IEFBE 2725

Adicar heeft onrechtmatig belang voor opheffen beleveringsverbod BAT-producten

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2725; (Adicar tegen British America Tobacco), http://www.ie-forum.be/artikelen/adicar-heeft-onrechtmatig-belang-voor-opheffen-beleveringsverbod-bat-producten

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2725 (Adicar tegen British America Tobacco) Oneerlijke handelspraktijken. Onrechtmatig belang. Adicar is detailhandelaar in tabaksproducten en baat een winkel uit (Eurobaccy) waar onder andere producten van het merk British American Tobacco (BAT) wordt verkocht. Verwerende partij is een Belgische distributeur van BAT. De Britse tabaksaccijnzen liggen lager dan de Belgische tabaksaccijnzen. De Britse douane wenst de hoeveelheden tabak die Britse toeristen aankopen in de Belgische kuststreek evenwel te beperken. De indicatieve minimumniveaus en het opleggen van een quota zijn een aantal van de maatregelen.. Tevens bevatten de tabaksproducten een traceersysteem. Op 21 juni 2016 wordt de Adicar gecontroleerd. Op 10 oktober 2016 ontving Adicar een email van BAT met de mededeling dat er naar aanleiding van het onderzoek ernstige aanwijzingen zijn dat de winkel illegale handel in BAT producten faciliteert. BAT is genoodzaakt om haar klanten te laten verzoeken om de Adicar niet meer te bevoorraden. Adicar vordert om het verbod tot belevering op te heffen. Agadir heeft een onrechtmatig belang aangezien er sterke aanwijzingen van smokkelpraktijken zijn. Door Agadir toe te laten die handelingen voort te zetten, zouden ze de smokkel van BAT-producten (Cutters Choice en Samson) kunnen blijven faciliteren.

IEFBE 2727

Hoe kleine juridische afdelingen omgaan met een toenemende werkdruk

WK Effacts

Download eBook Digital Transformation for legal departments, Wolters Kluwer. Indien u steeds meer werkdruk ervaart en vindt dat uw werkzaamheden in de laatste jaren zijn toegenomen, dan bent u niet de enige. Ongeveer driekwart van de bedrijfsjuristen vindt dat hun werkzaamheden sinds 2016 steeds verder toenemen. De vraag is, hoe kunnen kleine juridische afdelingen omgaan met de toenemende werkdruk?

Voor kleine juridische afdelingen die niet over het budget beschikken om meer personeel aan te nemen of die bepaalde werkzaamheden uitbesteden, betekent het vaak dat ze zich bezig houden met administratieve werkzaamheden ten koste van een strategische rol binnen het bedrijf. Veel bedrijfsjuristen besteden slechts 32% van hun tijd aan het adviseren, terwijl ze meer dan 50% van hun tijd aan administratieve werkzaamheden besteden zoals archiveren, zoeken naar documenten en e-mails versturen.

Gelukkig kan ‘legal tech’ kleine juridische afdelingen ondersteunen met de toenemende werkdruk, zodat ze in staat zijn om het bestuur te adviseren, bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf en risico’s te beheersen. Door gebruik te maken van gestructureerde systemen en processen voor het beheer van juridische informatie (zoals contracten, compliance, bedrijfsdocumenten, claims, IE en data privacy) hoeven juridische afdelingen minder tijd te besteden aan het zoeken, beheren, en rapporteren van juridische informatie. Maar dat is niet alles.

