Handelsnaamrecht - Nom commerciaux

IEFBE 2741

Stakingsvordering afgewezen: geen sprake van buitencontractuele fout of schade

Gent - Gand 13 feb 2017, IEFBE 2741; (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-afgewezen-geen-sprake-van-buitencontractuele-fout-of-schade

Hof van beroep Gent 13 februari 2017, IEFbe 2741 (Sofiren en Selfmatic tegen Batiself) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Gimefa deponeerde de naam SELFmatic als Benelux woordmerk en het logo als beeldmerk. Het merk Selfmatic werd overgedragen aan Sofiren. Sofiren liet volgens eiseressen een gratis gebruik van het merk toe aan zowel Batiself als aan de nv Selfmatic. Sofiren besloot met een opzegtermijn van 6 maanden om Batiself het recht te ontzeggen om het merk Selfmatic te gebruiken. Batiself zet de samenwerking met Sofiren stop. Daarna werd verweerster door Sofiren in gebreke gesteld om te stoppen met de inbreuken. Verweerster ontkent dat zij enige inbreuk begaat en stelt dat Sofiren overleg weigerde en verder tracht de activiteiten van verweerster te dwarsbomen. De eerste rechter verklaarde zich als stakingsrechter onbevoegd. Eiser vordert een staking van de inbreuk. Er moet worden bewezen of er sprake is van een buitencontractuele fout en buitencontractuele schade. Batiself heeft geadverteerd dat 'Easykit het nieuwe Selfmatic' is. Op een eerste gezicht heeft Batiself haar nieuwe merk in de markt gezet aan de hand van het woord- en beeldmerk Selfmatic. Dit betreft de contractuele band tussen appellanten en geïntimeerde. Er is geen sprake van een buitencontractuele fout. Het hof verklaart het incidenteel hoger beroep ongegrond.

IEFBE 2739

Anthonis Advertising moet verwijzingen naar Reklame Anthonis op website verwijderen

Antwerpen - Anvers 30 mrt 2017, IEFBE 2739; (PPP-APS tegen Anthonis Advertising), http://www.ie-forum.be/artikelen/anthonis-advertising-moet-verwijzingen-naar-reklame-anthonis-op-website-verwijderen

Hof van beroep Antwerpen 30 maart 2017, IEFbe 2739 (PPP-APS tegen Anthonis Advertising) Handelsnaamrecht. Beide partijen zijn actief in de reclamesector. Reklamen Anthonis werd in 2014 failliet verklaard en appellante kocht de handelsnaam en het klantenbestand. Geïntimeerde was voorheen werkzaam bij Reklamen Anthonis. Na het faillissement heeft ze mails gestuurd naar het klantenbestand van Reklamen Anthonis met daarin dat ze een nieuw reclamebureau is gestart genaamd Anthonis Advertising. Appellante is van mening dat de publiciteit die geïnitieerde voert onder de naam Reklamen Anthonis aanhaking uitmaakt en een verwarring sticht. In eerste aanleg vorderde PPP dat geïntimeerde Anthonis Advertising in combinatie met Reklame(n) Anthonis te verwijderen. De rechtbank verklaarde de vordering gegrond. AP ging hiertegen in verzet en het verzet werd gegrond verklaard. In hoger beroep vordert PPP dat haar oorspronkelijke vordering gegrond wordt verklaard. Als er bij google wordt gezocht op 'Reklame Anthonis', kom je uit bij de site van geïntimeerde. Partijen voeren dezelfde commerciële activiteiten en ze zijn beide actief in provincie Antwerpen. De vordering wordt toegewezen.

 

IEFBE 2734

Verbodsvordering toegewezen: beroepsbelangen van bouwbedrijf Van Gastel geschaad door gebruik telefoonnummer

Antwerpen - Anvers 16 mrt 2017, IEFBE 2734; (Van Gastel tegen Van Gastel), http://www.ie-forum.be/artikelen/verbodsvordering-toegewezen-beroepsbelangen-van-bouwbedrijf-van-gastel-geschaad-door-gebruik-telefoo

Hof van beroep Antwerpen 16 maart 2017, IEFbe 2734 (Van Gastel tegen Van Gastel) Oneerlijke marktpraktijken. Beide bedrijven zijn een bouwbedrijf. X is aandeelhouder en bestuurder geweest bij Bouwbedrijf Van Gastel. Hij is een concurrerend bedrijf begonnen genaamd Van Gastel. Hij zou het telefoonnummer van Bouwbedrijf Van Gastel onrechtmatig hebben overgeplaatst. De rechtbank oordeelde dat de vordering ontoelaatbaar was. In hoger beroep vordert eiser een verbod om het telefoonnummer nog te gebruiken. Geïntimeerde mocht alleen gebruik maken van de telefoon tijdens zijn bedrijvigheid voor Bouwbedrijf Van Gastel. Hij heeft geen toelating gekregen. De telefoon werd gebruikt voor commerciële contacten. Door het gebruik door geïntimeerde worden de beroepsbelangen van Bouwbedrijf Van Gastel geschaad. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2736

Belgische rechter niet bevoegd want Emirates richt zich niet actief op dat territorium

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 10 sep 2018, IEFBE 2736; http://www.ie-forum.be/artikelen/belgische-rechter-niet-bevoegd-want-emirates-richt-zich-niet-actief-op-dat-territorium

Rechtbank van Koophandel Brussel 10 september 2018, IEF 17985; IT 2638; IEFbe 2736 (Sky Fresh tegen Emirates) Handelsnaamrecht. Sky Fresh is een ontwikkelaar van web- en smartphone apps. Emirates lanceerde een nieuwe luchtvrachtdienst 'Emirates SkyFresh'. Emirates heeft besloten om de naam te vervangen door 'Emirates Fresh'. Sky Fresh vordert een definitieve staking van het gebruik van het teken Sky Fresh. Emirates richt zich niet actief op het territorium (EU/Belgie) waar Sky Fresh bescherming geniet. Nergens blijkt uit dat het Belgische filiaal van Emirates het betwiste teken zou hebben gebruikt. De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht.

