken op haar gemeenschapsmodel. Ook wordt Verweerder oneerlijke handelspraktijken en parasitair gedrag verweten. Een uiterlijk identiek model is echter in 2012 al openbaar gemaakt in de wintereditie van een tijdschrift. Het gemeenschapsmodel van De Nieuwe Smid wekt geen verschillende algemene indruk op bij een geïnformeerde gebruiker. Het is niet nieuw en heeft geen eigen karakter. Het gemeenschapsmodel is nietig. In die omstandigheden kan Verweerder geen inbreuk maken op het model.