Marktpraktijken - Pratiques du commerce

IEFBE 2726

Webwinkel Sport Direct moet ontoegankelijk gemaakt worden in België wegens verwarring met Sportsdirect.com

Brussel - Bruxelles 26 jun 2018, IEFBE 2726; (Sportsdirect.com tegen Sport Direct), http://www.ie-forum.be/artikelen/webwinkel-sport-direct-moet-ontoegankelijk-gemaakt-worden-in-belgi-wegens-verwarring-met-sportsdirec

Hof van beroep Brussel 26 juni 2018, IEF 17935; IEFbe 2726 (Sportsdirect.com tegen Sport direct) Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Oneerlijke marktpraktijken. Sport direct verkoopt sportkleding via webwinkel www.sportdirect.com/.nl/.eu/.be. Sportsdirect.com is een sportwinkel met fysieke winkels en een website www.sportsdirect.be/.com. Sportsdirect.com vordert dat sport direct het gebruik van de tekens 'sport direct' en 'sportdirect.com' te staken. Het gevaar op verwarring is groot doordat ze zich richten op hetzelfde doelpubliek en de handelsnamen, op één letter na, identiek zijn. Sportsdirect.com is eerste gebruiker in België en heeft recht op bescherming van haar handelsnaam sportsdirect.com en verweerster moet zich onthouden van het gebruik van de gelijkluidende handelsnaam sportdirect.com. Dit impliceert niet dat de webwinkel van Sport direct ontoegankelijk moet worden gemaakt. In hoger beroep vordert Sportsdirect.com ontoegankelijkheid van de website van Sport direct. Handelsnamen Sportsdirect.com en Sport direct zijn visueel en auditief quasi identiek waardoor verwarring ontstaat. Sport direct maat zich schuldig aan een misleidende handelspraktijk. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2708

Eis Het Reisplan om samenwerking voort te zetten ongegrond omdat verhouding louter contractuele aard

Gent - Gand 29 mei 2017, IEFBE 2708; (Het Reisplan tegen Jetair), http://www.ie-forum.be/artikelen/eis-het-reisplan-om-samenwerking-voort-te-zetten-ongegrond-omdat-verhouding-louter-contractuele-aard

Hof van beroep Gent 29 mei 2017, IEFbe 2708 (Het Reisplan tegen Jetair) Oneerlijke marktpraktijken. Misbruik machtspositie. Het Reisplan is een reisbureau gespecialiseerd in cruises, golfvakanties en reizen op maat. Er kan ook geboekt worden voor de meeste touroperators, waaronder Jetair. Per seizoen werden tussen Het reisplan en Jetair afspraken gemaakt over samenwerkingsmodaliteiten. De samenwerking werd eenzijdig beëindigd door Jetair omdat Het Reisplan niet de gevraagde omzet behaalde. Het Reisplan heeft twee kort geding procedures aangespannen. De eerste vordering is dat Jetair de boekingscode weer te heropend. Jetair werd door de rechtbank veroordeeld om de samenwerking verder te zetten. Hiertegen is Jetair in beroep gegaan. In hoger beroep heeft het hof bepaald dat de eis van Het Reisplan ongegrond is omdat niet voldaan was aan de vereiste urgentie. In de tweede kort geding procedure vordert Het Reisplan dat Jetair de oneerlijke marktpraktijken te staken. De stakingsvordering werd ongegrond verklaard nu de verhouding tussen partijen louter van contractuele aard was. Het Reisplan vordert in hoger beroep samenwerking verder te zetten op identiek dezelfde wijze zoals dit voorheen het geval was. Het Reisplan wil boekingscode heropenen en de contractuele samenwerking voortzetting. Deze eis is duidelijk gebaseerd op de contractueel aanvaarde samenwerkingsmodaliteiten. De vordering wordt ongegrond verklaard.

IEFBE 2705

TB invest heeft actief bijgedragen aan contractbreuk door franchisenemer van de concurrent

Antwerpen - Anvers 1 jun 2017, IEFBE 2705; (TB invest tegen Sebalthini), http://www.ie-forum.be/artikelen/tb-invest-heeft-actief-bijgedragen-aan-contractbreuk-door-franchisenemer-van-de-concurrent

