Marktpraktijken - Pratiques du commerce

IEFBE 2698

Vlaams EnergieBedrijf maakt misleidende en vergelijkende reclame ondanks dat concurrenten niet genoemd worden

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 22 jun 2017, IEFBE 2698; (EDF Luminus tegen Vlaams EnergieBedrijf), http://www.ie-forum.be/artikelen/vlaams-energiebedrijf-maakt-misleidende-en-vergelijkende-reclame-ondanks-dat-concurrenten-niet-genoe

Voorz. Rechtbank van Koophandel Brussel 22 juni 2017, IEFbe 2698 (EDF Luminus tegen Vlaams EnergieBedrijf) Oneerlijk marktpraktijken. Misleidende reclame. EDF levert als energieleverancier, onder meer elektriciteit en aardgas. VEB is opgericht door de Vlaamse regering. Het kan als elektriciteitsleverancier optreden en beschikt over leveringsvergunningen voor zowel elektriciteit als gas. VEB beweert dat haar energieprijs goedkoper zou zijn en een minimale kostendekkende vergoeding vraagt. Volgens EDF maakt VEB op oneigenlijke wijze gebruik van een rechtsfiguur uit de overheidsopdrachtenreglementering, namelijk de aankoopcentrale. Tevens maakt VEB misleidende en vergelijkende reclame door onjuiste beweringen te doen. EDF vordert handelen te staken en gestaakt te houden. Diensten zoals beheer van klantrelatie op het vlak van bestelling, verificatie van hoeveelheden, facturatie enz. Deze prestaties zijn dan ook inherent inbegrepen in het optreden als aankoopcentrale. Deze vordering wordt afgewezen. VEB vergelijkt haar prijzen met andere elektriciteitsleveranciers en promoot zichzelf als goedkoper alternatief dan de privé-elektriciteitsleveranciers. De gebruiker die kennisneemt van de reclame kan de concurrenten immers herkennen dan wel identificeren. Men hoeft niet direct te weten wie de getroffen concurrenten zijn. De rechter beveelt staking van de oneerlijke en vergelijkende reclame.

 

IEFBE 2697

IMP schuldig aan onrechtmatige parallelinvoer van Honda GX-motoren uit China

Brussel - Bruxelles 27 jul 2018, IEFBE 2697; (Honda tegen IMP), http://www.ie-forum.be/artikelen/imp-schuldig-aan-onrechtmatige-parallelinvoer-van-honda-gx-motoren-uit-china

Hof van beroep Brussel 27 juni 2017, IEFbe 2697 (Honda tegen IPM) Auteursrecht. Marktpraktijken. Honda is houder van Unie woord- en beeldmerk HONDA en GX. Industrial Maintenance Products biedt motoren die het merkteken Honda en GX dragen die niet door Honda of met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht. Op de motoren was een sticker geplaatst met: niet gecertificeerd voor verkoop in de VS, Canada, EU en Aus. Honda vordert om IMP te veroordelen tot staking van verkoop van Honda GX-motoren wegens onrechtmatige parallelinvoer en auteursrechtinbreuk. De motoren zijn afkomstig uit China en Hongkong. De motoren werden van buiten EER - mogelijk met tussenstop in Dubai- ingevoerd in de EER en door IMP in België te koop aangeboden. Er blijkt niet dat de ontwerper van de motoren en generatoren creatieve keuzes heeft gemaakt, weze het in de vormgeving, de schikking van de onderdelen, de kleurencombinatie rood-zwart voor het centrale gedeelte van de motor waarop het merkteken kan worden aangebracht of de verticaal in het rond rooster aangebrachte inkepingen, variërend tussen lange en korte inkepingen, of in de combinatie van deze elementen. De vordering wat betreft de onrechtmatige parallelinvoer wordt toegewezen en wat betreft de auteursrechtinbreuk afgewezen.

IEFBE 2696

Lucky4All maakt gebruik van verboden piramidesysteem

Antwerpen - Anvers 28 sep 2017, IEFBE 2696; (Loterie Nationale tegen The Right Frequency), http://www.ie-forum.be/artikelen/lucky4all-maakt-gebruik-van-verboden-piramidesysteem

