IEFBE 2882

HvJ EU: Gebruik van tekens die een voorstelling van de aan de BOB verbonden regio kunnen oproepen, kan onrechtmatig zijn

HvJ EU - CJUE 2 mei 2019, IEFBE 2882; ECLI:EU:C:2019:344 (Queso manchego), http://www.ie-forum.be/artikelen/hvj-eu-gebruik-van-tekens-die-een-voorstelling-van-de-aan-de-bob-verbonden-regio-kunnen-oproepen-kan

HvJ EU 2 mei 2019, IEF 18458; IEFbe 2882; RB 3313; C-614/17; ECLI:EU:C:2019:344 (Queso manchego) Gebruik van tekens die een voorstelling van de aan de beschermde oorsprongsbenaming (BOB) verbonden regio kunnen oproepen – Begrip ‚normaal geïnformeerde en redelijk oplettende gemiddelde consument’ – Europese consumenten of consumenten van de lidstaat waar het product met de BOB wordt vervaardigd en hoofdzakelijk wordt geconsumeerd. Gebruik van een beeldmerk dat een beeld oproept van het geografisch gebied waarmee een BGA is geassocieerd kan onrechtmatig zijn. HvJ EU:

1)      Artikel 13, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat het gebruik van beeldtekens een voorstelling van een geregistreerde benaming kan oproepen.

IEFBE 2881

Registratie NEYMAR door derde partij die niet wist van de 'rising star in football', ongeldig

Gerecht EU - Tribunal UE 14 mei 2019, IEFBE 2881; ECLI:EU:T:2019:329 (Neymar), http://www.ie-forum.be/artikelen/registratie-neymar-door-derde-partij-die-niet-wist-van-de-rising-star-in-football-ongeldig

Gerecht EU 14 mei 2019, IEF 18456; IEFbe 2881; T-795/17; ECLI:EU:T:2019:329 (NEYMAR) Merkenrecht. Het Gerecht EU bevestigd dat de registratie van het woordmerk NEYMAR door een derde partij ongeldig is. De aanvrager geeft toe dat hij wist van het bestaan van Mr. Da Silva Santos Júnior, maar niet wist dat de Braziliaanse voetballer een 'rising star in football' was wiens talent internationaal bekend was. Hij claimt dat dit nog niet in Europa bekend was. Het EUIPO bewijst dat er veel over hem was gepubliceerd tussen 2009 en 2012 met name in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

IEFBE 2883

Conclusie AG: AirBnB is een dienst van de informatiemaatschappij en kan niet worden beperkt

HvJ EU - CJUE 30 apr 2019, IEFBE 2883; ECLI:EU:C:2019:336 (AirBnB), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-airbnb-is-een-dienst-van-de-informatiemaatschappij-en-kan-niet-worden-beperkt

Conclusie AG HvJ EU 30 april 2019, IT 2777; IEFbe 2883; ECLI:EU:C:2019:336; C-390/18 (AirBnB) Het aanbieden van een dienst bestaande uit het koppelen, via een electronisch platform, van potentiële gasten met hosts voor korte-termijn accommodatie waarbij de dienstverlener geen controle heeft over de procedures bij die dienst, maakt dat het een dienst is van de informatiemaatschappij. Een lidstaat kan geen beperkingen opleggen die het vrij verkeer van deze dienst.

 

IEFBE 2880

AG: niet ieder gebruik van beschermde zuivelbenaming in ‘aanduiding’ is verboden

12 apr 2019, IEFBE 2880; ECLI:NL:PHR:2019:378 (Sojayoghurt), http://www.ie-forum.be/artikelen/ag-niet-ieder-gebruik-van-beschermde-zuivelbenaming-in-aanduiding-is-verboden

