Handelsnaamrecht - Nom commerciaux

IEFBE 2723

Stakingsvordering van Emirdag afgewezen omdat ze geen eigenaar is van merk Emirdag

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2723; (Emirdag tegen Tadal), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-emirdag-afgewezen-omdat-ze-geen-eigenaar-is-van-merk-emirdag

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2723 (Emirdag tegen Tadal) Handelsnaamrecht. Emirdag drijft handel in Halal-vleeswaren, deze worden in België, Nederland en Duitsland op de markt gebracht onder de handelsbenaming Emirdag. Tadal is actief in de import, export en distributie van onder andere halal vleeswaren. Tadal gebruikt de handelsbenaming Emirdag. Emirdag vordert het gebruik van handelsbenaming EMIRDAG op de verpakking van Tadal Halal-vleeswaren te staken en gestaakt te houden. In tussenarrest van 28 oktober 2016 [IEFbe 2287] is bepaalt dat Emirdag de licentieovereenkomst moet voorleggen waarop zij zich beroept. Partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de  openbare terechtzitting die daarna volgde. Uit die stukken blijkt dat Emirdag geen eigenaar is van het merk en zelfstandige vordering kan instellen. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2718

Weddingplanner van Great Weddings.vlaanderen maakt inbreuk op handel- en domeinnaam Great Weddings.be

Antwerpen - Anvers 20 apr 2017, IEFBE 2718; (Apellante tegen Suc6), http://www.ie-forum.be/artikelen/weddingplanner-van-great-weddings-vlaanderen-maakt-inbreuk-op-handel-en-domeinnaam-great-weddings-be

Hof van beroep Antwerpen 20 april 2017, IEFbe 2718 (Appellante tegen Suc6) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Appellante en Suc6 werkten samen. Suc6 stelt dat appellante op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met handelsnaam 'Great Weddings' met de website met domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen. Suc6 vordert bij de rechtbank [IEFbe 2271] overdracht van de website greatweddings.be en om gebruik van benaming te staken. De vordering wordt toegewezen omdat Suc6 nooit de handelsnaam heeft overgedragen aan appellante. Daarna veranderde appellante de handelsnaam van Great Weddings naar Grand Weddings. In hoger beroep vordert de appellante dat het stakingsverbod opgeven moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van een identieke handelsnaam, de aard van de activiteiten is identiek, namelijk het organiseren van huwelijksfeesten en de activiteiten worden beide uitgevoerd in Limburg. De loutere toevoeging 'Vlaanderen' aan de domeinnaam neemt het verwarringsgevaar niet weg. De vordering wordt afgewezen en het vonnis van 27 mei 2016 wordt bevestigd.

IEFBE 2711

Stakingsvordering van Omnitravel afgewezen omdat Omnia Travel haar naam eerder publiekelijk heeft gebruikt

Gent - Gand 22 mei 2017, IEFBE 2711; (Omnitravel tegen Omnia Travel), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-omnitravel-afgewezen-omdat-omnia-travel-haar-naam-eerder-publiekelijk-heeft-ge

Hof van beroep Gent 22 mei 2017, IEFbe 2711 (Omnitravel tegen Omnia Travel) Handelsnaamrecht. Beide partijen baten een reisbureau uit. De handelsbenaming van appellante is Omnitravel met zetel in Deinze. En die van de geïntimeerde Omnia Travel met zetel in Leuven. Sinds januari 2013 werden activiteiten hervat onder de benaming Omnitravel. Sinds april 2011 is handelsbenaming en logo Omnia Travel gedeponeerd bij BBIE. Bij de rechtbank vorderde Omnitravel het gebruik van handelsbenaming Omnia Travel te staken. De rechtbank oordeelde dat de vordering ongegrond was omdat de handelsbenaming toekomt aan degene die als eerst publiekelijk gebruik maakt van de naam en dat is Omnia Travel. Omnitravel stelt hoger beroep in en vordert vernietiging van het bestreden vonnis en toekenning van haar oorspronkelijke vordering. Omnitravel werd opgericht op 22 oktober 2012 en slechts vanaf die datum kan appellante zich beroepen op het gebruik van de handelsbenaming. Appellante heeft slechts de handelsnaam actief gehanteerd vanaf 2 januari 2013, na het bekomen van een nieuwe vergunning. Ook het hof is bijgevolg van oordeel dat het geïntimeerde is die sinds 1 december 2011 als eerst publiek gebruik heeft gemaakt van de handelsbenaming Omnia Travel. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2726

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2726; (Sportsdirect.com tegen Sport Direct), http://www.ie-forum.be/artikelen/webwinkel-sport-direct-moet-ontoegankelijk-gemaakt-worden-in-belgi-wegens-verwarring-met-sportsdirec

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2709

Stakingsvordering van Print Equipment toegewezen wegens dezelfde handelsbenaming en logo

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 5 mei 2018, IEFBE 2709; (Print Equipment tegen verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-print-equipment-toegewezen-wegens-dezelfde-handelsbenaming-en-logo