Hof van beroep Antwerpen 1 juni 2017, IEFbe 2705 (TB Invest tegen Sebalthini) Oneerlijke marktpraktijken. Beide partijen zijn actief op de markt van elektronische sigaretten via franchisenetwerken. Sebalthini handelt onder de benaming 'New Smoke Sensation'. En TB Invest onder de naam 'Vapor Shop' of 'TB Shops'. Sebalthini had een franchiseovereenkomst gesloten met een franchisegever. Franchisegever gaf uitdrukkelijk te kennen dat hij de overeenkomst eenzijdig beëindigd en overstapt naar Vapor Shop. Sebalthini is van mening dat TB Invest medeplichtig is aan de contractbreuk en hierdoor eerlijke marktpraktijken heeft geschonden. De rechtbank stelde Sebalthini in het gelijk en legde een verbod op aan TB Invest om elektronische sigaretten te verkopen. TB Invest gaat hiertegen in beroep. TB Invest vordert dat het verbod ongegrond wordt verklaard omdat ze niet medeplichtig zijn. TB Invest heeft actief bijgedragen aan de contractbreuk door de overeenkomst tussen Sebalthini en franchisenemer te laten analyseren door haar franchisepartner en een jurist. TB Invest heeft ook aangeboden aan de franchisenemer om hem te adviseren en bij te staan. TB Invest heeft producten geleverd aan franchisenemer en heeft de winkel van de franchisenemer bezocht voordat de overeenkomst beëindigd was. De vordering wordt afgewezen.

 

IEFBE 2702

Belgische rechter onbevoegd omdat gaspatroon MAGMA niet beschikbaar is in België

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 1 jun 2018, IEFBE 2702; (Guilbert Express tegen Prof Praxis), http://www.ie-forum.be/artikelen/belgische-rechter-onbevoegd-omdat-gaspatroon-magma-niet-beschikbaar-is-in-belgi

Rechtbank van Koophandel Brussel 1 juni 2017, IEFbe 2702 (Guilbert Express tegen Prof Praxis) Oneerlijke marktpraktijken. Guilbert Express en Prof-Praxis zijn beide actief in de gereedschapswereld. Guilbert Express heeft een gaspatroon genaamd EXPRESS. Prof Praxis commercialiseert gaspatronen genaamd MAGMA. Beide gaspatronen lijken sterk op elkaar. Guilbert Express vordert commercialisatie te staken wegens oneerlijke mededinging. Oneerlijke mededinging kan alleen maar worden toegepast in zoverre de schade zich heeft voorgedaan op het Belgische grondgebied. MAGMA is niet beschikbaar op de Belgische markt en er is geen enkele vaststelling gedaan op het Belgische grondgebied. De rechter verklaart zich territoriaal onbevoegd.

IEFBE 2700

Concurrentievervalsing door LPW onrechtmatige wijze verkregen klantenbestanden te gebruiken

Antwerpen - Anvers 22 jun 2017, IEFBE 2700; (DIY tegen Eurosteel ), http://www.ie-forum.be/artikelen/concurrentievervalsing-door-lpw-onrechtmatige-wijze-verkregen-klantenbestanden-te-gebruiken

Hof van beroep Antwerpen 22 juni 2017, IEFbe 2700 (DIY Industrial Belgium tegen Eurosteel) Concurrentievervalsing. DIY heeft inbreuk gepleegd door afwerving van zowel clienteel als personeel en dit door het onrechtmatig aanwenden van bedrijfsmiddelen, met name door zich de toegang te verlenen tot de emailservers, de broncode van de website van Eurosteel en de interne bedrijfsgegevens en het klantenbestand van Eurosteel. DIY moet handelingen staken en er wordt een verbod opgelegd om op onrechtmatige wijze contact op te nemen met de ondernemingen uit het klantenbestand van Eurosteel. DIY gaat hiertegen in hoger beroep. DIY is op 21 maart 2017 failliet verklaard en hoger beroep wordt gevoerd door een raadsman van LPW. LPW heeft met de klanten Eurosteel gecontracteerd waarbij zij diens klanten- en prijsgegevens actief in haar voordeel heeft aangewend, terwijl zij wist dat die gegevens op onrechtmatige wijze werden verkregen door DIY. En door het gebruik van vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Eurosteel om ze zelf te kunnen beleveren, wordt de concurrentie vervalst.