IEFBE 2724

Stakingsvordering wordt afgewezen vanwege het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2724; (Videocrew tegen WISA), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-wordt-afgewezen-vanwege-het-banaal-en-beschrijvend-karakter-van-het-woord-videocre

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2724 (Videocrew tegen WISA) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Eiser heeft een eenmanszaak actief in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew en domeinnaam videocrew.be. WISA maakt gebruik van domeinnamen brusselsvideocrew.com en .be en van handelsnaam Brussels Video Crew. Eiser vordert staking van het gebruik van de handels- en domeinnaam. Eisende partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Het woord Videocrew is banaal en beschrijvend in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew sluit de toevoeging van het woord Brussel zowel de visuele als de fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woorden videocrew uit. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2723

Stakingsvordering van Emirdag afgewezen omdat ze geen eigenaar is van merk Emirdag

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2723; (Emirdag tegen Tadal), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-emirdag-afgewezen-omdat-ze-geen-eigenaar-is-van-merk-emirdag

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2723 (Emirdag tegen Tadal) Handelsnaamrecht. Emirdag drijft handel in Halal-vleeswaren, deze worden in België, Nederland en Duitsland op de markt gebracht onder de handelsbenaming Emirdag. Tadal is actief in de import, export en distributie van onder andere halal vleeswaren. Tadal gebruikt de handelsbenaming Emirdag. Emirdag vordert het gebruik van handelsbenaming EMIRDAG op de verpakking van Tadal Halal-vleeswaren te staken en gestaakt te houden. In tussenarrest van 28 oktober 2016 [IEFbe 2287] is bepaalt dat Emirdag de licentieovereenkomst moet voorleggen waarop zij zich beroept. Partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de  openbare terechtzitting die daarna volgde. Uit die stukken blijkt dat Emirdag geen eigenaar is van het merk en zelfstandige vordering kan instellen. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2719

Consumenten zullen niet verward worden door Aldi's Buval door volledig onderscheiden markt en niet-identiek product Duvel

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 26 mrt 2017, IEFBE 2719; (Duvel tegen Aldi), http://www.ie-forum.be/artikelen/consumenten-zullen-niet-verward-worden-door-aldi-s-buval-door-volledig-onderscheiden-markt-en-niet-i

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 28 maart 2017, IEFbe 2719 (Duvel tegen Aldi) Merkenrecht. Aldi heeft de naam BUVAL geregisteerd als Beneluxmerk en onder die naam bier op de markt bracht op de Belgische markt. Duvel vordert dat Aldi de verkoop van BUVAL stopzet. Consumenten zullen bij Duvel denken aan een duivel en Buval is een fantasienaam. Een gemiddelde consument van bieren in België maakt een onderscheid tussen pilsbieren zoals Buval enerzijds en zware bieren of speciaalbieren zoals Duvel anderzijds. Het uitzicht van de standaardflesjes en blikjes van Buval is volledig verschillend van dat van Duvel. De gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van speciaalbieren zal de verschillen herkennen en duiden waardoor geen mogelijkheid is tot verwarring. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2718

Weddingplanner van Great Weddings.vlaanderen maakt inbreuk op handel- en domeinnaam Great Weddings.be

Antwerpen - Anvers 20 apr 2017, IEFBE 2718; (Apellante tegen Suc6), http://www.ie-forum.be/artikelen/weddingplanner-van-great-weddings-vlaanderen-maakt-inbreuk-op-handel-en-domeinnaam-great-weddings-be

Hof van beroep Antwerpen 20 april 2017, IEFbe 2718 (Appellante tegen Suc6) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Appellante en Suc6 werkten samen. Suc6 stelt dat appellante op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met handelsnaam 'Great Weddings' met de website met domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen. Suc6 vordert bij de rechtbank [IEFbe 2271] overdracht van de website greatweddings.be en om gebruik van benaming te staken. De vordering wordt toegewezen omdat Suc6 nooit de handelsnaam heeft overgedragen aan appellante. Daarna veranderde appellante de handelsnaam van Great Weddings naar Grand Weddings. In hoger beroep vordert de appellante dat het stakingsverbod opgeven moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van een identieke handelsnaam, de aard van de activiteiten is identiek, namelijk het organiseren van huwelijksfeesten en de activiteiten worden beide uitgevoerd in Limburg. De loutere toevoeging 'Vlaanderen' aan de domeinnaam neemt het verwarringsgevaar niet weg. De vordering wordt afgewezen en het vonnis van 27 mei 2016 wordt bevestigd.

