Procesrecht - Droit judiciaire

IEFBE 2254

Hogere voorziening Europese Commissie tegen toegang tot documenten bij het HvJ EU afgewezen

HvJ EU - CJUE 18 jul 2017, IEFBE 2254; ECLI:EU:C:2017:563 (Europese Commissie tegen Breyer), http://www.ie-forum.be/artikelen/hogere-voorziening-europese-commissie-tegen-toegang-tot-documenten-bij-het-hvj-eu-afgewezen

HvJ EU 18 juli 2017, IT 2319; IEFbe 2254; C‑213/15P; ECLI:EU:C:2017:563 (Europese Commissie tegen Breyer) Toegang tot documenten van de instellingen – Artikel 15, lid 3, VWEU – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Werkingssfeer – Verzoek om toegang tot de memories die de Republiek Oostenrijk heeft ingediend in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 29 juli 2010, Commissie/Oostenrijk (C‑189/09, niet gepubliceerd, EU:C:2010:455) – Documenten die zich in het bezit van de Europese Commissie bevinden. De hogere voorziening na Gerecht EU [IT 1703] wordt afgewezen; de Europese commissie wordt behalve in haar eigen kosten in de helft van de kosten van Breyer verwezen.

IEFBE 2196

Rechtbank KH te Kortijk volstrekt onbevoegd inzake overdracht octrooiaanvraag

Gent(afd. Kortrijk) - Gand(div. Courtrai) 7 mrt 2017, IEFBE 2196; (C.O.W. NV tegen Marcram BVBA), http://www.ie-forum.be/artikelen/rechtbank-kh-te-kortijk-volstrekt-onbevoegd-inzake-overdracht-octrooiaanvraag

Rechtbank van KH Gent, afdeling Kortrijk 7 maart 2017, IEFbe 2196 (C.O.W. NV tegen Marcram BVBA) Exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechter inzake octrooigeschillen (artikel XI.337 WER). COW vordert nietigverklaring van overdrachtsakte tussen COW en Marcram aangaande Belgische octrooiaanvraag 2013/0012 voor een 'geboortebewaker voor het bewaken van de start van de geboorte van een kalf en de werkwijze voor het aanbrengen van een dergelijk geboortebewaker'. Verwerende partij beroept zich op XI.337 WER en 537 lid 1 Ger.W jo. XI.50 WER om te besluiten tot materiële onbevoegdheid. De rechtbank verklaart zich volstrekt onbevoegd en verwijst ex 660 Ger.W. naar de NL rechtbank van KH Brussel.

IEFBE 2161

Hof Antwerpen: maximale rechtsplegingsvergoeding erelonen, integrale toekenning kosten technische bijstand door octrooigemachtigde

Antwerpen - Anvers 8 mei 2017, IEFBE 2161; (Rovi tegen Telenet), http://www.ie-forum.be/artikelen/hof-antwerpen-maximale-rechtsplegingsvergoeding-erelonen-integrale-toekenning-kosten-technische-bijs

Hof van Beroep Antwerpen 8 mei 2017, IEFbe 2161 (Rovi Guides tegen Telenet) Proceskosten. Erelonen. Kosten technisch bijstand. In een lang verwacht arrest, na verwijzing naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU 28 juli 2016, C-57/15, IEFbe 1884; UVP/Telenet, www.curia.eu), besliste het Hof van Beroep te Antwerpen over de kwestie van de terugbetaling van de kosten voor bijstand door een advocaat in IE-zaken en de kosten voor technische bijstand door een octrooigemachtigde.

IEFBE 2152

Conclusie AG: Uniemerkengerecht moet zich ambtshalve niet-ontvankelijk verklaren voor dat overeenstemmend deel als zij het later aangesproken gerecht is.

