Handelsnaamrecht - Nom commerciaux

IEFBE 2736

Belgische rechter niet bevoegd want Emirates richt zich niet actief op dat territorium

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 10 sep 2018, IEFBE 2736; http://www.ie-forum.be/artikelen/belgische-rechter-niet-bevoegd-want-emirates-richt-zich-niet-actief-op-dat-territorium

Rechtbank van Koophandel Brussel 10 september 2018, IEF 17985; IT 2638; IEFbe 2736 (Sky Fresh tegen Emirates) Handelsnaamrecht. Sky Fresh is een ontwikkelaar van web- en smartphone apps. Emirates lanceerde een nieuwe luchtvrachtdienst 'Emirates SkyFresh'. Emirates heeft besloten om de naam te vervangen door 'Emirates Fresh'. Sky Fresh vordert een definitieve staking van het gebruik van het teken Sky Fresh. Emirates richt zich niet actief op het territorium (EU/Belgie) waar Sky Fresh bescherming geniet. Nergens blijkt uit dat het Belgische filiaal van Emirates het betwiste teken zou hebben gebruikt. De rechtbank verklaart zich zonder rechtsmacht.

IEFBE 2737

Officom.be geen inbreuk want het is onmiddellijk duidelijk dat het niet site van eiser is

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 25 jul 2018, IEFBE 2737; (Officom tegen Genapi), http://www.ie-forum.be/artikelen/officom-be-geen-inbreuk-want-het-is-onmiddellijk-duidelijk-dat-het-niet-site-van-eiser-is

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 25 juli 2018, IEFbe 2737 (Officom tegen Genapi) Handelsnaamrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Beide partijen zijn actief in de IT-sector. Verweerder biedt haar diensten en producten aan via de website csid-genapi.be. Tot 2017 droeg de verweerster de naam OFFICE&COMMUNICATIONS, ook wel OFFICOM. Verweerdster is domeinnaamhoudre van officom.be dewelke doorlinkt naar de genapi website. Eisers vordert het gebruik van Officom te staken. Een potentiele consument zal meteen door hebben dat officom.be niet de site van de eiseres is. Er ontstaat geen verwarring. De registratie van de domeinnaam door de verweerder is rechtvaardig omdat ze toen een bedrijf had genaamd office&communications. Eisers zal geen schade hebben door het gebruik van officom.be door gedaagde. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2731

Verwarringsgevaar tussen cafés Hut Moment en Het Moment in dezelfde gemeente

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 10 feb 2017, IEFBE 2731; (Hut Moment tegen Het Moment), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-caf-s-hut-moment-en-het-moment-in-dezelfde-gemeente

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 10 februari 2017, IEFbe 2731 (Hut Moment tegen Pinna en Het Moment) Handelsnaamrecht. Hut Moment baat een horecazaak in Genk uit. Pinna heeft zeer recent een nieuwe horecazaak geopend in Genk, genaamd Het Moment. Hut Moment vordert dat Pinna het gebruik van de handelsnaam onmiddellijk staakt. Het staat vast dat er een zeer grote gelijkenis bestaat tussen de beide namen. Het enige verschil is de klinker in het eerste woord. Het belangrijkste woord is 'moment'. Het woord is eerder banaal en er kan slechts een beperkte bescherming worden toegekend. De handelsuitbatingen zijn gelijk en ze liggen in dezelfde gemeente. De rechtbank komt dienvolgens tot het besluit dat het door de partijen aangesproken publiek minstens deels hetzelfde is, en dat ten gevolge van de gelijkenis tussen de namen het publiek de handelsuitbatingen van beide partijen met elkaar kan verwarren, of minstens dat de indruk kan ontstaan dat er een band tussen de handelsuitbatingen bestaat. De stakingsvordering wordt toegewezen.

IEFBE 2730

Verschil in voornamen achter ingeburgerde term 'beauty lounge' leidt niet tot verwarring

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 24 feb 2017, IEFBE 2730; (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra), http://www.ie-forum.be/artikelen/verschil-in-voornamen-achter-ingeburgerde-term-beauty-lounge-leidt-niet-tot-verwarring

Voorz. Rechtbank van koophandel (afd. Tongeren) 24 februari 2017, IEFbe 2730 (Beauty Lounge Sofie tegen Beauty Lounge Sandra) Handelsnaamrecht. Beide partijen hebben een een schoonheidssalon. De salons liggen zeven kilometer van elkaar vandaan. Beauty Lounge Sofie vordert dat Beauty Lounge Sandra onmiddellijk het gebruik van haar handelsnaam staakt. Het belangrijkste deel van de handelsnamen is de voornaam van beiden partijen. 'Beauty Lounge' is slechts een hippe naam voor schoonheidssalon. In België zijn Engelse handelsnamen ook steeds meer ingeburgerd en heeft niet genoeg onderscheidend vermogen dat Beauty Lounge Sandra het niet zou mogen gebruiken. Het gebruik van de voornamen van partijen in hun handelsnaam leidt ertoe dat er geen gevaar op rechtstreekse verwarring bestaat. De vordering wordt afgewezen.