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 5 mei 2018, IEFbe 2708 (Print Equipment tegen verweerder) Handelsnaamrecht. Print Equipment baat een handel uit in printers, inktpatronen en kantoorbenodigdheden en huurde van verweerder een handelspand. Na afloop van de huur hing er nog een reclamespandoek van Print Equipment aan de gevel. Print Equipment heeft dit gekoppeld aan het feit dat de verweerder eenzelfde handelsactiviteit opstartte. Print Equipment liet hiervan een vaststelling doen. Print Equipment vordert onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de handelsnaam en het logo. Daags daarna startte de verweerde een procedure tegen Print Equipment. Hij vorderde dat Print Equipment het spandoek weghaalt. Bij vonnis van 25 april 2017 werd beslist dat de vordering ongegrond is nu de verweerder had gevraagd om het spandoek te laten hangen. Gelet op dit vonnis wordt de stakingsvordering van Print Equipment toegewezen.

IEFBE 2666

Gebruik teken 'happy-flights' kan verwarring verwekken met bedrijf Happy Flights

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jul 2017, IEFBE 2666; (Happy Flights tegen Claim It), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-teken-happy-flights-kan-verwarring-verwekken-met-bedrijf-happy-flights

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2666 (Happy Flights tegen Claim It) Handelsnaamrecht. Happy Flights en Claim It zijn actief in de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van schuldvorderingen die aan haar zijn overgedragen door vliegtuigpassagiers die over schuldvorderingen beschikken door instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten. Happy Flights heeft vastgesteld dat Claim It gebruik maakt van de domeinnamen happy-flights.be, happy-flights.org, happy-flights.bis en happy-flights.net. Verder gebruiken verwerende partijen ‘happy flights’ als adwords om internetbezoekers te leiden naar hun website. De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt. De totaalindruk van handelsnamen zijn overeenstemmend. Het hanteren van het teken “Happy Flights” al dan niet met een koppelteken kan minstens verwarring verwekken bij de gemiddelde consument. Dit is een oneerlijke daad van mededinging en in strijd met de eerlijke marktpraktijken. De vordering is gegrond.

IEFBE 2664

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Avenue Optics' en 'Sunglass Avenue' aangenomen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2664; (Opti-shop(s) tegen B-Optics), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-handelsnamen-avenue-optics-en-sunglass-avenue-aangenomen

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2664 (Opti-shop(s) tegen B-Optics) Eisende partij, “Avenue Optics”, voert sinds enkele jaren publiek en ononderbroken handel onder de benaming AVENUE OPTICS. Zij is houdster van het semi-figuratieve Beneluxmerk en Benelux woordmerk. Verwerende partij, B-Optics, baat een winkel en webwinkel waaruit zij (zonne)brillen verkoopt aan de consument. Zij nam in 2008 één van de vestigingen van Avenue Optics over, die zij tot op heden uitbaat. Tot augustus 2016 dreef zij handel onder de naam “B-optic Latem”, maar recent wordt het uitgebaat onder “Sunglass Av(enue)”. Het merk en teken zijn duidelijk verschillend, ook al dragen zij allebei het woord ‘Avenue’ in zich. Er bestaat verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument. Dit onderdeel van de vordering faalt. De handelsnaam kan echter wel verwarring wekken. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Dit onderdeel van de vordering is gegrond. Verwerende partij wordt bevolen het gebruik van “Sunglass Av(enue)” te staken.

IEFBE 2661

Merkinbreuk op merk CowsOnWeb, want teken wordt gebruik in reclame gericht aan professionele afnemers

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2661; (Marcram tegen Signum), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkinbreuk-op-merk-cowsonweb-want-teken-wordt-gebruik-in-reclame-gericht-aan-professionele-afnemers

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2661 (Marcram tegen Signum) Marcram profileert zich als een ontwikkelaar van elektronische apparatuur – in het bijzonder voor de veeteelt. Zij was voor die activiteit niet ingeschreven in de KBO, en dan nog enkel als ‘groothandel’. Signum is een ingenieursbureau dat software en hardware ontwikkelt, produceert en verdeelt voor professionele klanten die veelal actief zijn in de landbouwsector. Het gaat in casu om Cowsonweb, een geboortebewaker/sonde voor koeien. Marcram kan geen rechten putten uit de handelsnaam “Cowsonweb” , omdat zij duidelijk geen gebruik meer maakte van de naam. Marcram voerde aan dat Signum inbreuk pleegt op haar octrooirecht (BE 2013/0021). Het octrooi is echter nietig, omdat de nieuwheid en inventiviteit ontbreken. De vordering is ongegrond. De tegeneis van Signum is dat Marcram inbreuk maakt op haar merk “CowsOnWeb”. Het teken van Marcram is identiek aan het merk van Signum. Het teken wordt gebruikt in reclame gericht aan professionele afnemers en daarom is het niet relevant of Marcram de betreffende waren en diensten effectief verdeelt. Er is sprake van merkinbreuk.