IEFBE 2716

Stakingsvordering toegewezen wegens parallelimport Singulair zonder vermelding enititeit van ompakker of heretiketteerder door PI Pharma

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 27 apr 2017, IEFBE 2716; (Merck Sharp & Dohme en MSD tegen PI Pharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-toegewezen-wegens-parallelimport-singulair-zonder-vermelding-enititeit-van-ompakke

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 27 april 2017, IEF 17924; IEFbe 2716 (Merck Sharp & Dohme en MSD tegen PI Pharma) Parallelimport. Merck Sharp & Dohme is een farmaceutische onderneming. MSD is verantwoordelijk voor de verdeling van haar geneesmiddelen op de Belgische markt. Pharma is een groothandelaar in geneesmiddelen. MSD heeft een farmaceutisch geneesmiddel voor hooikoorts ontwikkeld met montelukast. Dit product wordt door MSD op de markt gebracht onder de naam Singulair. Singulair is ingeschreven als EU en Benelux woordmerk. Pharma heeft een vergunning tot parallelinvoer voor het op de Belgische markt brengen van Singulair. MSD vordert staking van het op de markt brengen van Singulair door Pharma. Het product vermeldt geen entiteit als ompakker of heretiketteerder. En Pharma gebruikt een inadequate verpakking gebaseerd op de oude en afgewezen versie. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2715

Stakingsvordering gunningsbeslissing voor aanleg van lagevloertrams niet-ontvankelijk omdat Bombardier geen octrooihouder is

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 apr 2017, IEFBE 2715; (Bombardier tegen CAF), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-gunningsbeslissing-voor-aanleg-van-lagevloertrams-niet-ontvankelijk-omdat-bombardi

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 20 april 2017, IEFbe 2715 (Bombardier tegen CAF) Aanbestedingsvergunning. Octrooirecht. Vervoersmaatschappij De Lijn had een aanbestedingsopdracht gepubliceerd. CAF en Bombardier werden beide geselecteerd. De lijn stelde een gunningsverslag op waaruit blijkt dat de offerte van CAF superieur is aan die van Bombardier. Bombardier diende een verzoekschrift in bij de Raad van State tot schorsing van de gunningsbeslissing. De Raad van State oordeelde dat De Lijn haar zorgvuldigheidsplicht en de plicht tot gelijke handeling schond omdat ze niet hebben onderzocht waarom CAF goedkoper was. Bombardier beschikt over een Europees Octrooi op een uitvinding voor aanleg voor lagevloertrams. CAF zou het octrooi schenden en daarom lagere kosten maken. Bombardier vordert om de stakingsvordering van het verzoekschrift bij de Raad van State gegrond en ontvankelijk te verklaren. Eiseres, Bombardier AT, is niet meer de houder van het octrooi omdat dit is gewijzigd en op naam van Bombardier (Holdings) staat. De stakingsvordering is niet-ontvankelijk.

IEFBE 2722

Conclusie AG: Unierecht staat niet in de weg aan Sloveense wetgeving over toegang tot overheidsinformatie

5 sep 2018, IEFBE 2722; (NKBM tegen Slovenie), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-unierecht-staat-niet-in-de-weg-aan-sloveense-wetgeving-over-toegang-tot-overheidsinform