Conclusie AG 12 april 2019, IEF 18454, IEFbe 2880, LS&R 1707, RB 3312; ECLI:NL:PHR:2019:378 (Sojayoghurt) Eiseres is de brancheorganisatie van de Nederlandse zuivelindustrie. Verweerster verzorgt op de Nederlandse markt de verkoop van de sojaproducten die onder het merk X worden verhandeld. Op 30 mei 2012 werd verweerster door de rechtbank Breda in kort geding veroordeeld om het gebruik van het woord yoghurt in publicaties en reclame-uitingen over haar product Mild & Creamy te staken. Het arrest van het hof betrof o.a. de vraag of verweerster door het gebruik van zuivelbenamingen onrechtmatig heeft gehandeld en haar sojaproducten op misleidende wijze heeft gepresenteerd. De AG concludeert onder andere dat de opgesomde zinsneden, bewoordingen, woordcombinatie e.d. sterk feitelijk van aard zijn. Daar kan het HvJEU weinig mee. Een verwijzing moet gaan over rechtsvragen. De belangrijkste rechtsvraag is of de opvatting van eiseres juist is: ieder gebruik van een beschermde zuivelbenaming in een ‘aanduiding’ op grond van punt 5 is verboden. Het antwoord op die vraag is ontkennend. Dat blijkt uit het systeem van de regeling en aangehaalde buitenlands uitspraken, waaronder die van het Brusselse Hof van Beroep. Nu hierover nauwelijks redelijke twijfel kan bestaan is, een verwijzing om die kwestie voor te leggen niet noodzakelijk.

IEFBE 2879

Naam redlights is niet zuiver beschrijvend

7 mei 2019, IEFBE 2879; ECLI:NL:RBAMS:2019:5471 (Link Media tegen Siteways), http://www.ie-forum.be/artikelen/naam-redlights-is-niet-zuiver-beschrijvend

Vrz. Rechtbank Amsterdam 7 mei 2019, IEF 18445, IT 2774, IEFbe 2879; ECLI:NL:RBAMS:2019:5471 (Link Media tegen Siteways) Handelsnaamrecht. Eiser Link Media exploiteert sinds 2009 een online advertentieplatform voor betaalde seks onder de domeinnaam redlights.be. In juni 2015 is Link Media BVBA ten behoeve van de Nederlandse markt eenzelfde soort platform begonnen met de domeinnaam redlights.nl. Op 29 juli 2016 is Siteways opgericht, zij houdt zich eveneens bezig met het beheren en exploiteren van advertentieplatforms voor betaalde seks, onder meer onder de naam redlight.nl. Link Media vordert het gebruik van het teken redlight en redlights te staken en gestaakt te houden. Siteways heeft aangevoerd dat enkel verwarringsgevaar te weinig is om gebruik van de naam redlight te verbieden omdat de naam alleen beschrijvend van aard zou zijn. De benamingen zijn niet zuiver beschrijvend voor een advertentieplatform op dit gebied. Ook op deze beperktere beschermingsomvang wordt een inbreuk gemaakt. Siteways zal het gebruik van de naam moeten staken.

IEFBE 2878

Conclusie AG: criteria modellenbescherming niet toepassen op auteursrechtelijke bescherming

HvJ EU - CJUE 2 mei 2019, IEFBE 2878; (Cofemel tegen G-Star Raw CV), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-criteria-modellenbescherming-niet-toepassen-op-auteursrechtelijke-bescherming

Conclusie AG 2 mei 2019, IEF 18448, IEFbe 2878; ECLI:EU:C:2019:363 (Cofemel tegen G-Star Raw CV) Auteursrecht. Modellenrecht. G-Star stelde dat verzoekster inbreuk maakte op zijn auteursrecht door o.a. identieke kledingstukken. Cofemel bracht in dat de kledingstukken geen ‘artistieke creaties in juridische zin’ zijn, aangezien ze niet oorspronkelijk zijn en niet bekend is aan wie de desbetreffende auteursrechten toebehoren.
In tweede aanleg kwamen rechters tot de conclusie dat de broeken van het model ARC en het grafisch ontwerp van het model ROWDY auteursrechtelijk moeten worden beschermd, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2(1)i van het Portugees wetboek van auteursrechten en de naburige rechten (hierna: CDADC). Gelet op de vernieuwende aard en oorspronkelijkheid ervan, evenals hun esthetische waarde, die vrucht is van de intellectuele schepping door de auteur ervan. Verzoekster Cofemel stelde cassatieberoep in bij de verwijzende rechter [IEF 17471].

IEFBE 2866

Frank Verbruggen & Sofie Royer - Reconsidering the blanket-data-retention-taboo, for human rights’ sake?

