Marktpraktijken - Pratiques du commerce

IEFBE 2696

Lucky4All maakt gebruik van verboden piramidesysteem

Antwerpen - Anvers 28 sep 2017, IEFBE 2696; (Loterie Nationale tegen The Right Frequency), http://www.ie-forum.be/artikelen/lucky4all-maakt-gebruik-van-verboden-piramidesysteem

Hof van beroep Antwerpen 28 september 2017, IEFbe 2696 (Loterie Nationale tegen The Right Frequency) Misleiding. Marktpraktijken. Loterie Nationale heeft een gokspel: Lucky4All waarbij gebruik wordt gemaakt van een piramidesysteem [zie eerder IEFbe 1347]. Appellante vordert in hoger beroep voor recht te zeggen dat het aanbieden, promoten, organiseren en uitbaten van het spel Lucky4All een verboden piramidesysteem uitmaakt en dit dient gestaakt te worden. Er is een prejudiciele vraag gesteld over wanneer er sprake is van een verbode piramidespel. Het Hof van Justitie [IEFbe 1704] oordeelde dat hiervoor een indirecte band tussen de door de nieuwe leden verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen volstaat. Het Hof oordeelt dat deze indirecte band aanwezig is aangezien de uitkering naar de top van de piramide hoofdzakelijk voortkomt uit de winsten van de inzetten van de nieuwe toestromende deelnemers, en niet uit het verbruik van de door die spelers zelf aangekochte lottocombinaties. Deelnemers die later toetreden hebben dan ook principieel recht op minder winsten. Er is gebrek aan controle en transparantie alsmede het gebrek aan informatie omtrent de volgende gegevens: het gegeven dat (I) het systeem enkel kan werken indien de piramide volledig is ingevuld, (II) dat de voorgespiegelde winstkansen enkel dan gelden en (III) dat de speler instaat voor het aanbrengen van nieuwe spelers, een misleidende en oneerlijke handelspraktijk uitmaakt. Uit de hele werking en de structuur van het spel blijkt dat Lucky4All zelf de grootste voordelen uit het spel halen. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2693

Consultant mag afbeelding STEBO-gebouw niet gebruiken als uithangbord van eigen verdiensten op homepagina

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 26 mei 2017, IEFBE 2693; (Cenergie tegen verweerder ), http://www.ie-forum.be/artikelen/consultant-mag-afbeelding-stebo-gebouw-niet-gebruiken-als-uithangbord-van-eigen-verdiensten-op-homep

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 26 mei 2017, IEFbe 2693 (Cenergie tegen verweerder) Oneerlijke marktpraktijken. Cenergie is een adviesbureau gespecialiseerd in integrale energiezorg. Verweerder was werknemer bij Cenergie. Later werd de verweerder zelfstandig consultant en bleef actief binnen Cenergie. Verweerder heeft een website om zichzelf kenbaar te maken als zelfstandig consultant. Verweerder werkte tijdens zijn dienstbetrekking mee aan een project van energiebesparend gebouw STEBO, waar Cenergie aannemer was. Verweerder heeft foto's van het gebouw op zijn website geplaatst. Volgens Cenergie levert dit verwarring op omdat dit de indruk wekt dat de verweerder het gebouw zelf heeft gerealiseerd, terwijl hij destijds alleen heeft meegewerkt als werknemer van Cenergie. Cenergie vordert staking van het gebruik van de referenties en foto's van het betreffende project. Verweerder mag de foto op de homepagina niet gebruiken als uithangbord voor zijn eigen activiteiten. Er mogen wel foto's gebruikt worden van het STEBO gebouw tussen foto's van andere realisaties als dit voorzien is van een aangepaste omschrijving. Er wordt een beperkt verbod opgelegd.