IEFBE 2724

Stakingsvordering wordt afgewezen vanwege het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2724; (Videocrew tegen WISA), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-wordt-afgewezen-vanwege-het-banaal-en-beschrijvend-karakter-van-het-woord-videocre

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2724 (Videocrew tegen WISA) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Eiser heeft een eenmanszaak actief in de audiovisuele sector onder de handelsnaam Videocrew en domeinnaam videocrew.be. WISA maakt gebruik van domeinnamen brusselsvideocrew.com en .be en van handelsnaam Brussels Video Crew. Eiser vordert staking van het gebruik van de handels- en domeinnaam. Eisende partij is noch de enige noch de eerste die dergelijke diensten aanbiedt. Het woord Videocrew is banaal en beschrijvend in de audiovisuele sector. Dit woord op zichzelf kan dan ook niet gebruikt worden om een vennootschap binnen deze sector te onderscheiden van een andere. Eisende partij mag het gebruik van dit woord als handelsnaam en/of domeinnaam niet monopoliseren. Gezien het banaal en beschrijvend karakter van het woord videocrew sluit de toevoeging van het woord Brussel zowel de visuele als de fonetische gelijkenis met het geïsoleerde beschrijvende woorden videocrew uit. Er is geen sprake van verwarringsgevaar. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2723

Stakingsvordering van Emirdag afgewezen omdat ze geen eigenaar is van merk Emirdag

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 2 mrt 2017, IEFBE 2723; (Emirdag tegen Tadal), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-emirdag-afgewezen-omdat-ze-geen-eigenaar-is-van-merk-emirdag

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 2 maart 2017, IEFbe 2723 (Emirdag tegen Tadal) Handelsnaamrecht. Emirdag drijft handel in Halal-vleeswaren, deze worden in België, Nederland en Duitsland op de markt gebracht onder de handelsbenaming Emirdag. Tadal is actief in de import, export en distributie van onder andere halal vleeswaren. Tadal gebruikt de handelsbenaming Emirdag. Emirdag vordert het gebruik van handelsbenaming EMIRDAG op de verpakking van Tadal Halal-vleeswaren te staken en gestaakt te houden. In tussenarrest van 28 oktober 2016 [IEFbe 2287] is bepaalt dat Emirdag de licentieovereenkomst moet voorleggen waarop zij zich beroept. Partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de  openbare terechtzitting die daarna volgde. Uit die stukken blijkt dat Emirdag geen eigenaar is van het merk en zelfstandige vordering kan instellen. De stakingsvordering wordt afgewezen.

IEFBE 2718

Weddingplanner van Great Weddings.vlaanderen maakt inbreuk op handel- en domeinnaam Great Weddings.be

Antwerpen - Anvers 20 apr 2017, IEFBE 2718; (Apellante tegen Suc6), http://www.ie-forum.be/artikelen/weddingplanner-van-great-weddings-vlaanderen-maakt-inbreuk-op-handel-en-domeinnaam-great-weddings-be

Hof van beroep Antwerpen 20 april 2017, IEFbe 2718 (Appellante tegen Suc6) Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. SUC6 is een evenementenbureau en heeft in het kader van de organisatie van trouwfeesten een nieuw concept bedacht: 'Great Weddings'. Appellante en Suc6 werkten samen. Suc6 stelt dat appellante op den duur in eigen naam trouwfeesten is gaan organiseren met handelsnaam 'Great Weddings' met de website met domeinnaam www.greatweddings.vlaanderen. Suc6 vordert bij de rechtbank [IEFbe 2271] overdracht van de website greatweddings.be en om gebruik van benaming te staken. De vordering wordt toegewezen omdat Suc6 nooit de handelsnaam heeft overgedragen aan appellante. Daarna veranderde appellante de handelsnaam van Great Weddings naar Grand Weddings. In hoger beroep vordert de appellante dat het stakingsverbod opgeven moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van een identieke handelsnaam, de aard van de activiteiten is identiek, namelijk het organiseren van huwelijksfeesten en de activiteiten worden beide uitgevoerd in Limburg. De loutere toevoeging 'Vlaanderen' aan de domeinnaam neemt het verwarringsgevaar niet weg. De vordering wordt afgewezen en het vonnis van 27 mei 2016 wordt bevestigd.

IEFBE 2711

Stakingsvordering van Omnitravel afgewezen omdat Omnia Travel haar naam eerder publiekelijk heeft gebruikt

Gent - Gand 22 mei 2017, IEFBE 2711; (Omnitravel tegen Omnia Travel), http://www.ie-forum.be/artikelen/stakingsvordering-van-omnitravel-afgewezen-omdat-omnia-travel-haar-naam-eerder-publiekelijk-heeft-ge

Hof van beroep Gent 22 mei 2017, IEFbe 2711 (Omnitravel tegen Omnia Travel) Handelsnaamrecht. Beide partijen baten een reisbureau uit. De handelsbenaming van appellante is Omnitravel met zetel in Deinze. En die van de geïntimeerde Omnia Travel met zetel in Leuven. Sinds januari 2013 werden activiteiten hervat onder de benaming Omnitravel. Sinds april 2011 is handelsbenaming en logo Omnia Travel gedeponeerd bij BBIE. Bij de rechtbank vorderde Omnitravel het gebruik van handelsbenaming Omnia Travel te staken. De rechtbank oordeelde dat de vordering ongegrond was omdat de handelsbenaming toekomt aan degene die als eerst publiekelijk gebruik maakt van de naam en dat is Omnia Travel. Omnitravel stelt hoger beroep in en vordert vernietiging van het bestreden vonnis en toekenning van haar oorspronkelijke vordering. Omnitravel werd opgericht op 22 oktober 2012 en slechts vanaf die datum kan appellante zich beroepen op het gebruik van de handelsbenaming. Appellante heeft slechts de handelsnaam actief gehanteerd vanaf 2 januari 2013, na het bekomen van een nieuwe vergunning. Ook het hof is bijgevolg van oordeel dat het geïntimeerde is die sinds 1 december 2011 als eerst publiek gebruik heeft gemaakt van de handelsbenaming Omnia Travel. De stakingsvordering wordt afgewezen.