Handelsnaamrecht - Nom commerciaux

IEFBE 2726

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2726; (Sportsdirect.com tegen Sport Direct), http://www.ie-forum.be/artikelen/webwinkel-sport-direct-moet-ontoegankelijk-gemaakt-worden-in-belgi-wegens-verwarring-met-sportsdirec

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2709

Stakingsvordering van Print Equipment toegewezen wegens dezelfde handelsbenaming en logo

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 5 mei 2018, IEFBE 2709; (Print Equipment tegen verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-print-equipment-toegewezen-wegens-dezelfde-handelsbenaming-en-logo

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 5 mei 2018, IEFbe 2708 (Print Equipment tegen verweerder) Handelsnaamrecht. Print Equipment baat een handel uit in printers, inktpatronen en kantoorbenodigdheden en huurde van verweerder een handelspand. Na afloop van de huur hing er nog een reclamespandoek van Print Equipment aan de gevel. Print Equipment heeft dit gekoppeld aan het feit dat de verweerder eenzelfde handelsactiviteit opstartte. Print Equipment liet hiervan een vaststelling doen. Print Equipment vordert onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de handelsnaam en het logo. Daags daarna startte de verweerde een procedure tegen Print Equipment. Hij vorderde dat Print Equipment het spandoek weghaalt. Bij vonnis van 25 april 2017 werd beslist dat de vordering ongegrond is nu de verweerder had gevraagd om het spandoek te laten hangen. Gelet op dit vonnis wordt de stakingsvordering van Print Equipment toegewezen.

IEFBE 2666

Gebruik teken 'happy-flights' kan verwarring verwekken met bedrijf Happy Flights

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jul 2017, IEFBE 2666; (Happy Flights tegen Claim It), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-teken-happy-flights-kan-verwarring-verwekken-met-bedrijf-happy-flights

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2666 (Happy Flights tegen Claim It) Handelsnaamrecht. Happy Flights en Claim It zijn actief in de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van schuldvorderingen die aan haar zijn overgedragen door vliegtuigpassagiers die over schuldvorderingen beschikken door instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten. Happy Flights heeft vastgesteld dat Claim It gebruik maakt van de domeinnamen happy-flights.be, happy-flights.org, happy-flights.bis en happy-flights.net. Verder gebruiken verwerende partijen ‘happy flights’ als adwords om internetbezoekers te leiden naar hun website. De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt. De totaalindruk van handelsnamen zijn overeenstemmend. Het hanteren van het teken “Happy Flights” al dan niet met een koppelteken kan minstens verwarring verwekken bij de gemiddelde consument. Dit is een oneerlijke daad van mededinging en in strijd met de eerlijke marktpraktijken. De vordering is gegrond.

IEFBE 2664

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Avenue Optics' en 'Sunglass Avenue' aangenomen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2664; (Opti-shop(s) tegen B-Optics), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-handelsnamen-avenue-optics-en-sunglass-avenue-aangenomen

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2664 (Opti-shop(s) tegen B-Optics) Eisende partij, “Avenue Optics”, voert sinds enkele jaren publiek en ononderbroken handel onder de benaming AVENUE OPTICS. Zij is houdster van het semi-figuratieve Beneluxmerk en Benelux woordmerk. Verwerende partij, B-Optics, baat een winkel en webwinkel waaruit zij (zonne)brillen verkoopt aan de consument. Zij nam in 2008 één van de vestigingen van Avenue Optics over, die zij tot op heden uitbaat. Tot augustus 2016 dreef zij handel onder de naam “B-optic Latem”, maar recent wordt het uitgebaat onder “Sunglass Av(enue)”. Het merk en teken zijn duidelijk verschillend, ook al dragen zij allebei het woord ‘Avenue’ in zich. Er bestaat verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument. Dit onderdeel van de vordering faalt. De handelsnaam kan echter wel verwarring wekken. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Dit onderdeel van de vordering is gegrond. Verwerende partij wordt bevolen het gebruik van “Sunglass Av(enue)” te staken.

IEFBE 2661

Merkinbreuk op merk CowsOnWeb, want teken wordt gebruik in reclame gericht aan professionele afnemers

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2661; (Marcram tegen Signum), http://www.ie-forum.be/artikelen/merkinbreuk-op-merk-cowsonweb-want-teken-wordt-gebruik-in-reclame-gericht-aan-professionele-afnemers

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2661 (Marcram tegen Signum) Marcram profileert zich als een ontwikkelaar van elektronische apparatuur – in het bijzonder voor de veeteelt. Zij was voor die activiteit niet ingeschreven in de KBO, en dan nog enkel als ‘groothandel’. Signum is een ingenieursbureau dat software en hardware ontwikkelt, produceert en verdeelt voor professionele klanten die veelal actief zijn in de landbouwsector. Het gaat in casu om Cowsonweb, een geboortebewaker/sonde voor koeien. Marcram kan geen rechten putten uit de handelsnaam “Cowsonweb” , omdat zij duidelijk geen gebruik meer maakte van de naam. Marcram voerde aan dat Signum inbreuk pleegt op haar octrooirecht (BE 2013/0021). Het octrooi is echter nietig, omdat de nieuwheid en inventiviteit ontbreken. De vordering is ongegrond. De tegeneis van Signum is dat Marcram inbreuk maakt op haar merk “CowsOnWeb”. Het teken van Marcram is identiek aan het merk van Signum. Het teken wordt gebruikt in reclame gericht aan professionele afnemers en daarom is het niet relevant of Marcram de betreffende waren en diensten effectief verdeelt. Er is sprake van merkinbreuk.