Reconsidering the blanket-data-retention-taboo, for human rights’ sake?

Belgian Constitutional Court offers CJEU chance to explain its puzzling Tele2 Sverige AB-decision

Compulsory retention, by ICT-providers, of all non-content user and traffic data, to ensure that that data will be available for subsequent use by law enforcement or intelligence, has been a controversial issue in the EU for several years now. On 19 July 2018 the Belgian Constitutional Court requested a preliminary ruling from the CJEU.  Basically, it asks the EU Court to further clarify its earlier case law. The Belgian constitutional judges indicate that they find some aspects of the CJEU’s previous decisions puzzling and they also offer a new angle by explicitly linking the matter to the positive obligations of member states under the European Convention on Human Rights. The implied suggestion seems that the CJEU did not give those obligations enough weight when it found blanket data retention obligations disproportionate. Could this and other considerations push the CJEU to adjust its position as it continues to search for a legal regime that finds the right balance between data protection with law enforcement and intelligence interests?

Klik hier voor het hele artikel. Het inleidende deel is ook opgenomen in het nieuwe nummer van Data Cybersecurity & Privacy.

IEFBE 2876

Bestel nu 'De Europese informatierechtsorde' van Egbert Dommering

Bestel nu het nieuwe boek van Egbert Dommering, getiteld 'De Europese informatierechtsorde'. Aan de hand van de rechtspraak, wetswijzigingen en meest relevante literatuur van de afgelopen 10 jaar, beschrijft Dommering de ontwikkelingen die gedurende die periode hebben plaatsgevonden op het gebied van het informatierecht. Een ontwikkeling die, gezien de maatschappelijke veranderingen waarbij steeds meer afhankelijkheid van het internet ontstaat, belangrijker is dan ooit.

IEFBE 2873

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei

Mag een bank de gegevens van een van haar klant opnemen in haar incidentenregister na een klein voorval [IT 2749]? Moet een bank gegevens verstrekken van haar klanten wanneer iemand door die klanten is opgelicht via Marktplaats [IT 2734]? Is er spoedeisend belang bij een vordering tot verwijdering van een BKR-registratie [IT 2722]? Financiële instellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met privacy vraagstukken. Hoe oordelen rechters hierover? Tijdens de Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei zullen deze en andere ontwikkelingen de revue passeren.

IEFBE 2874

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei

Uiteraard is het verboden om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het merk van een ander. Maar geldt dit ook als dat merk waaruit je voordeel trekt een testlabel is? Het Hof van Justitie heeft hier inmiddels uitspraak over gedaan [IEF 18390]. Ook de vraag of nieuwe merkenregels de nietigheid veroorzaken van oude 'kenmerk-merken' is inmiddels door het Hof beantwoord [IEF 18297]. Kortom: er zijn weer knopen doorgehakt in recente jurisprudentie. Benieuwd welke gevolgen dit heeft voor toepasselijke beschermingsregimes? Kom naar de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei!

IEFBE 2875

Het tweede nummer van Data, Cybersecurity & Privacy komt eraan!

Binnenkort verschijnt het tweede nummer van ons nieuwe magazine Data, Cybersecurity & Privacy alweer!

Met daarin onder andere:
- Een interview met Shoshana Zuboff over haar nieuwe boek The Age of Surveillance Capitalism
- Wouter Seinen & Andre Walter (Baker McKenzie) over 'cookie walls'
- Quinten Kroes & Joost van Eymeren (Brinkhof) over de ePrivacy Verordening
- The Legal Look door Victor de Pous
- Een interview met Cyber Generaal Dick Berlijn door Roel van Rijsewijk
- Een column van filosoof Hans Schnitzler
en meer!

Neem nu een abonnement en betaal slechts €47,50 i.p.v. €95! Klik hier om je aan te melden.
Let op, deze actie geldt slechts t/m 31 mei 2019!