 

IEFBE 2670

Bewering van het VEB dat de energieprijs “gemiddeld goedkoper” is misleidende reclame

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 22 jun 2017, IEFBE 2670; (EDF Luminus tegen Vlaams Energiebedrijf), http://www.ie-forum.be/artikelen/bewering-van-het-veb-dat-de-energieprijs-gemiddeld-goedkoper-is-misleidende-reclame

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 22 juni 2017, IEFbe 2670 (EDF Luminus tegen Vlaams Energiebedrijf) EDF levert als energieleverancier onder meer elektriciteit en aardgas. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) werd in januari 2012 opgericht door de Vlaamse Regering, onder de vorm van een N.V. EDF betwist de wettigheid van het optreden van het VEB als “energieleverancier” ten aanzien van de afnemers-aanbestedende overheden. Dit deel van de vordering is ongegrond. Het VEB handelt in rol van “groothandelaar” en dat veronderstelt een beheer van de klantrelaties. Een andere zienswijze gaat in tegen bepalingen die de aanbestedende overheden juist de mogelijkheid geven om een beroep te doen op de rechtsfiguur van de aankoopcentrale. De bewering dat de energieprijs “gemiddeld goedkoper” zou zijn bij het VEB, maakt een misleidende reclame uit. Het VEB heeft immers geen garantie van de lagere prijzen. Dit deel van de vordering is gegrond.

IEFBE 2668

Onrechtmatig voordeel door uitbaten pizzeria-afhaalrestaurant in woonappartement zonder vergunning

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 7 jul 2017, IEFBE 2668; (Eiseres tegen Pasta Del Giorno), http://www.ie-forum.be/artikelen/onrechtmatig-voordeel-door-uitbaten-pizzeria-afhaalrestaurant-in-woonappartement-zonder-vergunning

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 7 juli 2017, IEFbe 2668 (Eiseres tegen Pasta Del Giorno) Marktpraktijken. Eiseres is eigenaar van het bovengelegen appartement van een woonhuis. Pasta Del Giorno baat in het appartement op de beneden verdieping een Italiaans afhaalrestaurant uit onder de handelsnaam ‘Pizzeria I take away’. Eiseres stelt dat ze aanzienlijke hinder hiervan ondervindt. De ombouw van het appartement naar restaurant zou hebben plaatsgevonden zonder vereiste bouwvergunning en Pasta Del Giorno zou evenmin beschikken over de vereiste uitbatingvergunning. Er is sprake van een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken. Pasta Del Giorno krijgt een onrechtmatig concurrentieel voordeel door een pizzeria-afhaalrestaurant uit te baten in een woonappartement zonder dat de vereiste stedenbouwkundige vergunning werd omgebouwd naar een detailhandel. De vordering is gegrond.

IEFBE 2653

Mogelijke wijziging materieelrechtelijke belang bij de vordering door toewijzing F1+-vergunning

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 23 nov 2017, IEFBE 2653; (Stanleybet Belgium tegen Derby), http://www.ie-forum.be/artikelen/mogelijke-wijziging-materieelrechtelijke-belang-bij-de-vordering-door-toewijzing-f1-vergunning

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 november 2017, IEFbe 2653 (Stanleybet Belgium tegen Derby) Kansspelen. Internet. IT. Stanleybet is een aanbieder van weddenschappen in België. Ze heeft een F1-vergunning om deze weddenschappen aan te bieden. Zij heeft ook een aanvraag ingediend voor een F1+-vergunning om zulke weddenschappen ook online te kunnen aanbieden. Derby, handel drijvende onder de handelsbenaming Ladbrokes, is eveneens aanbieder van weddenschappen. Ladbrokes beschikt over de F1- en F1+-vergunning en zij deelt gratis waardebonnen aan personen die haar wedkantoren bezoeken. Stanleybet vordert vast te stellen dat Ladbrokes zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken door onrechtmatige exploitatie van virtuele weddenschappen en uitgifte van gratis vouchers. De uitbating van de F1+-vergunning zou onwettig zijn en in strijd met eerlijke marktpraktijken omdat ze gebaseerd is op een onwettige toelating die resulteert in onwettige staatssteun. De raadsman van Stanleybet verklaart ter zitting van 2 november 2017 dat de aangevraagde F1+-vergunning heeft gekregen. De vraag rijst of het materieelrechtelijk belang hierdoor gewijzigd is. Het komt aan partijen toe te verklaren welke invloed deze wijziging heeft op de voorliggende vordering. De debatten worden heropend.