HvJ EU - CJUE 3 mei 2017, IEFBE 2152; ECLI:EU:C:2017:330 (MERCK), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-uniemerkengerecht-moet-zich-ambtshalve-niet-ontvankelijk-verklaren-voor-dat-overeenstem

Conclusie AG HvJ EU 3 mei 2017, IEF 16757; IEFbe 2152; ECLI:EU:C:2017:330; C-231/16 (MERCK) Merkenrecht. Procesrecht. Rechtsmacht. Over de rechtsmacht over een aantal Britse en internationale woordmerken MERCK. Begrippen 'dezelfde partijen' en 'dezelfde handelingen', gebruik van Merck op websites en online platformen. Conclusie AG: Bij aanhangig gemaakte zaken in twee lidstaten, een op basis van een nationaal merk en een tweede op basis van een Uniemerk stemmen slechts voor die ene lidstaat overeen. Het Uniemerkengerecht moet zich ambtshalve niet-ontvankelijk verklaren voor dat deel van het grondgebied - als zij het later aangesproken gerecht is.

IEFBE 2055

Inbreuk op brilmonturen, niet retroactief dwangsommen verbeurd op basis van eerder door deskundige geschat aantal

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 22 mrt 2016, IEFBE 2055; (Duchêne Design tegen M&M), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreuk-op-brilmonturen-niet-retroactief-dwangsommen-verbeurd-op-basis-van-eerder-door-deskundige-ge
mattew aptica

Hof van beroep Gent 22 maart 2016 (beroep dwangsom), Rechtbank EA Oost-Vlaanderen afd. Gent 11 augustus 2015 (dwangsom) Rb KH Gent 13 november 2014 (ten gronde), IEFbe 2055 (Duchêne Design tegen M&M) Auteursrecht. Dwangsommen. Eiseres is distributeur van brillen onder de naam Aptica PD 6194, PD 6195. Haar brillen maken inbreuk op de auteursrechten van verweerders, ontwerper van de brilmonturen Mattew Menthe en Basilic [ten gronde]. Het deskundigenverslag rapporteert 3492 brillen en de gerechtsdeurwaarder heeft 2405 brillen ontvangen. Er volgt een bevel tot betaling van dwangsom voor 1087 brillen à €350, dat is meer dan de maximumdwangsom van €5.000. Er zijn geen dwangsommen verbeurd, de aanvang van de dwangsom is onduidelijk en de rechtbank meent dat een geschatte hoeveelheid geenszins voldoende duidelijk en specifiek is om het uitgangspunt te vormen voor het verbeuren van dwangsommen. Het Hof bekrachtigt het vonnis; handelingen door geïntimeerde gestelde voorafgaand aan haar veroordeling ten gronde kunnen geen aanleiding geven tot het verbeuren van dwangsommen die pas in een latere en later betekende uitspraak worden opgelegd. Stellen dat het begrip voorraad zou slaan op deze die aanwezig was op 6 juni 2013 zou voor gevolg hebben dat geïntimeerde retroactief dwangsommen zou verbeuren voor inbreukmakende handelingen, gesteld voor de uitspraak en de betekening van de veroordeling. De deskundige heeft bovendien de voorraad op dat moment enkel geschat.

IEFBE 2036

La Cour donne acte des désistement des actions, Le Tribunal: il y avait lieu d'appliquer en l'espèce le droit luxembourgeois

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 14 jul 2015, IEFBE 2036; (Les Films de l'Elysee contre RTL, CLT-UFA), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-donne-acte-des-d-sistement-des-actions-le-tribunal-il-y-avait-lieu-d-appliquer-en-l-esp-ce-l

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 15 septembre 2010, IEFbe 2036 (Les Films de l'Elysee contre RTL) Les films de l'Elysee était titulaire exclusive en Belgique et au Luxembourg des droits de diffusion des films 'Quasimodo D'el Paris' et 'Le Derrière' qui sont sortis en salles 1999. Les deux fims ont toutefois été diffusés sur la chaîne RTL-TVI et LFDLE a alors mis RTOL en demeure de lui verser la sommer €50.000 pour diffusion illégale des deux films. Le Tribunal ordonne la réouverture des débats.