IEFBE 2872

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei

Slachtoffers of nabestaanden van noodlottige gebeurtenissen hebben veelal geen behoefte aan publiciteit die rond een voor hen noodlottig voorval ontstaat. Dit kwam onder andere naar voren in een zaak bij het Hof Den Haag eind vorig jaar [IT 2744], waar een slachtoffer van een auto ongeval wilde opkomen tegen berichtgeving over de rechtszaak die hierop volgde, en in een zeer recente zaak voor de Rechtbank Amsterdam [IT 2750], waar nabestaanden van een slachtoffer van moord bezwaar hadden tegen (bepaalde passages uit) een boek over het slachtoffer. Welke argumenten vonden gehoor bij de rechters in deze zaken? Dit, en meer, komt aan de orde tijdens de Jurisprudentielunch Privacyrecht, onder leiding van Peter Blok, op dinsdagmiddag 14 mei in Amsterdam. 

IEFBE 2869

Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar voor IE-liefhebbers. Zo werd smaak niet beschermd, maar rode zolen wel (IEF 18217), en was er discussie over de terugwerkende kracht van een nieuwe weigeringsgrond bij Uniemerken. Onlangs is de DSM richtlijn aangenomen, stond een remake van de Nachtwacht ter discussie, en is een prejudiciële vraag over een Usenetdienst voorgelegd aan het HvJ (Verricht Usenetdienst een mededeling aan het publiek?) (IEF 18372). Voldoende gespreksstof dus voor de Jurisprudentielunch Merken- Modellen- en Auteursrecht op 29 mei. In korte tijd word je van alle recente beslissingen op de hoogte gebracht!

IEFBE 2870

IViR summer course on international copyright law

From 1 to 5 July 2019, the Institute for Information Law (IViR), affiliated with the University of Amsterdam, will hold its annual Summer Course on International Copyright Law at the Tropeninstituut in Amsterdam. 

Due to the constant evolution of the digital networked environment and the multitude of legislative initiatives at the international and European level, copyright law is subject to constant change. The International Copyright Law course will discuss recent developments and broader trends in copyright law. A dedicated faculty of renowned scholars and practitioners from Europe and the US will examine the most crucial current issues of copyright law from a comparative law perspective and in the light of recent regional agreements.

The course is aimed at lawyers, government officials, NGO staff, academics, PhD students and others involved in questions of copyright law. The course is taught at the post-graduate level and employs a small-scale seminar format that promotes interaction between participants and faculty, allowing for a more in-depth examination of the subjects in comparison with other professional conferences. Enrollment is limited to 25 participants.

For more information on the program of the course as well as the fees and registration procedure, please visit the website of the International Copyright Law Summer Course or send an e-mail to informationlaw@uva.nl.

IEFBE 2871

Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei

Onlangs oordeelde het Hof Amsterdam (IT 2731) dat Kees van der Spek bepaalde met verborgen camera gemaakte opnames niet mocht gebruiken in zijn programma ‘Van der Spek ontmaskert’. Dit in verband met de belangen van degene die in de opnames te zien is. Zeventien dagen later oordeelde de Rechtbank Amsterdam (IT 2746) dat het recht op vrijheid van meningsuiting van het programma ‘Gestalkt’ wél opweegt tegen de belangen van appellant, die ongewenst in het programma is opgenomen. Dit terwijl de Hoge Raad eind vorig jaar oordeelde dat het heimelijk opnemen van gesprekken in een klaslokaal een inbreuk op de privacy vormt (IT 2735). Benieuwd waarom deze uitspraken verschillen, en hoe de jurisprudentie in het privacyrecht zich ontwikkelt?
Kom dan naar de Jurisprudentielunch Privacyrecht op dinsdag 14 mei!

IEFBE 2868

Bas Kist: Copyright Thierry van Innis?

, IEFBE 2868; http://www.ie-forum.be/artikelen/bas-kist-copyright-thierry-van-innis

April 2019. In een blog van Merkenbureau Knijff van eind maart wordt melding gemaakt van een interessant merkdepot in de US, een variant op de inmiddels wereldbekende Louboutin-merkregistratie. Het gaat om een depot van exact dezelfde schoen met stippellijn, maar dan met een groene zool. De aanvraag staat op naam van Reginald Bendolph LLC.