Conclusie AG HvJ EU 5 september 2018, IEF 17929; IT 2621; IEFbe 2722; C‑215/17 (NKBM tegen Slovenie) Auteursrecht. NKBM is een Sloveense bank. Een journaliste heeft die bank verzocht om toegang tot een lijst met bepaalde informatie over overeenkomsten die de NKBM had gesloten met consultancyfirma’s, advocatenkantoren en bedrijven die diensten van intellectuele aard verrichten. Dat verzoek werd ingediend krachtens de Sloveense regels over toegang tot documenten. Ten tijde van het verzoek was de Republiek Slovenië meerderheidsaandeelhouder van de NKBM. De Staat had de bank ook geherkapitaliseerd. Daarom was de nationale wettelijke regeling over toegang tot documenten op dat moment van toepassing op de bank en kennelijk had de door de journaliste opgevraagde informatie volgens het nationale recht moeten worden verstrekt. De NKBM weigerde het verzoek van de journaliste in te willigen. De journaliste diende tegen die weigering een klacht in bij de Sloveense toezichthouder op de informatie. De toezichthouder stelde de journaliste in het gelijk en beval de NKBM om de opgevraagde gegevens aan de journaliste te verstrekken. De NKBM stelde beroep in tegen die beslissing, maar dit werd door de rechtbank van eerste aanleg verworpen. De NKBM stelde vervolgens cassatieberoep in betreffende een rechtsvraag. Voor die rechter betoogde de NKBM dat de ZDIJZ (Sloveense wetgeving) inbreuk maakt op de grondwettelijke rechten en dat die wet onverenigbaar is met het Unierecht. De rechter heeft daarover Prejudiciële vragen gesteld. De AG is van mening het Unierecht niet in de weg staat aan de wettelijke regelgeving die in het hoofdgeding aan de orde is.

Conlusie AG:Artikel 1, lid 2, onder c), derde streepje, van richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, zoals gewijzigd bij richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG, staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die – enkel ten aanzien van instellingen die onder een overheersende invloed van de Staat staan – onbeperkte (absolute) toegang toestaat tot bepaalde informatie over overeenkomsten betreffende auteursrecht of consultancy.
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van verordening (EU) nr. 648/2012, en met name artikel 432, lid 2, daarvan, staat niet in de weg aan een nationale wettelijke regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die een bank die onder de overheersende invloed van een publiekrechtelijk lichaam staat, verplicht bepaalde informatie openbaar te maken over overeenkomsten voor de verlening van consultancydiensten, advocatendiensten en andere diensten van intellectuele aard, zonder dat is voorzien in een uitzondering op die verplichting.
 

 

IEFBE 2712

Stakingsvordering tegen surprisedate.be gegrond ondanks dat in werkelijk geen handelsdaad gesteld is

Gent(afd. Dendermonde) - Gand(div. Termonde) 3 mei 2017, IEFBE 2712; (Smartflash tegen verweerder ), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-tegen-surprisedate-be-gegrond-ondanks-dat-in-werkelijk-geen-handelsdaad-gesteld-is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 3 mei 2017, IEFbe 2712 (Smartflash tegen Surprisedate) Oneerlijke handelspraktijken. Slaafse nabootsing. Smartflash organiseert onder meer speeddates en verrassingsdates onder de naam SmartVibes. Verweerder vatte het plan op om een evenement rond speeddaten te organiseren en ging over tot registratie van domeinnaam www.surprisedate.nl. Voor het maken van de website heeft verweerder contact gehad met een bureau dat verwees naar de website van eiseres als voorbeeld. Smartflash stelt vast dat de website van verweerder dezelfde diensten onder dezelfde vorm aanbiedt. Verweerder verklaarde dat per vergissing een testversie van de site in opbouw online werd geplaatst. Smartflash vordert aan verweerder het aanbod van diensten te staken. www.surprisedate.be is volledig geïnspireerd op de website www.smartvibes.be van Smartflash. Zo nam de website surprisedate teksten over, indeling van rubrieken, stijl en lay-out, getuigenissen van zogenaamde klanten en locaties. Het feit dat verweerder in werkelijkheid geen enkele handelsdaad zou gesteld hebben met betrekking tot de gewraakte website en hij ondertussen alleen maar actief zou zijn geweest in de afwerking van gebouwen, belet niet dat hij de opdracht gaf tot het maken van een website voor speeddating met als voorbeeld de website van de eiseres. De opdracht die verweerder gaf hield een rechtstreeks verband met de voorgenomen levering van dienst, zijnde de organisatie van een avond speeddaten. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2711