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles 30 juin 2011, IEFbe 2036 (Les Films de l'Elysee contre RTL) Droit de Un exclusivité de distribution. Le tribunal a admis la recevabilité de cette demande après avoir constaté à l'examen des conventions produites que la SA LES FILMS DE L'ELYSEE (LFDLE) avait été investie de droits de distribution relatifs aux deux film litigieux. C'est en vain que la LFDLE persiste à considérer que cette question doit être réglée au regard du droit belge dès lors qu'aux termes du jugement précité, le tribunal a d'ores et déjà decidé qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce le droit luxembourgeois. La LFDLE bénéficiait certes d'un exclusivité de distribution sur le territoire belge. Le tribunal déclare la demande principale non fondée et en déboute la SA LFDLE. Le tribunal déclare la demance reconventionelle recevable, mais non fondée et en déboute RTL en CLT-UFA.

Cour d'appel Bruxelles 14 juilliet 2015, IEFbe 2036 (Les Films de l'Elysee contre RTL, CLT-UFA) Désistement d'action. Droit d'auteur. La cour donne acte à l'appellante, demanderesse originaire, de son désistement d'action; décrète ledit désistement. La cour donne acte aux intimées, demanderesses originaire sur reconvention, de leur désistement d'action reconventionelle, décrète ledit désistement.

IEFBE 1997

Conclusie AG: Plaats waar houder van exclusieve distributierecht verkoopdaling heeft, is schadebrengende feit

HvJ EU - CJUE 9 nov 2016, IEFBE 1997; ECLI:EU:C:2016:843 (concurrence tegen Samsung en Amazon), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-plaats-waar-houder-van-exclusieve-distributierecht-verkoopdaling-heeft-is-schadebrengen

Conclusie AG HvJ EU 9 november 2016, IEF 16382; IEFbe 1997; IT 2174; ECLI:EU:C:2016:843; Zaak C‑618/15 (concurrence tegen Samsung en Amazon) Procesrecht. Bevoegdheid. Verbintenissen uit onrechtmatige daad. Selectief distributienetwerk met verbod op online doorverkoop buiten een netwerk. Concurrence is een elektronicadetailhandel met een winkel in Parijs en verkoop via een website. Zij heeft met verweerster Samsung een selectieve distributieovereenkomst gesloten voor de verkoop van Samsung-producten. Samsung verwijt nu verzoekster doorverkoop via een onlinemarktplaats het contractuele beding te schenden en beëindigt de relatie. Vordering tot staking van de onrechtmatige verstoring. Aanknopingspunt schadebrengende feit. Conclusie AG:

Artikel 5, punt 3, van EEX-Vo moet aldus worden uitgelegd dat, in geval van schending van het verbod op verkoop buiten een exclusief distributienetwerk door middel van een online aanbod, op websites in verschillende lidstaten, van producten die onder het exclusieve recht vallen, als de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan moet worden aangemerkt: de plaats waar de houder van het exclusieve distributierecht te maken heeft met een verkoopdaling, welke plaats samenvalt met het grondgebied waarop zijn recht wordt beschermd. De oorsprong van de websites waar de betrokken producten op worden aangeboden, is niet relevant bij de vaststelling van de rechterlijke bevoegdheid.

 

IEFBE 1966

Le seul motif d'annulation qui pouvait encore être examiné est rejeté

Bergen en Charleroi(afd. Bergen) - Mons et Charleroi(div. Mons) 24 dec 2015, IEFBE 1966; (Nouvag contre j.m.), http://www.ie-forum.be/artikelen/le-seul-motif-d-annulation-qui-pouvait-encore-tre-examin-est-rejet

Tribunal de commerce du Hainaut, div Mons 24 décembre 2015, IEFbe 1966 (Nouvag contre j.m.) En bref: Brevets. Comparez avec IEFbe 1896. Conclusion: Il résulte de l'examen quie précède que le seul motif d'annulation qui pouvait encore être examiné est rejeté. La demande d'annulation du brevet n'est donc pas fondée. Demande reconventionelle: j.m. réclame une somme de 75.000 EUR pour abus de procédure et de 13.892,31 EUR pour frais d'assistance technique. Le tribunal condamne NOUVAG à payer la somme 13.892,31 EUR. Appel a été interjeté contre cette décision.