IEFBE 2667

Reclame voor 'iD for Men' wordt verboden, want de vergelijking is niet controleerbaar

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jul 2017, IEFBE 2667; (SCA Hygience Products tegen Ontex), http://www.ie-forum.be/artikelen/reclame-voor-id-for-men-wordt-verboden-want-de-vergelijking-is-niet-controleerbaar

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2667 (SCA Hygience Products tegen Ontex) Reclamerecht. Eisende partij is de Belgische dochtervennootschap van de internationale groep SCA. SCA is gespecialiseerd in producten voor persoonlijke hygiëne. Zij vervaardigt producten tegen incontinentie onder het merk “TENA” en “TENA Men”. Ontex lanceerde onder het merk “iD” producten tegen incontinentie, waaronder de nieuwe productlijn “iD for Men”. In recente reclame prijst Ontex haar producten “iD for Men” aan onder de titel “Product van het Jaar 2017”. Volgens SCA vormt deze reclame een vergelijkende reclame. Partijen zijn rechtstreekse concurrenten van elkaar. Concrete gegevens over het onderzoek waarop Ontex zich baseert zijn niet beschikbaar. Nu Ontex deze informatie niet verstrekt, is de vergelijking niet controleerbaar en haar reclame niet objectief. Deze reclame moet worden verboden. De vordering is gegrond.

IEFBE 2666

Gebruik teken 'happy-flights' kan verwarring verwekken met bedrijf Happy Flights

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jul 2017, IEFBE 2666; (Happy Flights tegen Claim It), http://www.ie-forum.be/artikelen/gebruik-teken-happy-flights-kan-verwarring-verwekken-met-bedrijf-happy-flights

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2666 (Happy Flights tegen Claim It) Handelsnaamrecht. Happy Flights en Claim It zijn actief in de gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering van schuldvorderingen die aan haar zijn overgedragen door vliegtuigpassagiers die over schuldvorderingen beschikken door instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten. Happy Flights heeft vastgesteld dat Claim It gebruik maakt van de domeinnamen happy-flights.be, happy-flights.org, happy-flights.bis en happy-flights.net. Verder gebruiken verwerende partijen ‘happy flights’ als adwords om internetbezoekers te leiden naar hun website. De handelsnaam is een industrieel eigendomsrecht, dat beschermd wordt. De totaalindruk van handelsnamen zijn overeenstemmend. Het hanteren van het teken “Happy Flights” al dan niet met een koppelteken kan minstens verwarring verwekken bij de gemiddelde consument. Dit is een oneerlijke daad van mededinging en in strijd met de eerlijke marktpraktijken. De vordering is gegrond.

IEFBE 2664

Verwarringsgevaar tussen handelsnamen 'Avenue Optics' en 'Sunglass Avenue' aangenomen

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 31 jul 2017, IEFBE 2664; (Opti-shop(s) tegen B-Optics), http://www.ie-forum.be/artikelen/verwarringsgevaar-tussen-handelsnamen-avenue-optics-en-sunglass-avenue-aangenomen

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 31 juli 2017, IEFbe 2664 (Opti-shop(s) tegen B-Optics) Eisende partij, “Avenue Optics”, voert sinds enkele jaren publiek en ononderbroken handel onder de benaming AVENUE OPTICS. Zij is houdster van het semi-figuratieve Beneluxmerk en Benelux woordmerk. Verwerende partij, B-Optics, baat een winkel en webwinkel waaruit zij (zonne)brillen verkoopt aan de consument. Zij nam in 2008 één van de vestigingen van Avenue Optics over, die zij tot op heden uitbaat. Tot augustus 2016 dreef zij handel onder de naam “B-optic Latem”, maar recent wordt het uitgebaat onder “Sunglass Av(enue)”. Het merk en teken zijn duidelijk verschillend, ook al dragen zij allebei het woord ‘Avenue’ in zich. Er bestaat verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument. Dit onderdeel van de vordering faalt. De handelsnaam kan echter wel verwarring wekken. De gemiddelde consument zou immers kunnen uitwijken naar verwerende partij, ervan uitgaande dat beide partijen economisch verbonden zijn. Dit onderdeel van de vordering is gegrond. Verwerende partij wordt bevolen het gebruik van “Sunglass Av(enue)” te staken.