Stakingsvordering van Omnitravel afgewezen omdat Omnia Travel haar naam eerder publiekelijk heeft gebruikt

Gent - Gand 22 mei 2017, IEFBE 2711; (Omnitravel tegen Omnia Travel), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-omnitravel-afgewezen-omdat-omnia-travel-haar-naam-eerder-publiekelijk-heeft-ge

Hof van beroep Gent 22 mei 2017, IEFbe 2711 (Omnitravel tegen Omnia Travel) Handelsnaamrecht. Beide partijen baten een reisbureau uit. De handelsbenaming van appellante is Omnitravel met zetel in Deinze. En die van de geïntimeerde Omnia Travel met zetel in Leuven. Sinds januari 2013 werden activiteiten hervat onder de benaming Omnitravel. Sinds april 2011 is handelsbenaming en logo Omnia Travel gedeponeerd bij BBIE. Bij de rechtbank vorderde Omnitravel het gebruik van handelsbenaming Omnia Travel te staken. De rechtbank oordeelde dat de vordering ongegrond was omdat de handelsbenaming toekomt aan degene die als eerst publiekelijk gebruik maakt van de naam en dat is Omnia Travel. Omnitravel stelt hoger beroep in en vordert vernietiging van het bestreden vonnis en toekenning van haar oorspronkelijke vordering. Omnitravel werd opgericht op 22 oktober 2012 en slechts vanaf die datum kan appellante zich beroepen op het gebruik van de handelsbenaming. Appellante heeft slechts de handelsnaam actief gehanteerd vanaf 2 januari 2013, na het bekomen van een nieuwe vergunning. Ook het hof is bijgevolg van oordeel dat het geïntimeerde is die sinds 1 december 2011 als eerst publiek gebruik heeft gemaakt van de handelsbenaming Omnia Travel. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2726

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2726; (Sportsdirect.com tegen Sport Direct), http://www.ie-forum.be/artikelen/webwinkel-sport-direct-moet-ontoegankelijk-gemaakt-worden-in-belgi-wegens-verwarring-met-sportsdirec

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2710

Stakingsvordering Fatboy toegewezen: Loung Air XL wekt zelfde indruk als Lamzac

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 11 mei 2017, IEFBE 2710; (Fatboy tegen Makro), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-fatboy-toegewezen-loung-air-xl-wekt-zelfde-indruk-als-lamzac

Rechtbank van Koophandel Brussel 11 mei 2017, IEFbe 2710 (Fatboy tegen Makro) Modellenrecht. Auteursrecht. Fatboy heeft een luchtzak op de markt gekend onder de naam 'LAMZAC'. Daarvoor hebben ze een geregistreerd gemeenschapsmodel. Makro verkoopt een product genaamd 'Luchtbed Loung Air XL'. Fatboy vordert staking en gestaakt te houden van de verkoop van het luchtbed. Het ligmeubel van de Makro wekt bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde indruk als bij het model van Fatboy. Net als het model van Fatboy wordt het inbreukmakende ligmeubel verkocht door Makro gekenmerkt door een langwerpig dubbele buis die in het middel over de lengte verbonden is, aan één uiteinde doorloopt en knikt, en aan het andere uiteinde een dichtgemaakte opgerolde grote opening kent. Uit stukken blijkt dat de ontwerper tijdens het ontwerpproces verschillende vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt. Fatboy toont aan dat de auteursrechten van de ontwerper zijn overgedragen aan haar. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2709

Stakingsvordering van Print Equipment toegewezen wegens dezelfde handelsbenaming en logo

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 5 mei 2018, IEFBE 2709; (Print Equipment tegen verweerder), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-print-equipment-toegewezen-wegens-dezelfde-handelsbenaming-en-logo

