Octrooirecht - Droit des brevets

IEFBE 2350

Geen slaafse nabootsing van G36-geweer

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 28 apr 2017, IEFBE 2350; (FN Herstal tegen Heckler & Koch), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-slaafse-nabootsing-van-g36-geweer

Tribunal de commerce Bruxelles 28 april 2017, IEFbe 2350 (FN Herstal tegen Heckler & Koch) Octrooirecht. H&K is houder van het Europese octrooi voor een automatisch G-36 geweer. In 2015 stelde H&K dat de 'SCAR assault rifle', ontwikkeld door FN Herstal, inbreuk maakte op zijn octrooi. FN Herstal startte een nietigheidsactie tegen het octrooi. Het tribunal vernietigt het octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. H&K stelde dat FN Herstal een aantal elementen slaafs heeft nagebootst van het G36 geweer, wat zou leiden tot een oneerlijke concurrentie. Het Tribunal overweegt dat elementen die al eerder gebruikt zijn voor het octrooi van H&K's G36-geweer, niet beschouwd kunnen worden als een kopie. Functies die door FN Herstal zijn aangepast om extra technische functies te bieden kunnen niet als nagebootst worden beschouwd. Het nabootsen is alleen door de wet verboden als het een inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of in het geval van 'accompanying circumstances' die in strijd zijn met de eerlijke handelspraktijk: als er verwarringsgevaar ontstaat. In casu zijn de elementen niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht en is er ook geen sprake van verwarringsgevaar. 

IEFBE 2362

Grondwettelijk Hof: Het aanbieden van een Belgisch werkwijze-octrooi buiten België wordt niet beschermd door het Belgisch octrooi

Grondwettelijk hof - Cour constitutionelle 28 sep 2017, IEFBE 2362; (Europlasma tegen P2i Ltd), http://www.ie-forum.be/artikelen/grondwettelijk-hof-het-aanbieden-van-een-belgisch-werkwijze-octrooi-buiten-belgi-wordt-niet-bescherm

Grondwettelijk Hof 28 september 2017, IEFbe 2362; nr. 105/2017 (Europlasma tegen P2i Ltd) De prejudiciële vraag dient ontkennend te worden beantwoord. Het aanbieden van een werkwijze die valt onder een Belgisch octrooi vanuit België moet geschieden voor toepassing ervan binnen het Belgisch grondgebied om binnen het octrooi te vallen; m.a.w. is een aanbod vanuit België voor toepassing ervan buiten het Belgisch grondgebied, niet beschermd door het Belgisch octrooi.   

IEFBE 2308

Inbreukverbod DOTAREM afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang

Brussel - Bruxelles 21 feb 2017, IEFBE 2308; (Guerbet tegen Bayer), http://www.ie-forum.be/artikelen/inbreukverbod-dotarem-afgewezen-wegens-gebrek-aan-spoedeisend-belang

Hof van beroep Brussel 21 februari 2017, rechtbank van koophandel 5 juli 2016 en vzr. rechtbank van koophandel Brussel 12 april 2016, IEFbe 2308 (Guerbet tegen Bayer). Partijen zijn producenten van geneesmiddelen. Guerbet is houdster van EP’515 en verhandelt een contrastmiddel onder het merk DOTAREM. Bayer verhandelt het middel DOTAGRAPH, een generieke versie van DOTAREM. Guerbet vordert een inbreukverbod in kort geding. In de uitspraak van de voorzieningenrechter van 12 april 2016 werden de voorlopige voorzieningen strekkende tot het verbieden van het in de handel brengen van DOTAGRAPH afgewezen. In een latere uitspraak van 5 juli 2016 wordt het beslag inzake namaak opgeheven en wordt de deskundige bevolen om de documentatie en informatiedragers terug te bezorgen. Het hof bevestigt dat Guerbet nooit een bodemprocedure aanhangig gemaakt heeft. Guerbet kan zich niet op urgentie beroepen: nu de zaak op 24 oktober 2016 in beraad genomen werd, is te lang gewacht is met het starten van een procedure. Niet-ontvankelijkheidverklaring vordering Guerbet.