IEFBE 2737

Officom.be geen inbreuk want het is onmiddellijk duidelijk dat het niet site van eiser is

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 jul 2018, IEFBE 2737; (Officom tegen Genapi), http://www.ie-forum.be/artikelen/officom-be-geen-inbreuk-want-het-is-onmiddellijk-duidelijk-dat-het-niet-site-van-eiser-is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 25 juli 2018, IEFbe 2737 (Officom tegen Genapi) Handelsnaamrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Beide partijen zijn actief in de IT-sector. Verweerder biedt haar diensten en producten aan via de website csid-genapi.be. Tot 2017 droeg de verweerster de naam OFFICE&COMMUNICATIONS, ook wel OFFICOM. Verweerdster is domeinnaamhoudre van officom.be dewelke doorlinkt naar de genapi website. Eisers vordert het gebruik van Officom te staken. Een potentiele consument zal meteen door hebben dat officom.be niet de site van de eiseres is. Er ontstaat geen verwarring. De registratie van de domeinnaam door de verweerder is rechtvaardig omdat ze toen een bedrijf had genaamd office&communications. Eisers zal geen schade hebben door het gebruik van officom.be door gedaagde. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2731

Verwarringsgevaar tussen cafés Hut Moment en Het Moment in dezelfde gemeente

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 10 feb 2017, IEFBE 2731; (Hut Moment tegen Het Moment), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-caf-s-hut-moment-en-het-moment-in-dezelfde-gemeente

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 10 februari 2017, IEFbe 2731 (Hut Moment tegen Pinna en Het Moment) Handelsnaamrecht. Hut Moment baat een horecazaak in Genk uit. Pinna heeft zeer recent een nieuwe horecazaak geopend in Genk, genaamd Het Moment. Hut Moment vordert dat Pinna het gebruik van de handelsnaam onmiddellijk staakt. Het staat vast dat er een zeer grote gelijkenis bestaat tussen de beide namen. Het enige verschil is de klinker in het eerste woord. Het belangrijkste woord is 'moment'. Het woord is eerder banaal en er kan slechts een beperkte bescherming worden toegekend. De handelsuitbatingen zijn gelijk en ze liggen in dezelfde gemeente. De rechtbank komt dienvolgens tot het besluit dat het door de partijen aangesproken publiek minstens deels hetzelfde is, en dat ten gevolge van de gelijkenis tussen de namen het publiek de handelsuitbatingen van beide partijen met elkaar kan verwarren, of minstens dat de indruk kan ontstaan dat er een band tussen de handelsuitbatingen bestaat. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2730

Verschil in voornamen achter ingeburgerde term 'beauty lounge' leidt niet tot verwarring

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 24 feb 2017, IEFBE 2730; (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra), http://www.ie-forum.be/artikelen/verschil-in-voornamen-achter-ingeburgerde-term-beauty-lounge-leidt-niet-tot-verwarring

Voorz. Rechtbank van koophandel (afd. Tongeren) 24 februari 2017, IEFbe 2730 (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra) Handelsnaamrecht. Beide partijen hebben een een schoonheidssalon. De salons liggen zeven kilometer van elkaar vandaan. Beauty Lounge Sofie vordert dat Beauty Lounge Sandra onmiddellijk het gebruik van haar handelsnaam staakt. Het belangrijkste deel van de handelsnamen is de voornaam van beiden partijen. 'Beauty Lounge' is slechts een hippe naam voor schoonheidssalon. In België zijn Engelse handelsnamen ook steeds meer ingeburgerd en heeft niet genoeg onderscheidend vermogen dat Beauty Lounge Sandra het niet zou mogen gebruiken. Het gebruik van de voornamen van partijen in hun handelsnaam leidt ertoe dat er geen gevaar op rechtstreekse verwarring bestaat. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2724

Stakingsvordering wordt afgewezen vanwege het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2724; (Videocrew tegen WISA), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-wordt-afgewezen-vanwege-het-banaal-en-beschrijvend-karakter-van-het-woord-videocre

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2724 (Videocrew tegen WISA) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Eiser heeft een eenmanszaak actief in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew en domeinnaam videocrew.be. WISA maakt gebruik van domeinnamen brusselsvideocrew.com en .be en van handelsnaam Brussels Video Crew. Eiser vordert staking van het gebruik van de handels- en domeinnaam. Eisende partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Het woord Videocrew is banaal en beschrijvend in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew sluit de toevoeging van het woord Brussel zowel de visuele als de fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woorden videocrew uit. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. De stakingsvordering wordt afgewezen.