IEFBE 2699

Rechtmatige opzegging levering roltabak Amber Leaf vanwege EU-leveringsstop

Gent - Gand 12 jun 2017, IEFBE 2699; (Devan tegen Cobeltab en Conway), http://www.ie-forum.be/artikelen/rechtmatige-opzegging-levering-roltabak-amber-leaf-vanwege-eu-leveringsstop

Hof van beroep Gent 12 juni 2017, IEFbe 2699 (Devan tegen Cobeltab en Conway) Onrechtmatige opzegging. Devan baat een tankstation met tabakswinkel uit. Zowel Cobeltab als Conway zijn groothandelaars in tabaksproducten en leveren Amber Leaf roltabak aan Devan. De EU wil smokkel bestrijden en heeft een leveringsstop ingevoerd om na te gaan van wie de in beslaggenomen Amber Leaf producten afkomstig zijn. De inbeslaggenomen roltabak zou zijn aangekocht door Devan en geleverd door Cobeltab en Conway. Cobeltab en Conway hebben laten weten om het roltabak niet meer te leveren. Devan heeft bij de rechtbank gevorderd dat de levering herbenoemd moet worden. De vordering is ongegrond. Devan gaat hiertegen in hoger beroep. Cobeltab en Conway tonen voldoende aan dat minstens een aantal van de in beslag genomen kartons nog met de oorspronkelijke verzegeling aangetroffen werden. Het is aannemelijk dat twee volle kartons die door de Conway aan Devan geleverd werden niet door verschillende stromannen bij de Devan per toegelaten kilogram verkocht werden en gehergroepeerd werden door derden. Het hof bevestigt het bestreden vonnis.

IEFBE 2698

Vlaams EnergieBedrijf maakt misleidende en vergelijkende reclame ondanks dat concurrenten niet genoemd worden

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 22 jun 2017, IEFBE 2698; (EDF Luminus tegen Vlaams EnergieBedrijf), http://www.ie-forum.be/artikelen/vlaams-energiebedrijf-maakt-misleidende-en-vergelijkende-reclame-ondanks-dat-concurrenten-niet-genoe

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 22 juni 2017, IEFbe 2698 (EDF Luminus tegen Vlaams EnergieBedrijf) Oneerlijk marktpraktijken. Misleidende reclame. EDF levert als energieleverancier, onder meer elektriciteit en aardgas. VEB is opgericht door de Vlaamse regering. Het kan als elektriciteitsleverancier optreden en beschikt over leveringsvergunningen voor zowel elektriciteit als gas. VEB beweert dat haar energieprijs goedkoper zou zijn en een minimale kostendekkende vergoeding vraagt. Volgens EDF maakt VEB op oneigenlijke wijze gebruik van een rechtsfiguur uit de overheidsopdrachtenreglementering, namelijk de aankoopcentrale. Tevens maakt VEB misleidende en vergelijkende reclame door onjuiste beweringen te doen. EDF vordert handelen te staken en gestaakt te houden. Diensten zoals beheer van klantrelatie op het vlak van bestelling, verificatie van hoeveelheden, facturatie enz. Deze prestaties zijn dan ook inherent inbegrepen in het optreden als aankoopcentrale. Deze vordering wordt afgewezen. VEB vergelijkt haar prijzen met andere elektriciteitsleveranciers en promoot zichzelf als goedkoper alternatief dan de privé-elektriciteitsleveranciers. De gebruiker die kennisneemt van de reclame kan de concurrenten immers herkennen dan wel identificeren. Men hoeft niet direct te weten wie de getroffen concurrenten zijn. De rechter beveelt staking van de oneerlijke en vergelijkende reclame.

 

IEFBE 2697

IMP schuldig aan onrechtmatige parallelinvoer van Honda GX-motoren uit China

Brussel - Bruxelles 27 jul 2018, IEFBE 2697; (Honda tegen IMP), http://www.ie-forum.be/artikelen/imp-schuldig-aan-onrechtmatige-parallelinvoer-van-honda-gx-motoren-uit-china

Hof van beroep Brussel 27 juni 2017, IEFbe 2697 (Honda tegen IPM) Auteursrecht. Marktpraktijken. Honda is houder van Unie woord- en beeldmerk HONDA en GX. Industrial Maintenance Products biedt motoren die het merkteken Honda en GX dragen die niet door Honda of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht. Op de motoren was een sticker geplaatst met: niet gecertificeerd voor verkoop in de VS, Canada, EU en Aus. Honda vordert om IMP te veroordelen tot staking van verkoop van Honda GX-motoren wegens onrechtmatige parallelinvoer en auteursrechtinbreuk. De motoren zijn afkomstig uit China en Hongkong. De motoren werden van buiten EER - mogelijk met tussenstop in Dubai- ingevoerd in de EER en door IMP in België te koop aangeboden. Er blijkt niet dat de ontwerper van de motoren en generatoren creatieve keuzes heeft gemaakt, weze het in de vormgeving, de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht of de verticaal in het rond rooster aangebrachte inkepingen, variërend tussen lange en korte inkepingen, of in de combinatie van deze elementen. De vordering wat betreft de onrechtmatige parallelinvoer wordt toegewezen en wat betreft de auteursrechtinbreuk afgewezen.