IEFBE 2297

La cour confirme le jugement dont appel: a déclare la demande d'annulation du brevet litigieux irrecevable en tant qu'elle se fondait sur les causes de nullité du défaut de nouveauté, du défaut d'activité inventive et de l'obscurité du brevet attaque

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 3 apr 2017, IEFBE 2297; (Nouvag contre M), http://www.ie-forum.be/artikelen/la-cour-confirme-le-jugement-dont-appel-a-d-clare-la-demande-d-annulation-du-brevet-litigieux-irrece

Cour d'appel de Mons 3 avril 2017, IEFbe 2297 (Nouvag contre M) Voir ci-dessus [IEFbe 1966]. Droit des brevets. La société de droit suisse Nouvag AG et la société de droit allemand Nouvag Dental Und Medizintechnik GmbH (ci-après NOUVAG ou les sociétés NOUVAG ou les parties appelantes) sont actives dans le domaine médical, chirurgical et dentaire, et ce au niveau mondial. Elles commercialisent divers appareils et accessoires et notamment un appareil de liposuccion dénommé 'Vason'. Le docteur M est chirurgien, spécialisé dans la liposuccion. Il est titulaire d'un brevet belge pour un appareil de lipoaspiration. Il est titulaire du brevet européen no EP0971754. En 2003, Monsieur M découvre l'existence d'un nouvel appareil Vacuson dont il considère qu'il s'agit d'une contrefaçon littérale de son invention. Par un courriel du 22 novembre 2003, Monsieur M a mis en demeure les sociétés Nouvag. Les sociétés Nouvag ont formulé, dans le cadre de cette procédure, une demande reconventionnelle tendant à entendre prononcer, en ce qui concerne la Belgique, la nullité du brevet européen du docteur M. Le tribunal a déclare la demande d'annulation du brevet litigieux irrecevable en tant qu'elle se fondait sur les causes de nullité du défaut de nouveauté, du défaut d'activité inventive et de l'obscurité du brevet attaque. La cour dit les appels principal est non fondée. Confirme le jugement dont appel, dans toutes ses dispositions entreprises sauf quant aux dépens.

IEFBE 2284

Levodopa-octrooi mist uitvinderswerkzaamheid

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 20 sep 2016, IEFBE 2284; (Levodopa), http://www.ie-forum.be/artikelen/levodopa-octrooi-mist-uitvinderswerkzaamheid

Hof van beroep Brussel 20 september 2016, IEFbe 2284 (Levodopa) p. 31: Rechtbank van Koophandel Brussel 20 mei 2015. Octrooirecht. Orion legt zich toe op onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen. Orion is gespecialiseerd in o.a. aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, en specifiek Alzheimer en Parkinson. Zij is houder van het EP 608, Levodopa. Novartis België is de exclusieve sub-licentienemer van EP 608 voor het Belgische grondgebied. Eurogenerics is voornemens om formuleringen van dit geneesmiddel op de Belgische markt te lanceren. Appellanten vorderen vernietiging van de aangevochten delen van de beschikking en een bevel voor Eurogenerics om zich te onthouden van inbreuken op het octrooi EP 608. Eurogenerics stelt dat EP 608 nietig is wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid. Het hof oordeelt dat de conclusies, waarop appellanten zich op steunen, uitvinderswerkzaamheid missen. Het hof besluit dat de door appellanten ingeroepen octrooirechten niet voldoende waarschijnlijk zijn om het inwilligen van de gevorderde maatregelen te verantwoorden. De vorderingen in het kort geding zijn ongegrond. Het voeren van een grondig debat over de geldigheid van EP 608 hoort thuis in een bodemprocedure, niet in deze kortgedingprocedure.

IEFBE 2276

Doorhaling Belgische deel Europese octrooi van Roquette wegens ontbreken van uitvinderswerkzaamheid

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 27 jun 2016, IEFBE 2276; ( Syral Belgium tegen Roquette Fréres), http://www.ie-forum.be/artikelen/doorhaling-belgische-deel-europese-octrooi-van-roquette-wegens-ontbreken-van-uitvinderswerkzaamheid

Hof van beroep Gent 27 juni 2016, IEFbe 2276 (Syral Belgium tegen Roquette Fréres) Octrooirecht. Zie eerder [IEFbe 1825], [IEFbe 1559], [IEFbe 1002], [IEFbe 794] en [IEFbe 616]. Octrooirecht. Roquette is houder van het Europees octrooi EP 138. Syral betwist de geldigheid van het kwestieuze octrooi omdat het een niet-octrooieerbare ontdekking zou zijn, het geen blijk zou geven van nieuwheid en het niet zou berusten op uitvinderswerkzaamheid. Uit eerdere octrooien blijkt dat het voor '97 algemeen bekend was dat de aanpassing van de hoeveelheid van maltotriitol invloed heeft op de zuiverheid van de beoogde maltitol, mede a.d.h.v. een kristallisatiemethode. Niet wordt voldaan aan het vereiste uitvinderswerkzaamheid. Nu de uitvinderswerkzaamheid ontbreekt, hoeft niet meer te worden ingegaan op de overige door Syral aangereikte andere mogelijke redenen om de geldigheid van het octrooi aan te vechten. Het hof beveelt doorhaling van het Belgische luik van het Europees octrooi van Roquette.