IEFBE 2635

Geen handelsnaaminbreuk: partijen falen in het bewijs voor eerder publiek gebruik en verwarringsgevaar

Gent - Gand 16 apr 2018, IEFBE 2635; (La Casa tegen D.L.-Gevelrenovatie), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-handelsnaaminbreuk-partijen-falen-in-het-bewijs-voor-eerder-publiek-gebruik-en-verwarringsgevaa

Hof van beroep Gent 16 april 2018, IEFbe 2635 (La Casa tegen D.L.-Gevelrenovatie) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rb van Koophandel Gent (afd. Gent) 12 april 2017, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.beHandelsnaamrecht. In 2007 werd La Casa opgericht en zij kon ook zaken waarnemen, opvolgen en uitvoeren onder de benaming “D&L vochtbestrijding”. Op een niet nader gekend moment gaf La Casa zich uit als ‘DL groep’ waarop een beroep kon worden gedaan voor alle vochtproblemen in huis. In 2016 richtte geïntimeerde DL-Gevelrenovatie op. La Casa stelt dat DL-Gevelrenovatie inbreuk maakt op haar handelsnaam. De rechtbank achtte zowel de hoofd- als de tegeneis ongegrond. Op 5 mei 2017 merkte de raadsman van DL-Gevelrenovatie in een brief op dat La Casa een groot reclamebord opgehangen had met de vermelding www.DLgevelrenovatie.be, terwijl dit de website van zijn cliënte was. De blijvende betwisting tussen partijen in hoger beroep heeft betrekking op beweerde inbreuken op elkaars handelsbenamingen. La Casa faalt het bewijs te leveren van het eerder publiek gebruik van de handelsbenaming “DL Gevelrenovatie”. DL-Gevelrenovatie faalt op haar beurt in de bewijslast van een verwarringsrisico. Het hoofd- en incidenteel beroep zijn ongegrond.

IEFBE 2652

Geen verwarring tussen B-Apart en B-Aparthotels, want toevoeging ‘hotels’ zorgt voor onderscheid

Gent - Gand 27 nov 2017, IEFBE 2652; (BE Real Estate en BEapart tegen B-Apart), http://www.ie-forum.be/artikelen/geen-verwarring-tussen-b-apart-en-b-aparthotels-want-toevoeging-hotels-zorgt-voor-onderscheid

Hof van beroep Gent 27 november 2017, IEFbe 2652 (BE Real Estate en BEapart tegen B-Apart) De redactie is op zoek naar: Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent (afd. Gent) 6 januari 2016​, om deze aan dit bericht toe te voegen redactie@ie-forum.beMerkenrecht. Handelsnaamrecht. De partijen in deze zaak verhuren verblijfsaccomodatie. BE Real Estate is houder van een woord- en beeldmerk (nr. 0920211). B-Apart mag de rechten uitoefenen tot het woordmerk “B-apart” (nr. 0959464). BE Real Estate en BEapart zijn van oordeel dat B-Apart inbreuk maakt op hun merkenrechten en hun handelsnaam. De eerste rechter wees de vordering van BEapart af als onontvankelijk en die van BE Real Estate als ongegrond. De rechter achtte het niet bewezen dat er sprake van van inbreuk. Het hof bevestigt het bestreden vonnis in zoverre dat de vorderingen van appellanten van inbreuk op het merk en de handelsnaam worden afgewezen. De verschillen zijn voldoende groot om niet verwarrend te zijn. De toevoeging “hotel” in 'B-Aparthotels' maakt wel degelijk een onderscheid ten opzichte van andere “apart” en “B(-)apart” diensten en waren. Later heeft BEapart een Benelux woordmerk “B-apart” laten registreren. De klassen waarvoor de inschrijving is genomen zijn niet identiek maar liggen dicht bij het woordmerk van B-Apart. Er is een duidelijk verwarringsgevaar en er is sprake van een depot te kwader trouw. Het woordmerk van BEapart is nietig.

IEFBE 2573

Door Schoonheidsschool ontwikkelde theorieën zijn luchtkastelen die geen band meer hebben met de werkelijkheid

Antwerpen(afd. Antwerpen) - Anvers(div. Anvers) 3 mei 2018, IEFBE 2573; (Lesley-Ann Poppe en VZW I-Learning tegen BVBA Belenus en VZW Schoonheidsschool), http://www.ie-forum.be/artikelen/door-schoonheidsschool-ontwikkelde-theorie-n-zijn-luchtkastelen-die-geen-band-meer-hebben-met-de-wer

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Antwerpen, 3 mei 2018 en Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afd. Antwerpen, 14 december 2017, IEFbe 2573 (Lesley-Ann Poppe en VZW I-Learning tegen BVBA Belenus en VZW Schoonheidsschool) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eind augustus 2017 werd de Schoonheidsschool in gebreke gesteld door mevrouw Poppe wegens schending van haar recht op naam, aanhaking aan haar bekendheid en verwarringstichting (zie IEFbe1546). De Schoonheidsschool had een aantal benamingen met de bestanddelen ‘Lesley-Ann’ en ‘Poppe’ geregistreerd als Beneluxmerk en had er bij Google voor gezorgd dat mevrouw Poppe haar eigen naam niet meer kon registreren of gebruiken als zoekwoord. Het gebruik van de naam van mevrouw Poppe door Benelus en de Schoonheidsschool is onrechtmatig. Zij falen aan te tonen dat zij deze handelsnaam in het verleden zelf zouden hebben gebruikt. De juridische theorieën die zij ontwikkelen zijn luchtkastelen die geen enkele band meer hebben met de werkelijkheid. Nu blijkt dat de naam van mevrouw Poppe niet als handelsnaam wordt gebruikt, kan zij ook onmogelijk haar toestemming hiertoe hebben gegeven. De merkregistraties zonder de toestemming van mevrouw Poppe zijn onrechtmatig en er is sprake van depots te kwader trouw. De merken zijn nietig.