IEFBE 2867

Opslag van auteursrechtelijk beschermde goederen kan een inbreuk vormen op uitsluitend distributierecht

19 dec 2018, IEFBE 2867; ECLI:EU:C:2018:1033 ((Rock Town-Gamla Stan)), http://www.ie-forum.be/artikelen/opslag-van-auteursrechtelijk-beschermde-goederen-kan-een-inbreuk-vormen-op-uitsluitend-distributiere
Rock town stockholm google maps

HvJ EU 19 december 2018, IEF 18413, IEF be 2867; ECLI:EU:C:2018:1033 (Rock Town-Gamla Stan) Auteursrecht. Distributie. Imran Syed had een detailhandelszaak in Stockholm (Zweden), waarin hij kleding en accessoires met rockmuziekmotieven verkocht. Naast de exemplaren die in die winkel te koop waren, sloeg Syed dergelijke goederen op in een magazijn dat met de winkel in verbinding stond en in een ander magazijn, gelegen in het district Bandhagen, een buitenwijk van de gemeente Stockholm. Vast staat dat Syeds winkel regelmatig werd bevoorraad met uit die magazijnen afkomstige goederen. In geschil is of het opslaan van deze goederen aangemerkt kan worden als een auteursrechteninbreuk. 

Artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet in die zin worden uitgelegd dat de opslag door een handelaar van goederen met een motief dat op het grondgebied van de lidstaat van opslag auteursrechtelijk is beschermd, een inbreuk kan vormen op het uitsluitende distributierecht in de zin van die bepaling, wanneer die handelaar zonder toestemming van de houder van dat auteursrecht in een winkel goederen te koop aanbiedt die identiek zijn aan die welke hij opslaat, op voorwaarde dat die opgeslagen goederen daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop op het grondgebied van de lidstaat waarin dit motief beschermd is. De afstand tussen de opslagplaats en de verkoopplaats kan als zodanig geen beslissende factor zijn om te bepalen of de opgeslagen goederen bestemd zijn voor de verkoop op het grondgebied van die lidstaat.

IEFBE 2865

Richtlijn uitoefening auteursrechten en naburige rechten op online uitzendingen van omroeporganisatie en radio/TV-doorgifte

Richtlijn inzake uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie-en radioprogramma’s en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad. Om bij te dragen tot de werking van de interne markt, moet worden gezorgd voor een bredere verspreiding in de lidstaten van televisie-en radioprogramma’s uit andere lidstaten ten behoeve van gebruikers in de Unie, door het verlenen van licenties van auteursrechten en naburige rechten op werken en ander beschermd materiaal in uitzendingen van bepaalde soorten televisie en radioprogramma’s te vergemakkelijken. Televisie-en radioprogramma’s vormen immers een belangrijk instrument om de culturele en taalkundige verscheidenheid en de sociale cohesie te bevorderen en om toegang tot informatie te vergroten. Lees meer

IEFBE 2864

Conclusie AG: Lidstaten moeten materieel recht vaststellen voor passende schadeloosstelling voor schade geleden door voorlopige maatregelen

HvJ EU - CJUE 11 apr 2019, IEFBE 2864; ECLI:EU:C:2019:324 (Bayer Pharma), http://www.ie-forum.be/artikelen/conclusie-ag-lidstaten-moeten-materieel-recht-vaststellen-voor-passende-schadeloosstelling-voor-scha

Conclusie AG HvJ EU 11 april 2019, IEF18389, IEFbe 2864, LS&R 1700; ECLI:EU:C:2019:324 (Bayer Pharma) Passende schadeloosstelling. Schadeloosstelling voor schade toegebracht door maatregelen die door de rechter later zijn herroepen of wegens enig handelen of nalaten van de eiser later zijn vervallen, of wanneer de rechter later heeft vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten was:

1)      Artikel 9, lid 7, van [IE-Handhavingsrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de lidstaten zorg moeten dragen voor de vaststelling van materieelrechtelijke regels betreffende het recht van de verweerder op schadeloosstelling voor schade toegebracht door voorlopige maatregelen in de in die bepaling bedoelde situaties, met dien verstande dat die regels de vaststelling moeten waarborgen van een doeltreffende regeling en doeltreffende rechtsmiddelen die de verweerder in staat stellen om een passende vergoeding te krijgen voor alle geleden schade, en dat zij de houder van een intellectuele-eigendomsrecht niet ervan mogen weerhouden om te verzoeken om de in artikel 9, leden 1 en 2, van richtlijn 2004/48 bedoelde maatregelen.