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 5 mei 2018, IEFbe 2708 (Print Equipment tegen verweerder) Handelsnaamrecht. Print Equipment baat een handel uit in printers, inktpatronen en kantoorbenodigdheden en huurde van verweerder een handelspand. Na afloop van de huur hing er nog een reclamespandoek van Print Equipment aan de gevel. Print Equipment heeft dit gekoppeld aan het feit dat de verweerder eenzelfde handelsactiviteit opstartte. Print Equipment liet hiervan een vaststelling doen. Print Equipment vordert onmiddellijke stopzetting van het gebruik van de handelsnaam en het logo. Daags daarna startte de verweerde een procedure tegen Print Equipment. Hij vorderde dat Print Equipment het spandoek weghaalt. Bij vonnis van 25 april 2017 werd beslist dat de vordering ongegrond is nu de verweerder had gevraagd om het spandoek te laten hangen. Gelet op dit vonnis wordt de stakingsvordering van Print Equipment toegewezen.

IEFBE 2717

Verkoop van namaak Goldoni motoculteurs moet gestaakt worden

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 30 mrt 2017, IEFBE 2717; (Goldoni tegen PAKO), http://www.ie-forum.be/artikelen/verkoop-van-namaak-goldoni-motoculteurs-moet-gestaakt-worden

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 30 maart 2017, IEFbe 2717 (Goldoni tegen Machinery-2dehands en PAKO Industrie) Namaakproducten. Merkenrecht. Adwords. Goldoni is producent van landbouw- en tuinmachines. Kleine tractoren en frezen (zogenaamde motoculteurs) maken deel uit van het gamma. Ze hebben een Uniemerk voor het woord- en beeldmerk Goldoni. In zaak A/2016/05154 wordt Machinery-2dehands gedagvaard en Pako in zaak A/2016/05703. Goldoni voert aan dat verwerende partijen actief zijn geweest op de markt van de motoculteurs door niet-originele Goldoni-producten te voorzien van de benaming Goldoni en dan te verkopen. Door gebruik van websites: goldoni-2dehands.be en motoculteur.eu. En het gebruik van Adwords. Goldini vordert om de zaken te voegen voor gezamenlijke behandeling en vordert om handelingen te staken. De rechtbank oordeelt dat het wenselijk is om de zaken samen te behandelen omdat ze onderling zo nauw verbonden zijn. Verwerende partijen bieden machines aan die niet door Goldini op de markt zijn gebracht. Ze bieden de machines onder andere aan op hun eigen websites. De stakingsvordering wordt toegewezen. Goldoni verduidelijkt niet hoe verwerende partijen de herkomstfunctie, de reclamefunctie, de investeringsfunctie, dan wel de andere functies van haar merk zouden aantasten door gebruik van Adwords. Deze vordering wordt ongegrond verklaard.

IEFBE 2708

Eis Het Reisplan om samenwerking voort te zetten ongegrond omdat verhouding louter contractuele aard

Gent - Gand 29 mei 2017, IEFBE 2708; (Het Reisplan tegen Jetair), http://www.ie-forum.be/artikelen/eis-het-reisplan-om-samenwerking-voort-te-zetten-ongegrond-omdat-verhouding-louter-contractuele-aard