Hof van beroep Antwerpen 28 september 2017, IEFbe 2696 (Loterie Nationale tegen The Right Frequency) Misleiding. Marktpraktijken. Loterie Nationale heeft een gokspel: Lucky4All waarbij gebruik wordt gemaakt van een piramidesysteem [zie eerder IEFbe 1347]. Appellante vordert in hoger beroep voor recht te zeggen dat het aanbieden, promoten, organiseren en uitbaten van het spel Lucky4All een verboden piramidesysteem uitmaakt en dit dient gestaakt te worden. Er is een prejudiciele vraag gesteld over wanneer er sprake is van een verbode piramidespel. Het Hof van Justitie [IEFbe 1704] oordeelde dat hiervoor een indirecte band tussen de door de nieuwe leden verrichte betalingen en de door de bestaande leden ontvangen vergoedingen volstaat. Het Hof oordeelt dat deze indirecte band aanwezig is aangezien de uitkering naar de top van de piramide hoofdzakelijk voortkomt uit de winsten van de inzetten van de nieuwe toestromende deelnemers, en niet uit het verbruik van de door die spelers zelf aangekochte lottocombinaties. Deelnemers die later toetreden hebben dan ook principieel recht op minder winsten. Er is gebrek aan controle en transparantie alsmede het gebrek aan informatie omtrent de volgende gegevens: het gegeven dat (I) het systeem enkel kan werken indien de piramide volledig is ingevuld, (II) dat de voorgespiegelde winstkansen enkel dan gelden en (III) dat de speler instaat voor het aanbrengen van nieuwe spelers, een misleidende en oneerlijke handelspraktijk uitmaakt. Uit de hele werking en de structuur van het spel blijkt dat Lucky4All zelf de grootste voordelen uit het spel halen. De vordering wordt toegewezen.

IEFBE 2693

Consultant mag afbeelding STEBO-gebouw niet gebruiken als uithangbord van eigen verdiensten op homepagina

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 26 mei 2017, IEFBE 2693; (Cenergie tegen verweerder ), http://www.ie-forum.be/artikelen/consultant-mag-afbeelding-stebo-gebouw-niet-gebruiken-als-uithangbord-van-eigen-verdiensten-op-homep

Voorz. Rechtbank van koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 26 mei 2017, IEFbe 2693 (Cenergie tegen verweerder) Oneerlijke marktpraktijken. Cenergie is een adviesbureau gespecialiseerd in integrale energiezorg. Verweerder was werknemer bij Cenergie. Later werd de verweerder zelfstandig consultant en bleef actief binnen Cenergie. Verweerder heeft een website om zichzelf kenbaar te maken als zelfstandig consultant. Verweerder werkte tijdens zijn dienstbetrekking mee aan een project van energiebesparend gebouw STEBO, waar Cenergie aannemer was. Verweerder heeft foto's van het gebouw op zijn website geplaatst. Volgens Cenergie levert dit verwarring op omdat dit de indruk wekt dat de verweerder het gebouw zelf heeft gerealiseerd, terwijl hij destijds alleen heeft meegewerkt als werknemer van Cenergie. Cenergie vordert staking van het gebruik van de referenties en foto's van het betreffende project. Verweerder mag de foto op de homepagina niet gebruiken als uithangbord voor zijn eigen activiteiten. Er mogen wel foto's gebruikt worden van het STEBO gebouw tussen foto's van andere realisaties als dit voorzien is van een aangepaste omschrijving. Er wordt een beperkt verbod opgelegd.

 

IEFBE 2670

Bewering van het VEB dat de energieprijs “gemiddeld goedkoper” is misleidende reclame

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 22 jun 2017, IEFBE 2670; (EDF Luminus tegen Vlaams Energiebedrijf), http://www.ie-forum.be/artikelen/bewering-van-het-veb-dat-de-energieprijs-gemiddeld-goedkoper-is-misleidende-reclame

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 22 juni 2017, IEFbe 2670 (EDF Luminus tegen Vlaams Energiebedrijf) EDF levert als energieleverancier onder meer elektriciteit en aardgas. Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) werd in januari 2012 opgericht door de Vlaamse Regering, onder de vorm van een N.V. EDF betwist de wettigheid van het optreden van het VEB als “energieleverancier” ten aanzien van de afnemers-aanbestedende overheden. Dit deel van de vordering is ongegrond. Het VEB handelt in rol van “groothandelaar” en dat veronderstelt een beheer van de klantrelaties. Een andere zienswijze gaat in tegen bepalingen die de aanbestedende overheden juist de mogelijkheid geven om een beroep te doen op de rechtsfiguur van de aankoopcentrale. De bewering dat de energieprijs “gemiddeld goedkoper” zou zijn bij het VEB, maakt een misleidende reclame uit. Het VEB heeft immers geen garantie van de lagere prijzen. Dit deel van de vordering is gegrond.