IEFBE 2255

N'était pas davantage de nature à susciter des faits d'utilisation du procédé objet des brevets de la part des soumissionnaires puisque l'ouverture des offres étant fixée au 29 janvier 1999, toute violation des brevets de la SA Franki était dès lors exclu

Hoven van Beroep - Cours d'Appel 4 feb 2016, IEFBE 2255; (Franki Construct contre Infrabel), http://www.ie-forum.be/artikelen/n-tait-pas-davantage-de-nature-susciter-des-faits-d-utilisation-du-proc-d-objet-des-brevets-de-la-pa

Cour d'appel Bruxelles 4 février 2016, IEFbe 2255 (Franki Construct contre Infrabel) Droit des brevets. Comparez avec [IEFbe 1956]. La SA Franki fait grief à lnfrabel d'avoir contrefait ses brevets par le fait d'avoir utilisé ou offert d'utiliser des procédés et techniques faisant l'objet des trois brevets dont elle était titulaire et qui étaient encore en cours de validité. Elle se prévaut à cet égard de l'article 27 § 1 b) de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (ou LBI) aux termes duquel le titulaire d'un brevet peut s'opposer à «l'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire belge». Il a déjà été indiqué que la rédaction des plans et du cahier des charges ne constituait pas un usage des procédés brevetés. Il n'apparait par ailleurs d'aucun élément du dossier qu'lnfrabel aurait d'une quelconque façon retardé son appel d'offres en vue d'éviter la protection des procédés brevetés par la SA Franki. Elle n'était pas davantage de nature à susciter des faits d'utilisation du procédé objet des brevets de la part des soumissionnaires puisque l'ouverture des offres étant fixée au 29 janvier 1999, toute violation des brevets de la SA Franki était dès lors exclue. Ces moyens ne peuvent être retenus.

IEFBE 2253

Geen inbreuk nu term 'aanvangsdosis' door Novartis onvoldoende wordt uitgelegd

Rechtbanken van Koophandel - Tribunaux de commerce 29 jan 2016, IEFBE 2253; (Novartis tegen Apotex), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-inbreuk-nu-term-aanvangsdosis-door-novartis-onvoldoende-wordt-uitgelegd-1

Rechtbank van Koophandel Brussel 29 januari 2016, IEFbe 2253 (Novartis tegen Apotex) Octrooirecht. Zie eerder [IEFbe 681] en [IEFbe 1124]. Octrooirecht. Eisers voeren aan dat het octrooi een tweede medische toepassing betreft waarbij rivastigime wordt toegediend door middel van een pleister en het doseringsregime start met een welbepaalde aanvangsdosis. Het nieuwe octrooi omvat volgens eisers een innovatief doseringsregime waarbij rivastigmine wordt toegediend onder de vorm van een transdermale pleister (TTS). Eisers slagen er echter niet in aan te geven hoe deze term 'aanvangsdosis' moet worden begrepen. Alle uitvoeringsvormen waarnaar Novartis verwijst om haar interpretatie te ondersteunen hebben betrekking op de dubbellaag TTS beschreven in het octrooi. Geen voorbeelden m.b.t. een TTS met een andere samenstelling worden geopenbaard. De voordelen van de beweerde opgeëiste aanvangsdosis zijn dus verbonden met de specifieke samenstelling van de dubbellaag TTS. Ook de onderzoeker van het EOB was van oordeel dat het octrooi betrekking heeft op de dubbellaag TTS met een specifieke samenstelling. Indien het EOB meende dat het octrooi betrekking zou hebben op een doseringsregime met een bepaalde 'aanvangsdosis', los van elke samenstelling, zou zij niet wijzen op het risico van een mogelijke overlap tussen het octrooi en de moederaanvrage (dat uitsluitend betrekking heeft op een TTS met bepaalde samenstelling). De vordering van eisers is ongegrond.   

Leestip: r.o. 31 t/m 35.