Hof van beroep Gent 29 mei 2017, IEFbe 2708 (Het Reisplan tegen Jetair) Oneerlijke marktpraktijken. Misbruik machtspositie. Het Reisplan is een reisbureau gespecialiseerd in cruises, golfvakanties en reizen op maat. Er kan ook geboekt worden voor de meeste touroperators, waaronder Jetair. Per seizoen werden tussen Het reisplan en Jetair afspraken gemaakt over samenwerkingsmodaliteiten. De samenwerking werd eenzijdig beëindigd door Jetair omdat Het Reisplan niet de gevraagde omzet behaalde. Het Reisplan heeft twee kort geding procedures aangespannen. De eerste vordering is dat Jetair de boekingscode weer te heropend. Jetair werd door de rechtbank veroordeeld om de samenwerking verder te zetten. Hiertegen is Jetair in beroep gegaan. In hoger beroep heeft het hof bepaald dat de eis van Het Reisplan ongegrond is omdat niet voldaan was aan de vereiste urgentie. In de tweede kort geding procedure vordert Het Reisplan dat Jetair de oneerlijke marktpraktijken te staken. De stakingsvordering werd ongegrond verklaard nu de verhouding tussen partijen louter van contractuele aard was. Het Reisplan vordert in hoger beroep samenwerking verder te zetten op identiek dezelfde wijze zoals dit voorheen het geval was. Het Reisplan wil boekingscode heropenen en de contractuele samenwerking voortzetting. Deze eis is duidelijk gebaseerd op de contractueel aanvaarde samenwerkingsmodaliteiten. De vordering wordt ongegrond verklaard.

IEFBE 2707

Verbod voor Siondro om muzieknummers van Davoodi te gebruiken tijdens shows Baba Yega

Gent(afd. Dendermonde) - Gand(div. Termonde) 24 mei 2017, IEFBE 2707; (Davoodi tegen Siondro), http://www.ie-forum.be/artikelen/verbod-voor-siondro-om-muzieknummers-van-davoodi-te-gebruiken-tijdens-shows-baba-yega

Voorz. Rechtbank van Koophandel Gent 24 mei 2017, IEFbe 2707 (Davoodi tegen Siondro) Auteursrecht. Davoodi componeert muziek. Een dansgroep Baba Yega treedt op met de muziek van Davoodi. De drijvende kracht achter deze groep zou Siondro zijn. Volgens Siondro bestaat er een samenwerking tussen partijen. Een paar tussenkomsten werden gefactureerd door Davoodi en betaald door Siondro maar tot op heden is er volgens Davoodi nog een bedrag van €9.050,00 verschuldigd. Davoodi vordert staking van gebruik van de muziek en een dwangsom. Siondro meldt dat er video's verwijderd zijn van sociale media van Baba Yega en dat ze muziekstukken waarvoor betaald is zal blijven gebruiken. Het is niet duidelijk voor welk muziek stuk Siondro meent dat er voldoende is betaald evenmin is duidelijk of Siondro alle muziek afkomstig van Davoodi zal weren in haar sociale media of bij optredens. In deze omstandigheden is een inbreuk en herhalingsgevaar aangetoond. De stakingsvordering wordt toegewezen. Siondro moet elke reproductie en mededeling aan het publiek staken, alle videoclips en audiovisuele producties verwijderen en muziekproducties tijdens shows van Baba Yega niet meer gebruiken.

IEFBE 2720

Stakingsvordering van Rational afgewezen omdat samenwerkingsovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd

Nederlandse jurisprudentie - Jurisprudence néerlandaise 17 aug 2018, IEFBE 2720; ECLI:NL:RBDHA:2018:9946 (Rational tegen verweerder ), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-rational-afgewezen-omdat-samenwerkingsovereenkomst-niet-rechtsgeldig-is-opgeze

Vzr. Rechtbank Den Haag 17 augustus 2018, IEF  17925; IEFbe 2720; ECLI:NL:RBDHA:2018:9946 (Rational tegen RG) Merkenrecht. Rational produceert keukenapparatuur voor professionele afnemers. Ze is houder van woord- en beeldmerk RATIONAL. RG drijft een groothandel in horeca-keukenapparatuur. Rational en RG hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. RG kreeg de gelegenheid om alle Rational-producten te verkopen en zou voor ieder verkocht product een provisie ontvangen. Betalingen werden door Rational zelf geregeld. Rational is eind 2015 verkocht en heeft een nieuwe directeur gekregen. Er werden nieuwe afspraken gemaakt tussen Rational en RG waarna onenigheid bestond. Volgens Rational is de overeenkomst op 4 januari 2018 per mail opgezegd. Rational vordert dat RG gebruik van de merken staakt en gestaakt houdt. RG zegt alleen in de mail dat ze het onacceptabel vindt dat ze niet meer op de Horecava mogen staan aangezien RG al twaalf jaar de Rational stand op de Horecava beheert. Er kan niet aannemelijk worden gemaakt dat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd zodat RG gerechtigd is om zich als distributeur van Rational te presenteren en de merkenrechten te gebruiken. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2705