IEFBE 2668

Onrechtmatig voordeel door uitbaten pizzeria-afhaalrestaurant in woonappartement zonder vergunning

Antwerpen(afd. Tongeren) - Anvers(div. Tongres) 7 jul 2017, IEFBE 2668; (Eiseres tegen Pasta Del Giorno), http://www.ie-forum.be/artikelen/onrechtmatig-voordeel-door-uitbaten-pizzeria-afhaalrestaurant-in-woonappartement-zonder-vergunning

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Tongeren) 7 juli 2017, IEFbe 2668 (Eiseres tegen Pasta Del Giorno) Marktpraktijken. Eiseres is eigenaar van het bovengelegen appartement van een woonhuis. Pasta Del Giorno baat in het appartement op de beneden verdieping een Italiaans afhaalrestaurant uit onder de handelsnaam ‘Pizzeria I take away’. Eiseres stelt dat ze aanzienlijke hinder hiervan ondervindt. De ombouw van het appartement naar restaurant zou hebben plaatsgevonden zonder vereiste bouwvergunning en Pasta Del Giorno zou evenmin beschikken over de vereiste uitbatingvergunning. Er is sprake van een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken. Pasta Del Giorno krijgt een onrechtmatig concurrentieel voordeel door een pizzeria-afhaalrestaurant uit te baten in een woonappartement zonder dat de vereiste stedenbouwkundige vergunning werd omgebouwd naar een detailhandel. De vordering is gegrond.

IEFBE 2653

Mogelijke wijziging materieelrechtelijke belang bij de vordering door toewijzing F1+-vergunning

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 23 nov 2017, IEFBE 2653; (Stanleybet Belgium tegen Derby), http://www.ie-forum.be/artikelen/mogelijke-wijziging-materieelrechtelijke-belang-bij-de-vordering-door-toewijzing-f1-vergunning

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 23 november 2017, IEFbe 2653 (Stanleybet Belgium tegen Derby) Kansspelen. Internet. IT. Stanleybet is een aanbieder van weddenschappen in België. Ze heeft een F1-vergunning om deze weddenschappen aan te bieden. Zij heeft ook een aanvraag ingediend voor een F1+-vergunning om zulke weddenschappen ook online te kunnen aanbieden. Derby, handel drijvende onder de handelsbenaming Ladbrokes, is eveneens aanbieder van weddenschappen. Ladbrokes beschikt over de F1- en F1+-vergunning en zij deelt gratis waardebonnen aan personen die haar wedkantoren bezoeken. Stanleybet vordert vast te stellen dat Ladbrokes zich schuldig maakt aan oneerlijke marktpraktijken door onrechtmatige exploitatie van virtuele weddenschappen en uitgifte van gratis vouchers. De uitbating van de F1+-vergunning zou onwettig zijn en in strijd met eerlijke marktpraktijken omdat ze gebaseerd is op een onwettige toelating die resulteert in onwettige staatssteun. De raadsman van Stanleybet verklaart ter zitting van 2 november 2017 dat de aangevraagde F1+-vergunning heeft gekregen. De vraag rijst of het materieelrechtelijk belang hierdoor gewijzigd is. Het komt aan partijen toe te verklaren welke invloed deze wijziging heeft op de voorliggende vordering. De debatten worden heropend.

IEFBE 2667

Reclame voor 'iD for Men' wordt verboden, want de vergelijking is niet controleerbaar

Brussel - Bruxelles(Fr./Nl.) 20 jul 2017, IEFBE 2667; (SCA Hygience Products tegen Ontex), http://www.ie-forum.be/artikelen/reclame-voor-id-for-men-wordt-verboden-want-de-vergelijking-is-niet-controleerbaar

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 20 juli 2017, IEFbe 2667 (SCA Hygience Products tegen Ontex) Reclamerecht. Eisende partij is de Belgische dochtervennootschap van de internationale groep SCA. SCA is gespecialiseerd in producten voor persoonlijke hygiëne. Zij vervaardigt producten tegen incontinentie onder het merk “TENA” en “TENA Men”. Ontex lanceerde onder het merk “iD” producten tegen incontinentie, waaronder de nieuwe productlijn “iD for Men”. In recente reclame prijst Ontex haar producten “iD for Men” aan onder de titel “Product van het Jaar 2017”. Volgens SCA vormt deze reclame een vergelijkende reclame. Partijen zijn rechtstreekse concurrenten van elkaar. Concrete gegevens over het onderzoek waarop Ontex zich baseert zijn niet beschikbaar. Nu Ontex deze informatie niet verstrekt, is de vergelijking niet controleerbaar en haar reclame niet objectief. Deze reclame moet worden verboden. De vordering is gegrond.