TB invest heeft actief bijgedragen aan contractbreuk door franchisenemer van de concurrent

Antwerpen - Anvers 1 jun 2017, IEFBE 2705; (TB invest tegen Sebalthini), http://www.ie-forum.be/artikelen/tb-invest-heeft-actief-bijgedragen-aan-contractbreuk-door-franchisenemer-van-de-concurrent

Hof van beroep Antwerpen 1 juni 2017, IEFbe 2705 (TB Invest tegen Sebalthini) Oneerlijke marktpraktijken. Beide partijen zijn actief op de markt van elektronische sigaretten via franchisenetwerken. Sebalthini handelt onder de benaming 'New Smoke Sensation'. En TB Invest onder de naam 'Vapor Shop' of 'TB Shops'. Sebalthini had een franchiseovereenkomst gesloten met een franchisegever. Franchisegever gaf uitdrukkelijk te kennen dat hij de overeenkomst eenzijdig beëindigd en overstapt naar Vapor Shop. Sebalthini is van mening dat TB Invest medeplichtig is aan de contractbreuk en hierdoor eerlijke marktpraktijken heeft geschonden. De rechtbank stelde Sebalthini in het gelijk en legde een verbod op aan TB Invest om elektronische sigaretten te verkopen. TB Invest gaat hiertegen in beroep. TB Invest vordert dat het verbod ongegrond wordt verklaard omdat ze niet medeplichtig zijn. TB Invest heeft actief bijgedragen aan de contractbreuk door de overeenkomst tussen Sebalthini en franchisenemer te laten analyseren door haar franchisepartner en een jurist. TB Invest heeft ook aangeboden aan de franchisenemer om hem te adviseren en bij te staan. TB Invest heeft producten geleverd aan franchisenemer en heeft de winkel van de franchisenemer bezocht voordat de overeenkomst beëindigd was. De vordering wordt afgewezen.

 

IEFBE 2701

Onmogelijk informatie te verschaffen vanwege buitenlandse server van Mylan

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 8 jun 2017, IEFBE 2701; (Mylan tegen Teva ), http://www.ie-forum.be/artikelen/onmogelijk-informatie-te-verschaffen-vanwege-buitenlandse-server-van-mylan

Rechtbank van Koophandel Brussel 8 juni 2017, IEFbe 2701 (Mylan tegen Teva) Octrooirecht. Synthon groep is een internationale farmaceutische generieke groep. Voor commercialisering in België werken ze samen met Mylan. Teva is een groep die generieke en innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt. Teva vermoedt dat Mylan een werkwijze gebruikt die beschermd wordt door haar Europese octrooi. Teva verzocht de voorzitter in kort geding om een deskundige aan te stellen. Deze vordering om een deskundige aan te stellen werd toegewezen. Mylan weigerde mee te werken aan het onderzoek van de deskundige. Teva vordert een betaling wegens niet-naleving van verplichtingen. Mylan heeft derdenverzet aangetekend tegen de verplichting om stukken te overhandigen aan de deskundige en weigert de dwangsommen te betalen. De server van Mylan staat in het buitenland en heeft daartoe geen toegang. Het is voor Mylan onmogelijk om informatie te verschaffen. De vordering van Mylan wordt toegewezen en de dwangsommen worden opgeheven.